Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 17 september 2016

Bas Eickhout wil meer 'Europa' en meer regels voor dat doel......... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

'GroenLinks' grofgraaier in het EU parlement, Eickhout, was vanmiddag te gast in Kots Kamerbreed. Hier vertelde deze vervelende volksverlakker dat we nu juist meer Europa* nodig hebben (o.a. na de Brexit).

Het is duidelijk: Eickhout 'heeft helemaal begrepen' waarom de Britten in grote getale voor de Brexit waren. Niet vanwege eng nationalistisch denken, maar voor een fiks deel juist vanwege het ontbreken van democratie in de EU, een orgaan dat de Europese bevolkingen de ene loer na de andere draait...... Neem de invoering van de vermaledijde euro, alleen ingevoerd met de opzet tot een politieke unie te komen, terwijl het grootste deel van de EU bevolking destijds tegen invoering was........

Eickhout stelt dat 'er houtrot' is in 'Europa.......' ha! ha! ha! ha! ha! Dat is wel het eufemisme van de maand, allemachtig!!!

Al moet ik zeggen, dat Eickhout wijst op betere samenwerking en ook daar hebben we meer regels voor nodig, aldus Eickhout (met 'vocal fry' stem...**)...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! We hebben alleen meer regels in de EU nodig, als dit peperdure instituut soevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten overneemt en dat is in het geheel niet nodig bij betere samenwerking!!!

Eickhout ging nog even in op de pensioenfondsen, die zeer tegen de zin van de leden, nu onder dwang van de EU, toestemming hebben gekregen zich in een ander land te vestigen...... Te zot voor woorden natuurlijk, het toezicht op die pensioenfondsen is de laatste 26 jaar zwaar onder de maat gebleven en door EU ingrijpen, kunnen we die fondsen straks in het geheel niet meer controleren..... Door die maatregel van de EU, waar niemand om gevraagd heeft, hebben we volgens Eickhout meer regels nodig....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Die toestemming had nooit gegeven moeten worden, enorme klootzak!!

Hé Eickhout, waarom heb jij de Tweede Kamerfractie van jouw partij  en de Nederlandse media niet onder laten sneeuwen, met protestbrieven van jouw hand?? Protest tegen het voornemen de pensioenfondsen de mogelijkheid te bieden te verkassen*** naar een ander land???? Of je hebt zitten slapen, of was niet aanwezig, of..... je hebt er zelfs mee ingestemd!!

* Eickhout bedoelt hier met 'Europa' de EU. Deze arrogantie hoor en lees je keer op keer en wordt niet alleen door politici uit de EU landen gebruikt, maar ook door de reguliere (afhankelijke) media in die landen. Voorlopig ligt er een fiks deel Rusland in Europa. Als je dit als een freudiaanse vergissing zou zien, zou Eickhout gelijk hebben: we zouden veel beter moeten samenwerken met Rusland en tegelijk de EU terugbrengen waar het voor bedoeld was: handeldrijven en samenwerking, zonder landen onder het neoliberale, inhumane, ondemocratische EU juk te brengen......... En nee, we moeten geen oorlog uitlokken met Rusland, waar de NAVO landen en de VS in het bijzonder op uit zijn, maar juist samenwerken met dit land.......

** 'Vocal fry, zie:


*** Waarbij die pensioenfondsen ook nog eens onze gespaarde gelden meenemen.......

GroenLinks? Een goed plan!

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten