Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 6 januari 2017

ACP heeft enquête nodig om te bedenken wat goed is voor de politieagent........ Agenten eist uw contributie terug!

De Algemene Christelijke Politiebond* (ACP) maakte gisteren bekend, dat het een enquête onder de leden heeft gehouden, dit n.a.v. afgelopen oud & nieuw en het daarmee gepaard gaande geweld tegen politie (en andere hulpverleners).

Is er dan werkelijk niemand in de grofgraaitop van deze bond, die kan bedenken, dat er eindelijk gestopt moet worden met consumentenvuurwerk???? Daarmee is het meteen afgelopen met het gooien of afschieten van vuurwerk naar/op agenten........

Is het zo moeilijk te bedenken, dat de agenten (en andere hulpverleners), naast voornoemde ellende met oud & nieuw, ook extra gevaar lopen door de enorme smog die ontstaat door het vuurwerk afsteken?? In die smog bevinden zich o.a. de volgende uiterst giftige stoffen (houdt u vast): het zwaar kankerverwekkende strontium, antimoon ('verdacht kankerverwekkend', terwijl er wetenschappers zijn, die antimoon zonder meer kankerverwekkend noemen), barium en koper...... Deze stoffen komen de luchtwegen en longen binnen middels fijnstof en het alweer kankerverwekkende ultrafijnstof (ultrafijnstof gedraagt zich als asbest).........

Ronduit misdadig dat opvolgende regeringen dit achterlijke afsteken van vuurwerk door de bevolking, jaar in jaar uit weer laten gebeuren!! Me dunkt: een parlementaire enquête dubbel en dwars waard, sterker nog: een strafrechtelijk onderzoek wegens het moedwillig in levensgevaar brengen van dienstverleners!!! Als eerste dienen de ministers en staatssecretarissen van Veiligheid (ha! ha!) en Justitie vervolgd te worden, waar meteen de ministers en staatssecretarissen van Volksgezondheid en Milieu kunnen worden vervolgd, voor het laks voorbijgaan aan het gevaar dat velen jaarlijks oplopen, alleen al door buiten te zijn met oud & nieuw........

Kortom: de ACP moet zich doodschamen dat het niet al jaren geleden heeft gepleit voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk!! Door nu te komen met een lamme enquête en de roep zwaar vuurwerk te verbieden, laat de ACP zien, totaal niet capabel te zijn, haar leden, de politieagenten te vertegenwoordigen en te verdedigen tegen enorme ellende!!

* Gerrit van de Kamp, de topgraaier va de ACP speelde eerder nog 'een mooie rol', door zijn vriendin een in een onderzoek te trekken (als onderzoeker, wel te verstaan)   : 'Van der Steur vindt eigen nalatigheid op vuurwerkgeweld 'onacceptabel....' ha! ha! ha! ha! ha!'

Zie ook: 'RIVM ziet maar weinig vervuiling vanwege vuurwerk in glazen weekeind-bol..... AUW!!!'

        en: 'RIVM voorspelde maar weinig luchtvervuiling op oudejaarsavond en tijdens de jaarwisseling....... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

        en: 'Rutte 2 'waakt over uw veiligheid': vuurwerk mag tot 120 decibel knallen.......... Alweer gaan de centen voor op de gezondheid......... Teken het Vuurwerkmanif'est!'

        en: 'Illegaal vuurwerk 'ziet dip in verkoop....' Vuurwerkterreur zat? Zet uw handtekening!'

        en: 'Vuurwerkverbod is dictatoriaal, aldus advocaat Willem Jan Ausma'

        en: 'Vuurpijlen zijn het best in voorkomen luchtvervuiling, 'denkt' hoogleraar Krol.......'

        en: '2016, alweer een jaar dat begon met terreur..........'

        en: 'Vuurwerk afsteken is cultureel erfgoed...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Klik voor nog meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten