Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 5 oktober 2016

De VS maakt zich op voor oorlog tegen Rusland en daarmee voor WOIII........

Deutsche Wirtschafts Nachrichten bracht vanmorgen een artikel waarin wordt gemeld dat de VS zich opmaakt voor oorlog tegen Rusland....... Voor de regelmatige lezer van alternatieve media en van dit blog geen verrassing, het grote verschil is, dat de regering van de VS nu openlijk spreekt over oorlogvoering tegen Rusland...... Daarmee wordt het verhaal in de reguliere afhankelijke media organen doorgeprikt, dat het een complottheorie is, te waarschuwen voor het gevaar dat het tot een oorlog met Rusland komt en daarmee WOIII een feit zal zijn.......  

Joseph Francis Dunford, marinier generaal en de joint chiefs of staff voorzitter, zei in een hoorzitting van het congres, dat een vliegverbod instellen in Syrië tot een oorlog met Syrië en Rusland zal leiden. Dunford stelde dat hij een dergelijke beslissing niet op zich kon nemen. Oorlogshitser John McCain drong er bij Dunford op aan zijn woorden te relativeren, zie begin van de volgende video:


Al een aantal dagen probeerde 'hardline' senator Graham Dunford te bewegen de afzetting van de Syrische president Assad als militair doel aan te wijzen. Graham wees Dunford erop, dat het de 'hardliners' er om gaat, te weten of Assad nog aan het bewind zal zijn, als Obama het Witte Huis verlaat. Dunford duidelijk vermoeid, verzocht of hij zich aan de politieke druk mocht onttrekken, zie:


De Washington Post berichtte dat de geheime diensten en delen van het Pentagon Obama willen bewegen, toestemming te geven militaire vliegvelden in Syrië te bombarderen. De kans daarop is uitermate klein, de Post stelde, dat daarom leden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de CIA en de generale staf een paar andere opties hebben 'gelanceerd'. Zoals het bestoken van de landingsbanen van de vliegvelden door/met vliegtuigen, kruisraketten en andere lange afstandswapens..... Dit zou met vliegtuigen van de VS coalitie en haar oorlogsschepen moeten worden uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is levering van modern wapentuig aan internationale 'strijders' (lees; moorddadige terroristen).........

Daar het Witte Huis niets wenst te doen, zonder een resolutie van de VN Veiligheidsraad*, stellen de 'hardliners', dat de VS aanvallen zou kunnen doen, die niet terug te leiden zijn naar de VS (daar heeft de VS ruime ervaring mee, ook in Syrië!)....  Dit plan wordt gesteund door de CIA en de vice voorzitter van de generale staf generaal Paul Selva. Met andere woorden: de VS wil aanvallen uitvoeren, die niet terug te leiden zijn naar de eigen (terreur) legermacht en daarmee het eigen volk (en de rest van de wereld) te besodemieteren.........

Dat het de VS ernst is, blijkt wel uit het feit, dat de VS de belangrijkste NAVO leden consulteert met deze plannen. Vandaag vindt er in Berlijn een Syrië overleg plaats in het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, tussen de directeuren van deze ministeries uit Groot-Brittannië, Frankrijk Italië en een VS delegatie. Volgens bronnen in de VS zal daar ook worden gesproken over het verzwaren van de sancties tegen Syrië en Rusland......

Onder de tegenstanders tegen verregaand ingrijpen in Syrië zou ook John Kerry zich bevinden, die nog niet de onderhandelingsteams uit Genève wil terugtrekken. Echter gezien zijn leugenachtige geroeptoeter over Ruslands rol in Syrië, zal die tegenstand niet lang aanhouden......

Der Flugzeugträger USS Dwight D. Eisenhower im Juni 2016 in der Straße von Gibraltar, auf seinem Weg ins Mittelmeer. (Foto: Michael R. Gendron/US Navy/dpa)
Der Flugzeugträger USS Dwight D. Eisenhower im Juni 2016 in der Straße von Gibraltar, auf seinem Weg ins Mittelmeer. (Foto: Michael R. Gendron/US Navy/dpa)

McCain vreest intussen het verlies van 'activa' in Syrië, waarmee hij de door de VS getrainde en bewapende terroristen bedoelt...... Dunford weigerde aanvankelijk te zeggen, dat de aanval op een hulpkonvooi en loodsen met hulpgoederen op 17 september jl., door de Russen en het Syrische leger werd gepleegd, waarna hij onder druk van senator Graham stelde dat 'het een mogelijkheid kan zijn......' Dit terwijl duidelijk is, dat dit konvooi door terreurgroepen op de grond werd aangevallen en niet werd gebombardeerd door de Russen en Syriërs.....

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, stelde dat de VS duidelijk niet de terroristen van al-Nusra (en andere terreurgroepen) wenst te bombarderen. De VS wil deze groepen gebruiken voor 'een plan B' om Assad af te zetten...... Zie de volgende video:


* Wat ik overigens zwaar betwijfel.....

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten