Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 20 februari 2016

Methaangas is reukloos volgens Peters (TNO).......... ha! ha! ha! ha! ha! Methaangaslek VS gedicht

Uit een methaangasopslag in Aliso Canyon, nabij Los Angeles, zijn de afgelopen maanden enorme hoeveelheden opgeslagen methaangas weggelekt. De bewoners bemerkten het lek vanwege de stank, dat was eind oktober vorig jaar. Sinds die tijd is een groot aantal bewoners, die in de buurt van de opslag woonden geëvacueerd, vanwege explosiegevaar (en de stank). Een en ander berichtte BBC World Service gisternacht (radio nieuws van 1.00 u. CET). Dit was nieuws, daar het lek eindelijk is gedicht........

Las op de NOS site, dat René Peters van TNO zijn commentaar gaf, waarin hij o.a. stelde dat dit gas reukloos is >> methaangas....... ha! ha! ha! ha! ha! Als je rotte eieren niet kan ruiken, wel te verstaan...... Deze Peters is overigens dezelfde TNO grofgraaier die bijna eist dat Nederland schaliegas gaat winnen...... Vergeet niet dat bij schaliegaswinning grote hoeveelheden methaangas in het milieu weglekken..... Methaangas is als broeikasgas (dat de klimaatverandering aanjaagt) 25 keer sterker dan CO2......

U raadt het al: natuurlijk is Peters ook voorstander van het ondergronds opslaan van CO2. Ach dat geval in de VS, dat was een oude opslag en daar zal wel het e.e.a. verroest zijn, waardoor dit methaangaslek is ontstaan...... U moet natuurlijk niet verwachten, dat Peters zelf ooit in de buurt van zo'n opslag zal gaan wonen.......

Terug naar de VS: de schatting is, dat er al bijna 100 miljoen kilo methaangas is weggestroomd. Trouwens de niet geëvacueerde bewoners die nog wel redelijk in de buurt wonen van het lek, maar niet hoefden te evacueren, kampen met diverse lichamelijke klachten vanwege het ontsnapte gas.

Dit zet nog eens extra vraagtekens bij het weer willen volpompen van lege gasvelden met geïmporteerd gas en dat in een gebied (Groningen), waar de bewoners op z'n zachtst gezegd al geplaagd zijn en worden met huisverzakkingen door aardgasbevingen......

Klik voor meer berichten aangaande het bovenstaande bericht, op één van de labels, die u (dan weer) onder dit bericht terugvindt, dit geldt niet voor het label 'gasopslag'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten