Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 15 december 2015

Pier Vellinga ('hoogleraar'): de veesector kan blijven groeien zonder verdere klimaatopwarming..... AUW!!!

De directeur van Compassion in World Farming Nederland (CIWF), Geert Laugs, zou volkomen terecht hebben gesteld, dat wanneer de veesector blijft groeien, de opwarming van de aarde niet onder of bij 2 graden zal blijven. Niets mis met die stelling, waar ik echter aan toevoeg, dat de veesector zelfs voor een fiks deel zal moeten krimpen, als we de temperatuur niet tot boven de 2 graden willen laten stijgen. Vergeet niet dat er wetenschappers zijn, die nu al stellen, dat met cumulatieve effecten, als het ontdooien van de permafrost, die nu al aan de gang is, de temperatuur tot boven de 3 graden zal stijgen.

Bij het ontdooien van de permafrost, komt er methaangas vrij, één van de belangrijkste broeikasgassen, die de klimaatverandering aanjagen. Datzelfde methaangas komt vrij in de veeteelt en nog wel sterker bij de intensieve veeteelt, of intensieve martelveehouderij.

Verreweg het grootste deel van wat er wereldwijd aan groenten wordt gekweekt, gaat naar de veesector, voor 1 kilo vlees is gemiddeld 5 kilo groente nodig en een hele sloot water, die ook nog eens ten koste gaat van de zoetwatervoorraad in landen waar dit al niet ruim voorhanden is, zoals in een aantal Afrikaanse landen....... Die groente, zoals soja (en mais) wordt de halve wereld over gesleept, om bijvoorbeeld in Nederland te worden gebruikt voor de intensieve martelveehouderij.... Voor het verbouwen van genetisch gemanipuleerde soja in Zuid-Amerika, worden hele delen oerwoud jaarlijks verbrand, voor de deze teelt, samen met de enorme transportstromen met groente, levende dieren, kadavers en bereide vleesproducten, geeft dat een enorme uitstoot aan CO2, stikstofoxide, ultrafijnstof en nog een berg andere giftige troep..........

Kortom het eten van vlees is ongelofelijk inefficiënt en met een groeiende wereldbevolking, zullen de negatieve effecten nog veel sterker ingrijpen in het bestaande klimaat. Dit nog naast de 'uit de pan rijzende zorgkosten' (van hare VVD kwaadaardigheid Schippers), die door de enorme luchtvervuiling een steeds groter deel van deze kosten verbruiken. Bovendien is het eten van vlees alles behalve gezond, naast obstipatie kan het eten van vlees grote schade aanrichten in organen als hart, nieren, maag, darmen en lever, met de laatste kunnen ook de hersenen nog eens aangetast worden....... Zo stijgen de zorgkosten niet alleen in Nederland, maar zelfs wereldwijd, terwijl het vlees tegen afbraakprijzen wordt verkocht en zo veel te weinig bijdraagt aan belastinginkomsten, die o.a. voor de zorg worden gebruikt......... Even een 'mooi' voorbeeld van het tegenovergestelde: de opbrengst van de tabaksverkoop voor de Nederlandse belastingpot is jaarlijks 12 miljard euro!!!

Gistermiddag was hoogleraar Vellinga te horen in BNR Duurzaam, hier stak hij de loftrompet over het meer dan lamme klimaatakkoord, dat afgelopen weekeinde in Parijs werd gesloten...... Aan het eind van het programma, wordt een stelling voorgelegd aan een deskundige, die dan de volgende kwalificaties kan geven: waar, deels waar, of niet waar (in die strekking). Aan Vellinga werd gevraagd één van deze criteria toe te passen op de stelling van Laugs, de stelling dat vleeseten de klimaatverandering aanjaagt, de oplichter komt van Wageningen Universiteit, dus u snapt het antwoord al: geheel onjuist!!! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! De drollenpoetser Vellinga is hoogleraar...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Volgens Vellinga kan de uitstoot van de veesector (in de toekomst) worden opgelost, dat er een wereldvoedselprobleem is, interesseert Vellinga niet..... Het feit dat er mensen zijn, die zelfs dagelijks over veel te weinig groente kunnen beschikken, terwijl er gigantische hoeveelheden groente aan o.a. 'ons' vee worden gevoerd...........

Ach ja, Vellinga is van Wageningen, een universiteit met lobbyisten voor de intensieve landbouw en veeteelt, plus uiteraard veel lobbywerk voor grote ondernemingen, die wel geld in de universiteit willen steken.........  

Klik voor meer berichten, n.a.v. het voorgaande op één van de volgende labels, onder dit bericht: intensieve martelveehouderij, wereldvoedselprobleem, vleeseten, methaangas, klimaatverandering, gentech, soja, bosbrand, watertekort, luchtvervuiling, Wageningen Universiteit en/of zorgkosten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten