Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 25 februari 2015

Plasterk geeft extra geld, om kleine fraudeurs aan te pakken..........

Met een extra interessante kraakstem, liet het 'leuke rode hoedje' van de PvdA, de zwaar disfunctionerend minister van Binnenlandse Zaken Plasterk, vanmorgen bij BNR weten dat hij miljoenen extra uittrekt, om de kosten voor gemeenten te betalen t.b.v. controles op de bewoning van huurhuizen, dus voor het opsporen van adresfraude. Hiermee wordt gefraudeerd op huurtoeslagen, bijstand of studiefinanciering, wat betreft de studiefinanciering besteelt nu juist de overheid, de studenten, 'maar goed...'

Plasterk trekt daar volgens de NOS site 13 miljoen voor uit, maar volgens mij stelde hij bij BNR dit bedrag op 15 miljoen. De PvdA flapdrol wil dat hier 20.000 huisbezoeken voor worden afgelegd, wat volgens hem 30 miljoen euro op zal leveren, bij een aantal van 15.000 fraudegevallen.......

Dertig miljoen euro aan fraude, terwijl de belastingontduiking door welgestelden, om een bedrag van bijna twintig miljard per jaar gaat. Daar worden geen extra ambtenaren met zoekopdrachten voor ingezet, alles wat daar boven tafel komt, wordt meestal aangeleverd door 'klokken luidende' bankmedewerkers. Bovendien haalt dit soort belastingontduiking al een paar decennia de media en telkens weer werd er een 'inkeerregeling' voor deze misdadigers op poten gezet, die na afloop een paar maanden later weer wordt ingevoerd, daar er te weinig misdadigers ingaan op deze vrijstelling van straf........

Vorig jaar september bleek de huidige regelgeving zelfs niet te kloppen, waardoor de inkeerregeling voor deze misdadigers, feitelijk pas vanaf januari 2016 kan worden gestopt*....... Dit was een bericht van september vorig jaar, ik heb er daarna niets meer van gehoord, hoogstwaarschijnlijk kunnen de welgestelden dus nog steeds gebruik maken van de inkeerregeling, mochten ze besluiten hun zwarte geld wit te wassen (met hulp van de belastingdienst)..... Mocht de welgestelde niet in beroep gaan tegen een boete, dan geldt dit jaar nog eens een verminderde boete: tot 1 juli 30% over het elders gestalde bedrag, na 1 juli a.s. wordt dit 60%........... Moet u eens vergelijken wat er bij kleine fraudeurs wordt teruggevorderd, dat zijn bedragen die niet in verhouding staan met de boetes die welgestelden worden opgelegd, m.a.w. de welgestelden worden veel minder hard getroffen! Als de laatsten al getroffen worden met een boete........

We leven in een klassenmaatschappij en ook Plasterk maakt daar geen geheim van!!!

* Zie: 'Misdadige rijken worden verder ontzien, de inkeerregeling zal waarschijnlijk verlengd moeten worden.....'

   en: 'Belastingdienst: de bezuinigingen op de deze dienst 'werpen vruchten af', het aantal belastingadviseurs stijgt 'explosief......''

Geen opmerkingen:

Een reactie posten