Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 30 januari 2017

Bond tegen vloeken was al verjaard bij oprichting

Afgelopen zaterdag was Wilfried Verboom te gast in de Kots Nieuwsshow (Radio1). Verboom is directeur grofgraaier van de Bond tegen Vloeken en van IFES, een internationale organisatie die het bidden en bijbellezen onder studenten wil stimuleren, waarbij deze organisatie ook de christelijke studenten steunt.

Logisch, die studenten hebben het al zo moeten ontgelden: als kind geheel en al gehersenspoeld en niet zelden op andere manieren mishandeld dan wel misbruikt, echter: ik vraag me 'ernstig af', of de organisatie van Verboom daar enige verlichting kan brengen, ik vrees het tegenovergestelde, met gróóóten vrééééze.........'

De Bond tegen vloeken bestaat 100 jaar, maar er is geen reden tot feest, aldus Verboom, dit daar het vloeken (en ook schelden) 'hand over hand toeneemt', zoals u wellicht bemerkt zult hebben, zeker als u een regelmatig bezoeker bent van dit blog!! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Eén van de wijsheden van de Bond tegen vloeken: 'Een achteloze vloek kan kwetsen.......' Ik zou zeggen, wees blij dat de de mensen die niet geloven in het stokoude kwade sprookjesboek de bijbel, alsnog de naam van god ten minste 'in zwang houden', ja toch!!

Misschien moet de Bond tegen vloeken eindelijk haar strategie verleggen en zich richten op het gezond maken van de maatschappij, zodat de armoede eindelijk echt wordt uitgebannen..... De armoede uitbannen, zodat er niet meer dan 4 miljoen mensen in armoede leven, mensen die tegen-, op- of onder de armoedegrens moeten leven, Dat getal is overigens inclusief 600.000 kinderen, alweer het echte cijfer, kinderen die voor het leven getraumatiseerd worden en die later grote kans lopen 'vloekbeesten' te worden....... Kortom de huidige ijskoude, inhumane neoliberale maatschappij geeft alle reden tot vloeken!!

Ik wed dat in de achterban van de Bond tegen vloeken, een fiks aantal intensieve martelveehouders zitten, die zondags vroom voorin de kerk zitten te zingen....... Zoals deze onmensen met dieren (in eigen ogen 'gods schepping) om durven te gaan, is een gods-schandaal, moeder maria, jozef en jezus in een Piper Cub!!!

Trouwens het zal me niet verbazen dat de kinderen van de bijbelbelt of biblebelt, of bijbel gordel (wat u wilt, het is uw dag!), die naast de dagelijkse hersenspoeling, als kind door familieleden zijn misbruikt (dat wil nog wel eens gebeuren in zo'n gefrustreerde samenleving), ook wel wat 'schietgebedjes' zullen slaken in hun verdere leven, als ze daaraan terugdenken.......

Op die bijbelbelt is men ook voor de doodstraf, hoewel men daar tegen abortus is en voor het afslachten van kinderen via de dienstplicht, of het afslachten van mensen in oorlog in het algemeen, alweer een stevig portie christelijke hypocrisie, reden genoeg om af en toe fiks over te vloeken!

Moet nog even opmerken, dat Mieke van der Weij weer 's uitgeslapen was en Verboom vertelde dat iemand die vloekt zichzelf vervloekt en niet een passerende christen, (die kennis ontbreekt bij velen). Ach dat snappen wij ongelovigen niet, de gelovigen die den naam godsch ijdel horen gebruiken, ervaren dat als een mes in hun ziel..... (al moet ik toegeven, dat ik het 'van dat mes in die christelijke ziel' zelf gedestilleerd heb uit de woorden van Verboom).

Wat een hypocriete zak, die Verboom, gedver!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten