Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 8 februari 2016

Uitlevering van Nederlanders aan het totaal willekeurige rechtssysteem van de VS......

Op Daily Kos vond ik een artikel van Josie Duffie, met daarin een aantal voorbeelden van extreem straffen, voor zaken, die normaal geen of amper gevangenisstraf opleveren. Op deze plek heb ik al vaker betoogd, dat Nederland zou moeten stoppen Nederlandse ingezetenen uit te leveren aan de VS en over te leveren aan het meer dan belachelijke rechtssysteem dat men daar hanteert. Het is meer dan schandalig dat Nederland braaf doet wat de grote meesters in de VS verordonneren. Zo af en toe zet een rechter een streep door de uitlevering van ingezetenen, zoals in het geval van Sabir K., helaas is dit een uitzondering.

Moet u nagaan: in de VS kent men het monstrum 'plea bargain', daarmee krijgt een verdachte 'korting' op de straf, als deze het ten last gelegde bekent. In de praktijk betekent dit, dat veel verdachten, die niets misdaan hebben toch maar bekennen, daar ze anders grote kans lopen voor een lange tijd in de gevangenis te verdwijnen.

Lees het artikel van Duffie via de volgende link, ik waarschuw u alvast, dit artikel zullen u de haren te berge doen rijzen, hier de link.

Zie ook het volgende artikel, dat van de internetpagina van Teurlings & Ellens komt, een advocatenkantoor dat collega's opriep wakker te worden en zich te verenigen. Dit om zo een vuist te kunnen maken, tegen politici die zonder enige bedenking een handtekening zetten onder een uitleveringsverzoek, zoals VVD plork Opstelten veelvuldig heeft gedaan. In dit artikel bepleit Mark Teurlings o.a. dat rechters over uitlevering moeten gaan en niet ministers. Het artikel dateert uit 2003, maar is (treurig genoeg) nog even actueel.........

Naast dit alles: hoe is het mogelijk, dat wij ingezetenen uitwijzen naar een land, dat nog steeds de barbaarse doodstraf gebruikt???

Voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terugvindt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten