Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 17 oktober 2016

Nijpels: ECN en Planbureau voor de Leefomgeving zijn onafhankelijke scheidsrechters..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

VVD blunderlul Nijpels, is de door het grofgraai koningshuis meermaals gelauwerde schoft, die o.a. weigerde af te treden, nadat hij als bestuursvoorzitter de directeur van Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) had ontslagen. Een ontslag n.a.v. het onterecht indienen van facturen ter waarde van 35 miljoen euro.... De rechter die naar deze zaak keek, stelde Nijpels in het ongelijk en wees de raad van bestuur aan als één van de hoofdverantwoordelijken. De hele raad trad daarop af, behalve de voorzitter..... Nijpels!!!

Diezelfde Nijpels u weet wel, het 'groene geweten' van de VVD, was afgelopen vrijdag te horen op Radio1 (rond 15.39 u.) . Hij sprak hier over het oplichten van de bevolking door ECN en het Leefbureau voor de Leefomgeving, die met een nieuwe rekenmethode, tot andere CO2 uitstootcijfers kwam voor 1990. Volgens deze fouten instellingen, beiden gesubsidieerd door het rijk, lag de werkelijke CO2 uitstoot in 1990 een stuk hoger dan tot nu toe werd aangehouden.......*

Nijpels is het niet eens met de kritiek die op de nieuwe rekenmethode, die voor de overheid uitermate gunstig uitkomt, kritiek o.a. op de afhankelijkheid van deze twee door de overheid gesubsidieerde organisaties. Volgens Nijpels zijn het ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving onpartijdige, dus onafhankelijke scheidsrechters (dus die kan je vertrouwen op hun blauwe ogen..)...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Dit is geen quasi onwetendheid, dit is het Nederlandse volk op grove manier besodemieteren!!

Nijpels, gaf hiermee ten overvloede nog eens aan, dat hij een enorme oplichter is!! Bovendien, als het milieu hem echt aan het hart ging, had Nijpels de VVD 30 jaar geleden al vaarwel gezegd. En geen gelul, dat hij de partij van binnenuit kan veranderen, dat is 'm zelfs in meer dan die 30 jaar niet gelukt, evenmin als VVD blaaskaak fantast Winsemius!!!

Gelukkig zat ook Marjan Minnesma van Urgenda in de studio om Nijpels van repliek te dienen, zij stelde terecht dat de regering (inclusief de VVD van Nijpels) wel hosanna kan roepen, maar dat vorig jaar nog eens bleek, dat Nederland weer meer CO2 had uitgestoten...... Nijpels moest het volkomen zieke energieakkoord er nog een paar keer bijhalen, maar stond verder toch echt met een houten bek. Volgens Nijpels hebben de planbureaus (wist niet dat er meer waren) aangegeven, dat het energieakkoord een succes is....... ha! ha! ha! ha! ha! Ja, wiens brood men eet, diens woord men spreekt!!

Meermaals durfde drollenpoetser Nijpels te zeggen, dat hij het in een aantal zaken met Urgenda en dus met Minnesma eens is en dat er veel meer moet gebeuren...... Dit terwijl hij eerder stelde, dat het goed gaat, gezien de nieuwe rekenmethode......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Hij had moeilijk kunnen zeggen, tegen de directeur van een milieuorganisatie die door de rechter in het gelijk werd gesteld en daarmee tegen de luisteraar, dat hij het in niets eens is met Urgenda, immers dan was zijn vals groene masker nog veel duidelijker voor een grote groep mensen van zijn oplichterskop gedonderd!!

Kortom: tevergeefs probeerde Nijpels zijn vieze poten schoon te wassen in een bak blubber, daar hij in een interview in de NRC had aangedrongen op veel meer inzet op terugdringing van de CO2 uitstoot....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Niet voor niets trouwens, Nijpels is voorzitter van de 'borgingscommissie', die moet toezien op de naleving van het energieakkoord!

* Die cijfers over de uitstoot in 1990 worden gebruikt als maat voor het terugdringen van CO2 uitstoot.

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten