Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 22 oktober 2016

Wallonië tegen CETA: Robert van de Roer vindt Wallonië het Burkina Faso van Europa....... ha! ha! ha! ha! ha!

'World-Watcher' (ha! ha!) Robert van de Roer liet vanmorgen in Kots Kamerbreed (Radio1) 'zijn licht schijnen' op de weigering van Wallonië het CETA (handels-) verdrag tussen de EU en Canada te tekenen.

"Wallonië is het Burkina Faso van Europa", aldus van de Roer, waar hij op liet volgen, dat je er hard doorheen rijdt...... Alsof je gevaar loopt ontvoerd te worden, of erger nog, omkomt bij een aanslag.....

De situatie in Burkina Faso is mede ellendig door o.a. de illegale oorlog die het westen o.l.v. de VS voerde (en nu middels speciale, geheime commandogroepen voert) in Libië..... Om nog maar te zwijgen over de grenzen, die door het koloniale westen werden getrokken voor het grondgebied van Burkina Faso en het grootste deel van Afrika.......

Van de Roer was bijzonder geroerd door de Canadese minister van Handel, Freeland, die het bijna in tranen uitschreeuwde, dat ze naar haar drie kinderen wilde... Liever dat dan in Brussel te blijven, voor het CETA verdrag, waarmee de EU en de Canadese bevolking een gigantisch oor wordt aangenaaid....... Een minister weet dat de vrije tijd er op bepaalde momenten bij inschiet. Oké, ik snap dat Freeland en van de Roer dit nog steeds niet begrepen hebben, maar toch.......

Schulz, de SPD'er die voorzitter van het Europees parlement mag spelen, werd ook nog door van de Roer opgevoerd, daar hij zich ook met deze zaak bemoeide en ja als Schulz vindt dat de Walen moeten tekenen, is het voor van de Roer of god zelf dit gebod heeft uitgevaardigd....... ha! ha! ha! ha! ha!

Volgens van de Roer zijn tegenstanders van CETA en TTIP bang voor de globalisering, bang dat ze gemangeld worden door de grote bedrijven....... Hé van de Roer, mensen zijn niet bang voor globalisering, de mensen die daar mee bezig zijn, willen dat iedereen eerlijk behandeld wordt en dat er geen werk wordt verplaatst naar slavenlonen landen; mensen die niet willen dat onze wereld in het belang van het grote bedrijfsleven naar de kloten wordt geholpen; mensen die eerlijke producten eisen, zowel wat betreft teelt, fabricage, milieu, arbeidsomstandigheden en arbeidsloon!! De voornoemde zaken, zijn nu juist de globalisering die de ijskoude inhumane politiek en het grote bedrijfsleven nastreven!!

Over TTIP gesproken: ook daar ziet van de Roer grote problemen wat betreft de arbitrage......

Nadat van de Roer eerder stelde, dat de passage over arbitrage in CETA inderdaad een punt van kritiek is, stelde hij later in het gesprek dat er nog een aantal andere zaken die niet in de haak zijn in dit verdrag, maar intussen wel kankeren op de Walen....... Zo had van de Roer ook kritiek op de autocratische mafkloot Juncker, die dit verdrag eerst voor had moeten leggen aan de nationale parlementen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Kortom: van de Roer had ongerede en uiterst valse kritiek op Wallonië en stelde later dat Wallonië het grootste gelijk van de wereld had....... Met andere woorden: van de Roer had het prima gevonden als CETA was geratificeerd, ondanks dat er volgens hemzelf grote onvolkomenheden in dit verdrag zitten.........

U begrijpt natuurlijk wel, dat van de Roer geen woord vuil maakte aan de geheime onderhandelingen die tot CETA hebben geleid (en tot TTIP moeten leiden...)... Alsof het normaal is, dat het bedrijfsleven tot meer dan 90% van de tijd mocht meedenken aan dit verdrag, terwijl maatschappelijke organisaties (die opkomen voor de belangen van de consument en daarmee van de bevolking) amper 5% van de tijd mochten aanzitten.......

Zie ook: 'CETA: Walen houden dit ondemocratische verdrag tegen! Hulde aan de Walen!!'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'Freeland' (het label ISDS staat voor de geheime arbitrage in TTIP). Daar zal ik ook de labels Monsanto en Bayer toevoegen, die via CETA straks de EU voor de 'onafhankelijke geheime rechter' kunnen dagen, om zo hun gentech troep zonder restricties in de EU te kunnen slijten.... Uiteraard worden die arbitrages geheim, daar de grote bedrijven zullen stellen, dat wanneer het publiek achter hun smerige spel komt, deze hun producten zullen mijden.......

Mensen, op dit moment is in Amsterdam de grote demonstratie tegen CETA en TTIP bezig, mijn excuus dat ik hier de afgelopen dagen niet de aandacht op heb gevestigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten