Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 19 oktober 2016

Wim van de Camp (CDA - EU): met CETA hoeven Canadese bedrijven zich niet aan onze regels te houden.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Precies van de Camp, precies!!

Van de Camp, de houten leernicht van het CDA in de EU, was vanmorgen in Standpunt NL (Radio1), in discussie met GroenLinks sukkel Eickhout, die voor de verandering wel met zinnige argumenten kwam.

Onderwerp het niet willen ratificeren door de Walen van het vrijhandelsverdrag CETA, tussen de EU en Canada. Van de Camp vindt dat het tot nu toe geheel democratisch is verlopen, wat betreft dit verdrag. Waarom vraagt u? Nou simpel: de Europese Commissie voerde de onderhandelingen over dit verdrag en 'we hebben nu eenmaal besloten dat onderhandelingen over internationale handelsverdragen over te laten aan de Europese Commissie.........' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

We hebben nooit besloten, dat onderhandelingen over internationale handelsverdragen achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, want ook in het geval van CETA is dat gebeurd!! Daarnaast hebben we nooit besloten dat de EU een ongelofelijk ondemocratisch gebeuren is, een parlement met een 'regering', die nooit naar huis gestuurd kan worden, wat is daar in godsnaam democratisch aan van de Camp??

Zoals u al begrepen had uit de kop, dat was het nog lang niet..... Het Oekraïne-referendum kwam ter sprake, wat aan van de Camp de vraag ontlokte: "Wat hebben we daarmee verdiend?" GGGVD! Wat een klootzak: hé van de Camp daar hebben we mee bereikt dat we minimaal handelsbetrekkingen onderhouden met een land waar de mensenrechten op enorme schaal worden geschonden (alleen al het oorlogvoeren tegen de eigen bevolking is een misdaad tegen de menselijkheid......), een land waar neonazi's hechte banden onderhouden met de door de VS geparachuteerde junta, sterker nog, waar die junta zelf neonazi's herbergt........

Een hele mooie blunder mensen: Camp stelde over de aparte rechtspraak in CETA (en net als voorgaande zaken in TTIP), dat deze door een onafhankelijke rechter zal gebeuren en dat dit toch een hele verbetering was op het eerdere concept akkoord....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Eerder werd ook gesteld, dat de rechter in de geheime ISDS arbitrage, een onafhankelijke rechter zou zijn..... Dat geeft te denken: in feite zei van de Camp hiermee, dat het aanvankelijk de bedoeling was een rechter aan te wijzen, die ook voor het grote bedrijfsleven door de beugel kon........ Jezus!!!

Er wordt nu gesteld, dat deze arbitrage openbaar zal zijn voor het publiek; waarom mochten wij dan niet weten, hoe deze bepaling tot stand is gekomen??? Met andere woorden: welke bepalingen in deze arbitrage zijn in het voordeel van de grote bedrijven, banken, enz.??? Of althans welke bepalingen voor die arbitrage zijn onder druk van de grote bedrijven e.a. tot stand gekomen???

Eickhout kwam zowaar met een snuggere opmerking, toen hij de vraag stelde, waarom hier weer aparte arbitrage nodig is?? Komt 'ie: omdat er al een heel scala aan aparte rechtkamers bestaan...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja en hoe meer van die rechtkamers er zijn, hoe minder opvallend de zaken zijn die daar behandeld worden!!!

De neoliberale zakjesplakker Kockelman presenteerde het geheel en hij stelde al in het begin, dat CETA ons werkgelegenheid en geld oplevert, dat herhaalde hij deels, toen Eickhout terecht stelde, dat dit verdrag ons werkgelegenheid en geld gaat kosten...... Terwijl echte deskundigen stellen, dat dit ons wel degelijk geld en werkgelegenheid gaat kosten, immers in Canada en de VS zijn de inkomens aanmerkelijk lager, m.a.w. op veel gebieden en niet alleen de landbouw, zal Nederland niet kunnen concurreren met Canada en de VS......

Ook zo'n lekkere misser van Eickhout, hij stelde niet eens, dat via CETA ook TTIP kan worden omzeild, daar veel grote bedrijven uit de VS minimaal een groot kantoor hebben in Canada en zo alsnog hun foute goedkope troep kwijt kunnen in de EU, waar we dan niets meer tegen kunnen doen.... Voor de VS zou TTIP de schade van een aantal andere akkoorden, o.a met landen uit Zuidoost-Azië kunnen repareren. Met die verdragen werden de welgestelden onnoemelijk veel rijker, maar verloren de arbeiders hun werk, daar dat werd verplaatst naar landen als Thailand, Maleisië en Indonesië........

Op een gegeven moment gaf van de Camp letterlijk toe, dat Canadese bedrijven zich niet aan onze regels hoeven te houden....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Wat een enorme sukkel! In feite haalde hij hiermee z'n hele betoog onderuit!! Terecht merkte Eickhout op, dat hij blij was, dat van de Camp eindelijk toegaf, waar CETA op neer komt! Daar probeerde Kockelman van de Camp te redden, door te zeggen, dat van de Camp dit niet helemaal zo gezegd had...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Als u deze erkenning van van de Camp terug wilt luisteren, moet u dit binnen een week doen, daarna moet u extra betalen voor dit onderdeel (Standpunt.NL), een onderdeel waar u al voor had betaald via de belasting...... Het bewuste deel zit tegen het eind van het programma, dus zo'n 20 tot 23 minuten na aanvang.

Hè hè, weet u eindelijk zeker, dat u bent besodemieterd door Rutte 2, dat akkoord ging met CETA.....

En van de Camp? Een ordinaire lobbyist voor het bedrijfsleven en een waardeloze volksverlakker!!

Klik voor meer berichten n.a.v. het het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten