Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 28 januari 2017

Zorgverzekeraars als CZ hebben de klanten miljoenen teruggegeven.......... HA! HA! HA! HA! HA! HA!

De brutaliteit van grofgraaiers in het bedrijfsleven (en de politiek) is tegenwoordig van een grootte, die ongekend is. Gistermorgen hoorde ik de zoveelste grofgraaier die zich hier schuldig aan maakte: Wim van der Meeren van zorgverzekeraar CZ.

Deze van  der Meeren stelde op een gegeven moment, dat CZ haar klanten miljoenen heeft teruggegeven....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Daar heeft u als klant van CZ niets van gemerkt en ik zal u uitleggen hoe CZ u 'geld heeft teruggegeven': door de premie niet voor de volle 100% te verhogen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

CZ heeft al kapitalen verdient op de zorgverzekeringen en jaagt er zelf een aardig deel van de zorgkosten doorheen, met bijvoorbeeld een peperduur designkantoor (waarschijnlijk zelfs meer dan één), met giga salarissen voor de top, met de uitgave van enorme kapitalen aan reclame plus marketing en met duur lobbywerk in Den Haag en Brussel...... U betaalt met uw premie (en aanvullende verzekering) voor al deze zaken!

CZ helpt in Den Haag 250 gezinnen, die de zorgkosten niet meer op kunnen brengen...... CZ probeert zich zo als maatschappelijk verantwoord bedrijf neer te zetten. Volgens de redactie van Standpunt NL: wordt het bedrijfsleven vaak gezien als een stelletje graaiers en winstjagers, maar is in werkelijkheid veel vaker bereid om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken....... ha! ha! ha! ha! ha! En dan durft Kockelman zich af te schilderen als een onafhankelijk 'journalist...'*

Het is ronduit een schande, dat de premie voor de zorgverzekering zo hoog is, dat grote groepen mensen in de problemen zijn gekomen. Dit is als jaren aan de gang en PvdA rollatorslet Klijnsma heeft de afgelopen 4 jaar zo vaak over het aanpakken van de falende schuldhulpverlening gesproken, dat je er ziek van werd. Resultaat: nul komma nada verbetering, telkens weer blijkt dat er meer mensen in de financiële ellende belanden........

Het is niet de taak van een bedrijf zich met de privéomstandigheden van huishoudens te bemoeien, al helemaal niet, als het daar zelf belang bij heeft!! Van der Meeren van CZ had de deur bij Rutte en Klijnsma plat moeten lopen en had sterk moeten aandringen op aanpassing van de uitkeringen (die veel te laag zijn), aanpassing van wetgeving en directe inzet op een echte schuldhulpverlening........

Zoals al vaker gesteld op deze plek, we moeten helemaal af van de huidige vermarktte zorgverzekering, op naar een Nationaal ZorgFonds! Een fonds dat niet is gevestigd in peperdure gebouwen, waar de top een normaal, fatsoenlijk (ja Rutte, je leest het goed!) salaris verdient en waar niet honderden miljoen worden uitgegeven aan reclame, lobbyen en marketing (zoals een totaal overbodig tijdschrift, dat geen hond leest), lees en teken de petitie a.u.b. en geeft het door! Het kost u amper 2 minuten.

* Standpunt NL wordt tegenwoordig gepresenteerd, door de partijdige neoliberale hufter Kockelman. Deze figuur probeert keer op keer inbellers af te zeiken, die hem partijdigheid verwijten. Volgens Kockelman is hij totaal onafhankelijk (als een echte journalist), echter als je 20 uitzendingen met hem als presentator hebt aangehoord, weet je precies, wanneer hij wel of niet 'advocaat van de duivel speelt', of wanneer hij ronduit partijdig is. Wat betreft dat laatste hoor je hem duidelijk geïrriteerd reageren op inbellers, die met een valide argument komen, dat niet in zijn neoliberale straatje past. Ook in de eerder (in cursief) weergegeven zin, die door de redactie van Standpunt NL op haar webpagina werd geplaatst, zie je duidelijk weerstand tegen mensen, die de top bij een groot deel van het bedrijfsleven uitmaken voor grofgraaiers. Alsof daar totaal geen reden voor is....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Een paar voorbeelden: -geheime prijsafspraken zoals in de bouw, de industrie voor medische apparaten en de telefonie. -oliemaatschappijen die al decennia geleden wisten, dat verbranding van fossiele brandstoffen de klimaatverandering aanjaagt, of die welbewust liegen over door hen veroorzaakte vervuiling van gebieden. En wat dacht u van het welbewust op de markt brengen van producten die niet werken, of binnen afzienbare tijd kapot gaan. Om maar te zwijgen over het gesjoemel in de doodsindustrie, die men eufemistisch 'vleesindustrie' noemt.

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten