Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 14 december 2015

Bas Eijckhout vals geëmotioneerd over volkomen tekortschietend klimaatakkoord..........

De Fransen hebben het geweldig gedaan, wat betreft de klimaattop, is het commentaar dat je de laatste 10 dagen continu hoort in de reguliere Nederlandse media, terwijl daar geen ene bliksem van klopt, neem alleen al het dictatoriale optreden van de Franse staat, tegen mensen die echt iets willen doen voor het klimaat en het 'wereldmilieu......' Zo wordt ook het gesloten akkoord de hemel in geprezen, een zoals in de kop geschreven, totaal tekortschietend akkoord. Met dit akkoord zal de opwarming niet stoppen, bij de in het akkoord als eventueel toegestane maximum van 2 graden, maar zelfs de drie graden overstijgen........

Geen beperking van het vlieg- of scheepvaartverkeer, iets dat tot de belangrijkste punten had moeten behoren. De 16 grootste containerschepen, stoten samen evenveel uit, als het totale autoverkeer van over de hele wereld in 1 jaar tijd.......... Het vliegverkeer is ook één van de grote veroorzakers van het opjagen van de klimaatverandering, maar wat wil je, als je voor een paar honderd euro naar de VS kan vliegen.........

Eickhout vond het geweldig dat de Franse minister Fabius liep te janken in de laatste woorden, die hij vanaf de klimaattop de wereld instuurde...... Krokodillentranen, om te verhullen, dat deze top een totale mislukking was...... Eickhout bedacht dat hij hetzelfde moest doen voor de Vroege Vogels microfoon, toen hem werd gevraagd naar zijn oordeel over dit bereikte akkoord. Aldus gedaan (was gistermorgen in dit programma te horen): Eickhout was ook 'uitermate geëmotioneerd', toen de hufter vertelde hoe trots hij was op het bereikte akkoord......... Godverdomme wat een klootzak!!! Ach wat wil je: GroenLinks, het verraad en oplichten zit ze daar in het bloed, zoals bij praktisch alle politieke partijen!!

Nog even naar de reactie van Obama, met al zijn vals emotionele oproepen aan alle landen, de handen ineen te slaan..... Voorafgaand en tijdens (en na die uitspraken) dumpten en dumpen de VS en Australië zoveel steenkool op de wereldmarkt, dat de zwaar kankerverwekkende troep voor een appel en een ei te koop is, zodat arme landen zich wel toen keer bedenken, voor ze zelfs maar over duurzame energie gaan nadenken..... Ook de beloften, dat de ontwikkelingslanden met honderden miljarden geholpen zullen worden, om duurzame energie te gebruiken, zijn boterzacht. We hebben intussen gezien wat dit betekent voor vluchtelingen opvang in de regio, er komt geen bliksem van terecht!!

Trouwens er is zelfs niets besloten over het hoger beprijzen van CO2..... ha! ha! ha! ha! ha! Als je dan nog durft te spreken over een succes, ben je of ongelofelijk dom, dan wel een heel smerige oplichter!! De enigen die iets te vieren hadden na de klimaattop zijn dan ook de grote vervuilende bedrijven, inclusief de oliemaffia, die godbetert aan mochten zitten bij het overleg..... Intussen roeptoeteren de reguliere mediaorganen, dat de oliemaatschappijen de grote verliezers zijn..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De klimaattop heeft zelf dik bijgedragen  aan de klimaatverandering, daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar het enorme aantal 'vliegbewegingen', voor dit lamme overleg....... Vliegbewegingen, waarbij enorme hoeveelheden ultrafijnstof worden geproduceerd, naast alle andere troep die daarbij wordt uitgestoten, is dit zwaar kankerverwekkend en is het qua werking met asbest te vergelijken..........

De klimaattop? Een slecht toneelstuk, met uitermate waardeloze acteurs!! (tenzij je het als een klucht ziet...)

Klik voor meer berichten, n.a.v. het voorgaande, op één van de volgende labels, die u onder dit bericht terugvindt: klimaattop, klimaatverandering, opwarming, luchtvervuiling, scheepvaart, vliegtuigoverlast, autorijden, CO2 taks, ultrafijnstof, stikstofoxide, methaangas (dat komt met de opwarming o.a. vrij vanuit de permafrost en een fiks deel komt van onze veestapel, van een half miljard dieren dat hier jaarlijks wordt groot- en doodgemarteld), intensieve martelveehouderij, Bas Eickhout en/of Fabius.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten