Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 12 december 2015

RIVM: het gaat goed met de luchtkwaliteit in Nederland........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Gisteren bracht het Radio1 nieuws van 14.00 u. het bericht, dat het RIVM met een publicatie kwam over de luchtkwaliteit in Nederland. Hieronder het bericht van het RIVM, de passages in cursief, bevatten mijn commentaar op deze publicatie:

U bevindt zich op:Home ›Documenten en publicaties ›2015 ›Concentraties fijn stof en stikstofdioxide gedaald, lokale overschrijdingen blijven

Concentraties fijn stof en stikstofdioxide gedaald, lokale overschrijdingen blijven

De concentraties fijn stof en stikstofdioxide zijn in 2014 licht gedaald. Voor beide stoffen bedraagt de afname in de voorgaande vijf jaar bijna 20 procent. In de prognose voor 2020 blijft stikstofdioxide verder dalen terwijl voor fijn stof de daling stagneert. Dit blijkt uit de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van het RIVM.

Als je het bericht in het Radio1 nieuws hoorde, zou je de vlag uitsteken: het gaat goed met de terugdringing van stikstofdioxide en fijnstof, waarmee de luchtkwaliteit aanmerkelijk is verbeterd. Echter als je de publicatie van het RIVM doorleest, zijn daar nog al wat vraagtekens bij te zetten. Volgens het RIVM zou de afname van deze 2 stoffen, de laatste 5 jaar met 20% zijn gedaald....... Dat klinkt bepaald niet verkeerd, maar staat wel in 'lichte' tegenspraak met andere onderzoeken. Zo is de CO2 uitstoot de laatste 25 jaar flink gestegen, met maar liefst 24%, al wordt er in een CBS onderzoek bij vermeld, dat de laatste jaren een lichte daling is te zien. 

Men wijt de daling van fijnstof o.a. aan het gebruik van roetfilters, zo wordt in andere producties gemeld. Leuk dat dit filter wordt genoemd, maar er wordt niet bij vermeld, dat zo'n filter niet geschikt is, om ultrafijnstof tegen te houden, een goedje dat te vergelijken is met asbest, waar het 'verankering' in de longen betreft........ De vraag is dan ook, welke stoffen deel uitmaken van dit ultrafijnstof, m.a.w.: daar zit bijvoorbeeld roet in van dieselmotoren (auto's, schepen, locomotieven en de industrie). Met dit roet wordt meteen stikstofdioxide 'meegeleverd'. Over de hoeveelheid ultrafijnstof die jaarlijks wordt uitgestoten, spreekt het RIVM niet..........

In het grootste deel van Nederland liggen de berekende concentraties fijn stof en stikstofdioxide onder de Europese normen, maar in enkele gebieden worden ze overschreden. Fijn stof is lokaal nog te hoog in gebieden met intensieve veehouderij of industrie. Stikstofdioxide overschrijdt de norm op een beperkt aantal binnenstedelijke locaties in de Randstad met veel verkeer. Deze overschrijdingen zijn hardnekkig, ze nemen maar langzaam af.

Volgens het RIVM liggen de 'berekende concentraties' fijnstof en stikstofdioxide onder de Europese norm, maar wordt deze in enkele gebieden overschreden. Zo noemt het RIVM gebieden met intensieve (martel) veehouderij, of industrie....... Waar het RIVM niet over lult is de luchtvaart, zo zijn de concentraties rond Schiphol schrikbarend hoog. Wel noemt het RIVM dat op 'een beperkt aantal binnenstedelijke locaties' in de Randstad, de hoeveelheid stikstofdioxide de norm overschrijdt...... Deze overschrijdingen zijn hardnekkig en nemen maar langzaam af, aldus het RIVM..... 

'Een beperkt aantal binnenstedelijke locaties in de Randstad', dat klinkt mooi, maar het gaat hier wel om de randstad waar het overgrote deel van de Nederlanders woont............ Tel daar de gebieden met intensieve veehouderij bij op en je hebt een fiks deel van Nederland, waar de normen worden overschreden........ Het RIVM meldt dat de overschrijdingen van concentraties in genoemde gebieden hardnekkig zijn en maar 'langzaam' afnemen........ ha! ha! ha! ha! Ja, zo kan je het wel stellen!!!

Afgelopen zomer werd er nog aan de bel getrokken, over de grote hoeveelheid stikstofdioxide en ultrafijnstof, niet alleen rond Schiphol, maar bijvoorbeeld ook in de binnenstad van Amsterdam....... Vergeet niet, dat Amsterdam en Rotterdam jaarlijks grote hoeveelheden cruiseschepen in de havens hebben, de motoren van deze schepen worden niet uitgezet en zijn daarmee te vergelijken met een middelmatige fabriek die op diesel draait en dat in de buurt van het centrum....... 

In 20 van de 393 Nederlandse gemeenten worden de normen voor fijn stof overschreden. Hierdoor is Nederland er in 2014 nog niet in geslaagd om overal aan de norm voor fijn stof te voldoen. Hier had halverwege 2011 aan moeten worden voldaan. Wat stikstofdioxide betreft behoort Nederland in 2015 aan de norm te voldoen.

Hier aan voorafgaand, stelt het RIVM dat de normen voor fijnstof in 20 van de 393 Nederlandse gemeenten worden overschreden. Klinkt weer niet verkeerd hè? Lullig dat het RIVM die 20 gemeenten niet noemt, uiteraard zijn dit de grote steden, alweer waar het grootste deel van de Nederlanders woont......... Ook hier wordt niet over het veel gevaarlijker ultrafijnstof gesproken door het RIVM......... Al in 2011 hadden we aan de norm voor fijnstof moeten voldoen en wat betreft stikstofdioxide moeten we daar dit jaar aan voldoen...... Aan beide zaken werd en wordt niet voldaan.......

De monitoring van het NSL brengt de luchtvervuilende stoffen fijn stof en stikstofdioxide in beeld waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Lagere concentraties van deze stoffen verbeteren de volksgezondheid, óók wanneer ze al onder de Europese grenswaarden liggen.

Het RIVM stelt dus dat we ons dienen te houden aan de Europese norm en grenswaarden wat betreft fijnstof en stikstofdioxide (alweer niets over ultrafijnstof), maar tegelijkertijd, dat die hoeveelheden, bepaald niet goed zijn voor de volksgezondheid, immers er wordt gesteld, dat kleinere hoeveelheden de volksgezondheid verbeteren..... ha! ha! ha! ha! ha! Inderdaad en die grenswaarden zijn alles behalve een garantie op een 'gezonde luchtkwaliteit'. Het 'mooie' is, dat wanneer de normen door geen EU land kunnen worden gehaald, men de normen bijstelt, zoals in het verleden al is gedaan, waarna men stelt dat ook hogere hoeveelheden giftige stoffen binnen de norm vallen (hetzelfde heeft men voor Schiphol al een paar keer gedaan...)...... Vreemd dat Nederland consequent onderaan bungelt wat betreft de luchtkwaliteit in de EU, dat zou je niet zeggen, als je deze RIVM publicatie leest......... 

Onzekerheden en risico’s


De kwaliteit van de invoergegevens is de laatste jaren sterk verbeterd. Deze data vormen de basis van de berekeningen voor het NSL en worden door de verantwoordelijke overheden aangeleverd. Aandacht voor de kwaliteit blijft van belang om een betrouwbaar beeld te kunnen geven van de luchtkwaliteit.

Zoals u kunt lezen: de basis voor de berekeningen voor het NSL worden door de verantwoordelijke overheden aangeleverd......... ha! ha! ha! ha! ha! Dat is de kat op het spek binden, immers de lokale en regionale overheden hebben er alle belang bij, om zo goed mogelijk uit de bus te komen, totaal belachelijk, dat dit niet onafhankelijk wordt onderzocht..... Hier vergis je je, Azijnpisser, dat gebeurt wel, maar die cijfers zijn voor de diverse overheden van nul en generlei waarde!! 

De concentraties stikstofdioxide en fijn stof liggen op veel locaties dicht bij de grenswaarde. Hierdoor is het aantal overschrijdingen gevoelig voor onzekerheden in de berekeningen en kunnen geringe stijgingen van de concentraties het aantal overschrijdingen sterk beïnvloeden.

Het RIVM wil dat we een flinke slag om de arm houden, wat betreft haar eigen publicatie, daar op veel 'locaties' de concentratie stikstofdioxide en fijnstof, dicht bij de grenswaarden liggen....... ha! ha! ha! ha! ha! Met andere woorden: de metingen die ten grondslag liggen aan de publicatie van het RIVM zijn waarschijnlijk op gunstige dagen gedaan, dagen dat de hoeveelheid stikstofdioxide en fijnstof nog net onder de grenswaarde liggen...........  

Het NSL is in 2009 gestart. In 2016 zal de monitoringsrapportage verschijnen met daarin de definitieve resultaten over het jaar 2015.

Dit bericht werd gepubliceerd door het RIVM op 10 december jl. en gewijzigd (ha! ha!) op 11 december jl. Waarom de publicatie al na één dag werd aangepast, werd niet vermeld in de RIVM publicatie, maar dat zet je wel aan het denken..........

Het is duidelijk: het RIVM is verworden tot een orgaan, dat de leugens van de zittende regering tot waarheid moet maken. Kortom: een uitermate lam rapport en dat gepubliceerd tijdens de klimaattop in Parijs!! Te zot voor woorden, vergeet niet, dat jaarlijks zo'n 18.000 mensen vroegtijdig overlijden aan de gevolgen die de uitstoot van autoverkeer op hun gezondheid hebben (vaak met een akelig ziekbed voorafgaand aan de vroegtijdige dood). Tot slot: een grote hoeveelheid kinderen loopt jaarlijks long- en luchtwegklachten op, ten gevolge van diezelfde uitstoot......

Ach ja, de centen gaan altijd voor op de luchtkwaliteit en daarmee voor de volksgezondheid......

Klik voor mer berichten, aangaande het voorgaande, op één van de volgende labels, die u onder dit bericht vindt: stikstofdioxide, fijnstof, ultrafijnstof, luchtvervuiling, autorijden, vliegtuigoverlast, cruiseschepen, volksgezondheid en economie (versus), zorgkosten (die worden opgejaagd door de enorme luchtvervuiling), klimaattop, onafhankelijk onderzoek en/of RIVM. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten