Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 29 november 2012

Wilna Wind en het Elektronisch Patiëntendossier

Wilna Wind verdedigt het 'nieuwe' elektronisch patiëntendossier (EPD) te vuur en te zwaard, er is een nieuwe naam verzonnen voor dit wanproduct, maar vooralsnog is het hetzelfde product, dat de 1ste Kamer anderhalf jaar geleden afwees. dat geeft Wind zelf toe. In de Wereld Draait Door van afgelopen dinsdag gaf zei het dossier, zo als dat er nu voor staat, een 4, dat is over zes weken op 1 januari a.s. een 8!!! Dus we zijn anderhalf jaar verder, waarin niets is veranderd (toen moest zij het dossier minstens een 8 hebben gegeven, want ook toen stond ze er vierkant achter), en dan zou men nu binnen 6 weken alle problemen opgelost hebben? ha! ha! ha! In het programma was een deskundige aanwezig, die haar wees op alle tekortkomingen, die zij pareerde met een simpele, niet onderbouwde ontkenning.

Het is me al eerder opgevallen, dat Wind een vreemde rol speelt, zij is directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, en zou de belangen van patiënten moeten verdedigen tegen willekeur van de overheid, de farmaceutische industrie, zorginstellingen (in het groot, dus ook ziekenhuizen), artsen, tandartsen en de zorgverzekeraars. Met name voor de laatste groep gedraagt Wind zich als een lobbyist, dit 'nieuwe elektronisch dossier' is een initiatief van de zorgverzekeraars (zie ook: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2011/11/de-verzekering-van-de-tandzorg-hoe.html ). Dat laatste is al reden genoeg er niet aan mee te werken, immers de zorgverzekeraars krijgen steeds meer macht, bij aanvang van de huidige zorgwet, werd er gesteld, dat door concurrentie de prijs voor de zorgpolis zou dalen, er zijn intussen een stuk minder aanbieders, en het basispakket wordt jaar op jaar verder uitgekleed, terwijl de polis jaarlijks duurder wordt. De zorgverzekeraars zouden zich niet mogen bemoeien met de keus van arts of ziekenhuis, via trucs en aanpassingen gebeurd dat nu wel. Met het elektronisch patiëntendossier krijgen deze verzekeraars nog meer macht, al hebben ze in eerste instantie geen recht tot inzage, dat zal niet lang zo blijven, met alle gevolgen van dien (vergeet niet, dat deze verzekeraars zich bijvoorbeeld ook langzaam maar zeker aandienen als ziekte controle orgaan van werkgevers). Bovendien, zo is gebleken, is het dossier bijzonder slecht beveiligd tegen hacken en andere ongein.

Dan het argument, dat dit dossier met name goed is voor chronisch zieke patiënten, is gelul van de bovenste plank, chronisch zieken (althans de verstandige) hebben altijd een 'medicijnpaspoort' op zak en de meesten hebben bovendien een lijst met aandoeningen, plus telefoonnummers van familie of bekenden op zak.

Dit 'nieuwe' elektronisch patiëntendossier is een monstrum dat zo lek is als een mandje, mijn advies: niet aan
meedoen! Bent u bang de 'trein te missen' bijvoorbeeld door een ongeval zorg dan simpel, dat u uw gezondheidsgegevens bij u heeft.

Tot slot, wat zijn de inkomsten van Wind en door wie worden die betaald????

Geen opmerkingen:

Een reactie posten