Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 29 november 2012

Ontwikkelingshulp of stelen? De smerige rol van westerse bedrijven, het IMF en de Wereldbank

In de documentaire 'Stealing From Africa' wordt het verhaal verteld hoe Zambia wordt uitgenomen door een westers bedrijf, dat daar koper delft. De mijn waar het om gaat was in handen van de Zambiaanse overheid. Het IMF en de Wereldbank (PvdA nep-socialist Heemskerk heeft daar weer een vette baan gekregen) dwongen Zambia deze mijn te verkopen, daar het land met de rug tegen de muur stond vanwege schulden. Voor een slordige 650 miljoen dollar werd het bedrijf verkocht, dat een jaar later een winst maakte van maar liefst 6 miljard dollar...... De contracten die de Zambiaanse overheid door de strot geduwd kreeg, zorgen er voor, dat westerse bedrijven amper belasting betalen en zelfs de kosten voor elektriciteit worden soms in de contracten (veel te laag) vastgesteld. De Zambiaanse regering stelden met hulp uit Noorwegen een nieuw belastingsysteem op, met een normale belastingplicht voor o.a. het bedrijf Glencore (het Zwitsers voorbeeld bedrijf uit de documentaire). De westerse bedrijven weigerden deze belasting te betalen (op 1 na) en stopten geheel met betalen. Daar de Zambiaanse regering geen antwoord heeft op het leger grote internationale advocaten, die de westerse bedrijven inschakelen, om hun belangen te behartigen, heeft een Noorse ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie accountants betaald om de Zambiaanse overheid te helpen, vooralsnog met weinig positief resultaat...
Nog even een detail: Glencore kreeg subsidie uit de VN investeringsbank......

Dit alles naast een gigantische vervuiling, die de plaatselijke bevolking grote gezondheidsproblemen geeft. De normen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) zijn flink opgerekt (het lijkt Schiphol wel), en noch de overheid, noch Glencore, die de vervuiling bemeten, weigeren de cijfers vrij te geven.....

Ontwikkelingshulp kost 'ons' geld? Zoals u ten overvloede nog eens ziet, ligt de zaak volkomen anders, voor elke uitgegeven euro, komt er niet één of twee, maar minstens honderd euro terug, al zullen die voor het grootste deel in de zakken van grootgraaiers verdwijnen, grootgraaiers, die zorgen, dat bevolkingen in arme landen, arm (en ongezond) blijven, met steun van westerse organisaties en de meeste westerse overheden........

Hier een link naar de documentaire, weet alleen niet hoelang deze te zien is op Holland Doc: http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/s/stealing-afrika.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten