Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 5 januari 2017

Schultz van Haegen mede verantwoordelijk voor meer dementiegevallen.........

Uit Canadees onderzoek blijkt, dat mensen die in de directe nabijheid van grote wegen wonen (zoals drukke wegen in steden, plus 80 en 100 kilometerzones op grote wegen), 12% meer kans lopen op het ontwikkelen van dementie........

Dit cijfer komt bovenop de rond 18.000 mensen, die jaarlijks na een akelig ziekbed overlijden aan de gevolgen van langdurige auto-uitstoot inademing......... Daarnaast ontwikkelt jaarlijks een groot aantal kinderen long- en luchtwegklachten, door diezelfde uitstoot.......... Ter vergelijking met die doden door auto-uitstoot: aan roken overlijden jaarlijks 20.000 mensen, ook na een akelig ziekbed, al kan je stellen dat de meesten van die mensen daar zelf voor hebben gekozen........

I.p.v. te proberen (gezien het hiervoor genoemde sterftecijfer) als de donder het auto-gebruik terug te dringen, heeft Rutte 2 en dan m.n. hare VVD hufterigheid Schultz van Haegen, het autorijden gestimuleerd met meer dan 10 miljard aan asfalt (de afgelopen 4 jaar!) en het verhogen van de maximumsnelheid op de grote wegen en het verhogen van de snelheid naar 100 km/u. op een aantal 80 kilometerzones...... Die laatste wegen zijn meestal wegen die direct in de nabijheid van woonhuizen liggen........

Met andere woorden: Schultz van Haegen en haar 'sidekick' PvdA trol Dijksma zijn hoofdverantwoordelijk voor een groot aantal vroegtijdige overlijdens en de vreselijke ziekten die daaraan voorafgaan......... Me dunkt, de hoogste tijd voor een strafrechtelijk onderzoek!!

Uiteraard is het hele disfunctionerende kabinet Rutte 2 verantwoordelijk voor deze ernstige situatie, immers men is akkoord gegaan met het stimuleren van autorijden. VVD huppeltrut Schippers en haar zwaar disfunctionerende PvdA staatssecretaris Martin 'die vrouw' van Rijn bekleden daarnaast een speciale positie, zij zouden uit hoofde van hun functie ook de volksgezondheid moeten bewaken. Weet niet hoe het met u zit, maar ik heb die twee nooit horen zeggen, dat ze hun functie ter beschikking stellen, daar ze het niet eens zijn met het waardeloze beleid op Infrastructuur en Milieu (die combinatie ook... ha! ha! ha! ha! ha!) en dan speciaal ten aanzien van autorijden........

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten