Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 6 september 2016

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): dieren zijn schepselen van god, daar moeten we voor zorgen....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Je moet alleen niet vragen hoe!!

Ontving gisteren een reactie op een actie waar ik aan heb deelgenomen, het betrof hier o.a hittestress in de intensieve martelveehouderij. Deze reactie kwam van 'Christen'Unie Kamerlid Carla Dik-Faber, woordvoerder landbouw en natuur. Daarover gesproken: tekenend dat in die functieaanduiding binnen de CU het woord 'vee' of 'dieren' ontbreekt.......

Beste bezoeker, veiligheidsgordel vast en braakzak bij de hand? Daar gaat 'ie:

Beste heer/mevrouw Wachtmeester,

Hartelijk dank voor uw mail. Goed dat u zo betrokken bent bij dierenwelzijn en aandacht vraagt voor het houden van dieren in kooien.

Ik zie dieren als schepselen van God. Wij moeten met elkaar zorgen voor de schepping: overheid, boeren, supermarkten en consumenten.

Daarom komt de ChristenUnie op voor boeren die houden van hun dieren en met oog voor de mens en de schepping hun bedrijf willen runnen. Nederland is in Europa en wereldwijd koploper als het gaat om milieu en dierenwelzijn. De ChristenUnie is hier trots op en wil graag dat ons land die gidsfunctie houdt. Zo zijn bijvoorbeeld inmiddels de legbatterijen in Nederland en daarna ook de rest van de EU verboden.

Om aan nieuwe normen voor dierenwelzijn te voldoen, moeten boeren vaak flink investeren (denk aan een nieuwe stalinrichting om dieren meer ruimte te geven). Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat alle betrokken partijen bijdragen aan het dierenwelzijn: boeren, supermarkten en consumenten. Nu dicteert de supermarkt eenzijdig de prijs, om de koopjesjagende consument aan zich te binden. Daar wil de ChristenUnie vanaf. We willen geen kiloknallers. Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor de investeringen die zij doen. Dat lukt alleen als aanbod, vraag en prijs bij elkaar gebracht worden.

Ik werk graag mee aan het stimuleren van diervriendelijke en duurzame initiatieven vanuit de markt. We kunnen dit alleen realiseren wanneer we met elkaar afspraken maken: overheid, boeren, supermarkten en consumenten. Dit betekent dat we consumenten en supermarkten zo ver moeten krijgen om een hogere prijs te betalen aan boeren. Gewoon een eerlijke prijs voor een goed product dat voldoet aan dierenwelzijnsnormen. Wilt u mij hierin steunen?


Die durft wel hè, jezus christus!!!

'Ik zie dieren als schepselen van god......' Benieuwd wat die god van Faber dan vindt van de manier waarop zijn 'christelijke' volgelingen zijn schepselen, met duizenden in stallen opproppen. Of hoe die volgelingen deze schepselen massaal groot en doodmartelen, hetzij voor 'vleesproductie', dan wel voor zuiveldoeleinden, zoals koeien die normaal een jaar of twintig worden, maar na 5 jaar uitgemolken te zijn, als 'te oud' worden verklaard en worden vermoord........... Dan nog: 'wij moeten met elkaar zorgen voor de schepping', het gaat niet om een pak suiker, maar om dieren; wat is er mis met de toevoeging 'goed??' Dus daar moeten we goed voor zorgen.....

Smerig zoals Faber stelt dat we met z'n allen goed voor dieren moeten zorgen, alsof de boer en de consument op gelijke hoogte staan, alsof die consument de dieren martelt. Het is duidelijk: Dik-Faber doet aan de spreiding van verantwoordelijkheid en dat op een uiterst valse manier.......

Wat zou die god van van het verhakselen van haantjes? Of de manier waarop deze dieren als ze godverdomme niet eens 3 maanden oud, zo groot zijn als een kip van meer dan een maand of 8, waardoor ze niet zelden door hun poten zakken (plofkippen)???

'Daarom komt de ChristenUnie op voor boeren die houden van hun dieren en met oog voor de mens en de schepping hun bedrijf willen runnen........' Boeren die houden van hun dieren? Oh ja, u weet wel, als er 800 varkens 'worden geruimd', waar een boer bij staat te janken, alsof hij/zij elk varken bij naam kende, terwijl deze alleen staat te janken vanwege een verlies aan inkomsten (wat overigens meestal voor het grootste deel op rekening van de belastingbetaler komt....). Als je ziet hoe varkens worden gehouden, wordt je letterlijk schijtziek!

'Nederland is in Europa en wereldwijd koploper als het gaat om milieu en dierenwelzijn......' Nederland is de eenoog in een wereld van blinden, maar dat is iets anders dan diervriendelijkheid..... Alsof de ene marteling goed is, daar die iets minder lang duurt, of dat er 10 kubieke centimeter meer levensruimte is........ Dan het milieu en Nederland als koploper op dat gebied, een leugen van formaat: de luchtkwaliteit in NL behoort tot de slechtste in de EU, we bungelen onderaan. 

Dan nog de enorme milieuvervuiling door de intensieve veehouderij, we martelen jaarlijks 500 miljoen dieren (!!!) groot en dood in ons land dat vol zou zijn......* Daarbij komt een enorme hoeveelheid methaangas vrij, dit gas behoort tot de sterkste broeikasgassen..... Broeikasgassen versnellen de opwarming vn de aarde en daarmee de klimaatverandering....... Is dat goed zorgen voor de natuur, gods schepping,  Faber???

De legbatterijen zijn weg uit Nederland, aldus de volksverlakker, wat Dik-Faber er echter niet bij vertelt, is dat een aantal 'christelijke' Nederlandse boeren naar Oost-Europa zijn verkast en daar vrolijk doorgaan met het martelen van kippen in legbatterijen..... Trouwens, alsof scharrelkippen het zoveel beter hebben, in feite hebben ze net een postzegel meer ruimte, dan kippen in legbatterijen..... Heeft u als mens wel eens over een vergelijkbare ruimte beschikt als scharrelkippen? Dat moet u vergelijken met een goed bezocht buitenluchtconcert en dan de situatie in de 30 meter voor het podium. Als u daar tussen staat, ervaart u voor even, wat deze kippen dag in, dag uit meemaken.......

De meeste van die 'christelijke' boeren zijn nog te bedonderd om een eenvoudig brandalarm aan te leggen op hun bedrijf, waardoor er regelmatig honderden, ja soms duizenden dieren omkomen in een brandende stal.....

Wat ik hier schreef over 'christelijke' boeren, geldt natuurlijk ook voor andere boeren, goed omgaan met dieren is tenslotte geen uitvinding van 'christenen', zoals moraliteit allesbehalve een uitvinding van gelovigen is..... 

Faber eindigt ermee te zeggen, dat ze graag meewerkt aan duurzame en diervriendelijke initiatieven uit de markt........ Vervolgens legt ze nogmaals de bal bij de supermarkten en de consumenten..... Die vormen volgens Faber de markt....... ha! ha! ha! ha! ha! 

Uit deze preek van Dik-Faber kunnen we de wijze les leren, dat je dieren op een schunnige manier mag groot en doodmartelen, zolang 'de markt niet beweegt', echt 'christelijk!!!!!!

Vanmorgen weer een voorbeeld van hoe fout wij met dieren omgaan: bij Eindhoven kantelde vannacht een vrachtwagen met 3.000 kippen, opgepropt zoals in de stal, kwamen er 2.000 kippen om het leven.........

Met dit alles heb ik niet gesproken over de enorme luchtvervuiling die met de intensieve veehouderij gepaard gaat*, of de negatieve invloed van vleeseten op het wereldvoedselprobleem, of diezelfde invloed op het kappen van oerwoud in bijvoorbeeld Brazilië....... En wat dacht u van de negatieve invloed van vleeseten op uw gezondheid.......

Tot slot nogmaals: Faber legt de schuld voor de schandalige omgang met dieren in de intensieve-martelveehouderij, bij de supermarkten en de consumenten......... Ongelofelijk, waar haalt ze 't lef vandaan, als de consument maar meer betaalt en de supermarkten hetzelfde doen, kan de boer pas aan echt dierenwelzijn denken........ Je mag toch godverdomme aannemen, dat een 'christen' die besluit boer te worden, zich als eerste de taak stelt goed voor de dieren te zorgen, als dat niet uit kan, ga je dan als 'christen' besluiten dat het wel wat tandjes minder kan, als het gaat om dierenwelzijn, om zo een goed inkomen binnen te kunnen halen??? 

Dik-Faber? Wat een smerige hypocriet!!!!!

* Zie: 'Oplaat, CDA kippenbeul, is voor gigastallen en noemt tegenstanders terroristen......... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Zie ook: 'Henk Bleker, voorstander dierenmishandeling over hitteprotocol veetransporten........'

       en: 'Hitteprotocol varkens (en ander vee), gaat lang niet ver genoeg: dierenmishandeling zoals verwacht.....'

       en: 'Welten in de media'


       en: 'Dierenmishandeling promotie geen probleem voor Reclame Code Commissie..........'

       en: 'Van der Steur deed onderzoek naar nut van de 'dierenpolitie''

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten