Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 16 januari 2017

Sancties tegen Rusland kostten EU tot nu toe al miljarden euro's en 400.000 banen!!!!

Het volgende artikel van Rutger van den Noort, vond ik op het blog van Stan van Houcke. Het zet nog eens extra grote vraagtekens bij de sancties van de EU tegen Rusland, let wel: sancties gebaseerd op leugens!!

Ben het overigens in een paar van de door van den Noort gestelde zaken niet eens. Zo bezette niet Rusland De Krim, immers dat zou deze leugen van het westen legitimeren, terwijl het volk van De Krim, inclusief de oorspronkelijke bevolking, in een referendum met een grote meerderheid koos voor aansluiting bij Rusland!! Dit nadat de door deze bevolking met grote meerderheid democratisch gekozen president Janoekovytsj werd afgezet en vervangen door een corrupte neonazi-junta......

Overigens een referendum dat door internationale waarnemers als eerlijk en correct verlopen werd beoordeeld!!! Ruslands belangrijkste jaarrond ijsvrije marinehavens bevinden zich op De Krim. Dat Rusland na de annexatie militairen inzette voor de bewaking van dit schiereiland, was bittere noodzaak, daar er meerdere aanslagen werden gepleegd vanuit....... het Oekraïne van de Porosjenko neonazi-junta!!!

Overigens werd die annexatie voorzien door de VS en de NAVO, daar de door de VS geregisseerde en gefinancierde opstand (met 4 miljard dollar!!) in Oekraïne moest uitmonden in het afzetten van de democratisch gekozen president Janoekovytsj. Men ging ervan uit dat Rusland De Krim zou annexeren, immers men wist in de VS (en in het door de VS geleide NAVO), dat Rusland nooit haar belangrijkste marinehavens op De Krim kon opgeven. Men hoopte uiteraard, dat Rusland al meteen zou ingrijpen, bij de coup tegen Janoekovytsj.

Grote frustraties alom, toen Rusland niet in de eerste en tweede val trapte, nu hersenspoelt men de westerse bevolking via de media en de politiek, met de leugen, dat Rusland De Krim zou hebben geannexeerd en zich in Oost-Oekraïne bemoeit met de strijd...... Over 'nepnieuws' (in dit geval anti-Russische propaganda) gesproken..... Als Rusland zich inderdaad met de strijd in Oost-Oekraïne had bemoeid, was heel Oekraïne al nazi-vrij geweest.....

Nu laat de corrupte, fascistische misdadiger Porosjenko zijn neonazi-bataljons los op de burgers in Oost-Oekraïne, waar al een ongelofelijk aantal oorlogsmisdaden zijn gepleegd, door de Porosjenko kliek....... Veel burgers zijn gevlucht naar Rusland, daar ze geen andere kant op kunnen, zonder vermoord te worden.......

Over dat alles hoor je de westerse media, politiek en fantasten niet, fantasten als Hubert Smeets die zich deskundig durven noemen. Sterker nog die Smeets is één van de hoofdverantwoordelijken voor het hersenspoelen van de bevolking met keiharde leugens, leugens zoals hierboven vermeld, waar zelfs de eertijds progressieve VPRO aan meewerkt door hem uit te nodigen als 'deskundige.........'

Hetzelfde geldt voor wat van den Noort zegt over het 'inpikken en claimen' door China van eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Dat China daar haar invloed wil uitbreiden, heeft van alles te maken met de agressie van de VS in dat gebied, China wordt omgeven door militaire bases van de VS, die daar werkelijk helemaal niets te zoeken heeft........ De VS heeft vorige week een derde mega-vliegdekschip naar de Zuid-Chinese Zee gezonden....... (daarover later meer)

Oorzaak en gevolg, van den Noort!

Wel ter zake doende zijn een aantal andere door van den Noort genoemde zaken, zoals het enorme schadebedrag voor de EU (18 miljard euro!!!), veroorzaakt door de sancties tegen Rusland* en het aantal EU-banen die deze sancties de EU hebben gekost, werkelijk ongelofelijk! Daarmee wordt nog eens aangetoond, dat men schijt heeft aan het welbevinden van de eigen bevolking in de afzonderlijke EU landen..... Oorlogshitsen is het devies, zodat het militair-industrieel complex op volle toeren kan blijven draaien....... Alsof we godverdomme weer leven aan het eind van de 19e eeuw........

Schunnig!!!

Kosten Sancties Rusland

Weg met de sancties tegen Rusland!

zo 15.01.17 10:30
by Rutger van den Noort


Vorige maand bracht het Oostenrijkse Instituut voor Economisch Onderzoek (WIFO) een rapport uit over de economische impact van de Rusland boycot. De korte samenvatting is dat de sancties de EU achttien miljard euro hebben gekost. Ook gingen er 400.000 banen verloren in 2015.
Sancties


De sancties zijn in 2014 door de EU ingesteld om Rusland te straffen voor het annexeren van de Krim. Hoewel er van alles is aan te merken op de Russische aanpak in de wereld, vind ik dat we onze positie ten opzichte van Rusland moeten heroverwegen. Op deze manier kunnen de sancties wederzijds worden opgeheven. Ik geef vijf redenen voor de heroverweging.


1. Proportionaliteit
De eerste is het gebrek aan proportionaliteit. Het is conform het internationale recht logischerwijs onaanvaardbaar om als land (Rusland) een stuk land (de Krim) van een ander land (Oekraïne) te annexeren. De situatie in de Krim (en breder in Oost-Oekraïne) ligt wat genuanceerder. Het gebied heeft eeuwenlang deel uitgemaakt van het Russische rijk en van de Sovjet-Unie. De Russische Zwarte Zeevloot is al jaren ondergebracht in de haven van Sebastopol. Meer dan 60% van de bevolking van de Krim is etnisch Russisch en heeft zich in een referendum in 2014 uitgesproken voor aansluiting bij Rusland. De soevereiniteitskwestie over de Krim is in ieder geval niet zonneklaar.

De legitieme vraag kan dan ook worden gesteld waarom Rusland zo disproportioneel hard gestraft moet worden voor het bezetten van de Krim. Ook worden de sancties keer op keer verzwaard en continu bediscussieerd, bijvoorbeeld toen Rusland Aleppo bombardeerde.


2. Selectiviteit
Waarom zijn er geen sancties tegen Turkije dat al ruim veertig jaar een deel van Cyprus bezet? De onderhandelingen over een oplossing voor Cyprus zijn al tientallen jaren bezig met uitzicht op een twee-staten federatie. Het narratief kan moeilijk zijn dat alleen Poetin een dictator is. En worden er ook sancties ingesteld tegen de Verenigde Staten als een drone een burgerdoel raakt in Syrië? En waar zijn de sancties tegen China dat eilanden in de Zuid-Chinese Zee claimt of in bezit neemt?
Het lijkt alsof er iets groters gaande is buiten alleen de kwestie van de Krim: de sancties zijn een middel om Rusland internationaal onder controle te houden. Het Westen slaat om zich heen.


3. Welvaart
De sancties raken zowel de economie van Rusland als de Europese economieën. Daarmee wordt ook de welvaart van de burgers aan beide kanten geraakt. Is het moreel juist om de bevolking van beide regio’s armer te maken ten gunste van het principe van het Europese gelijk? Voor Nederland specifiek was de schade respectievelijk één miljard euro aan exportwaarde en 20.000 banen. Voor het jaar 2016 en verder wordt een verdubbeling van de impact verwacht.

4. Strijd tegen de Jihad
Het Westen heeft Rusland nodig bij het bestrijden van de Jihad. Rusland vecht al tientallen jaren in de Kaukasus (Tsjetsjenië, Dagestan) tegen radicale moslims. De Russische geheime dienst heeft een schat aan informatie en methoden ontwikkeld bij het bestrijden van moslimterrorisme. Bij de oorlog in Syrië is de noodzaak tot samenwerking met Rusland al overduidelijk gebleken. Al druipt het enthousiasme vanuit het Westen hier niet vanaf.

5. De gedraaide wind
De afgelopen veertig jaar heeft er voornamelijk een liberale wind in het Westen gewaaid. Deze wind vervaagde alle grenzen, zowel tussen landen als tussen zuilen. We zijn een kosmopolitische eenheidsworst geworden. De wind is echter aan het draaien. De groei van de wereldhandel is tot stilstand gekomen en de conservatieve tijdgeest lijkt terug te keren. Volgens Huntington’s meesterwerk “Clash of Civilizations” kan de Russische beschaving als “orthodox” en conservatief worden beschouwd. Vanuit deze gedachtegang is het gezien de conservatieve wending onverstandig om te vechten met geestverwanten. Het is beter om samen te werken en elkaar op volwassen wijze te respecteren, dan de confrontatie te zoeken en opnieuw een Koude Oorlog te ontketenen.

Elite en volk
Er is nog iets anders aan de hand. Er is een verschil tussen hoe de politiek-bestuurlijke elite enerzijds en de bevolking anderzijds over Rusland denkt. Heel zwart-wit zou je kunnen stellen dat de elite voor de Rusland-boycot is, maar dat de gewone, werkende en producerende bevolking daar veel genuanceerder over denkt. Dit is op zich logisch te verklaren doordat bijvoorbeeld de bloementeler helemaal niets met de Krim heeft, maar wel zijn export naar Rusland ziet ingestort. De elite hecht vooral waarde aan het gezamenlijk Europees optreden. Wat de gewone burger daarvan vindt, wordt van onderschikt belang geacht. Het is tekenend dat staatsomroep de NOS nooit aandacht besteed aan de steun onder de bevolking voor de sancties tegen Rusland.

VNO-NCW
Op het grensvlak van volk en elite zitten de werkgeversorganisaties. Over de boycot van Rusland zei de voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer onlangs: “We pleiten voor een goed evenwicht: een correctie voor Rusland, maar we moeten niet vergeten dat we als Nederlands bedrijven ook omzet moeten scoren”. Overduidelijk blijkt uit zo’n reactie dat de werkgeversvereniging ook graag meedoet in het elite-spel. Het is eigenlijk schandalig dat hij niet gewoon zegt: “De Russische boycot schaadt het Nederlandse bedrijfsleven en moet zo snel mogelijk van tafel”. Blijkbaar is politieke correctheid voor VNO-NCW belangrijker dan de belangen van de achterban.

Trump
Met de wisseling van de wacht in Amerika en een neutraler Rusland-beleid van Trump zou het een goed moment zijn om de Krim als een ongelukkig historisch incident te zien en als Westen te accepteren dat deze slag is verloren. Dan kunnen de sancties worden opgeheven en kan de export naar Rusland opnieuw worden opgestart. Maar dan zou de Westerse politieke elite gezichtsverlies lijden.

Er zijn gelukkig lichtpuntjes
Het Verenigd Koninkrijk zal door de Brexit meer de band met de Verenigde Staten willen versterken. Daarnaast is Frankrijk al een zekerheidje. Of het Élysée nou betrokken gaat worden door de pro-Russische Franse presidents-kandidaat Fillon of toch de pro-Russische Le Pen, maakt weinig verschil. Het is dus zaak voor Trump als wereldleider om uit te vinden welk wisselgeld Duitsland nodig heeft om met opgeheven hoofd weg te kunnen lopen van de pokertafel.

Mijn voorspelling: met Kerst 2017 zijn de sancties opgeheven!


==========

* Rusland dat als reactie op de sancties, een boycot instelde op een groot aantal EU producten.

Zie ook: 'VS stuurt derde supervliegdekschip naar Zuid-Chinese Zee, 'om China te beteugelen....''

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten