Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 21 november 2016

Joris Voorhoeve blijft tevergeefs zijn Srebrenica straatje schoonvegen.....

Sinds Voorhoeve werd vrijgepleit van elke verantwoordelijkheid voor de massamoord op moslim jongens en mannen in in de buurt van Srebrenica, kan hij het niet laten om op elke uitnodiging over dit onderwerp in te gaan, dan wel in te gaan op vragen dienaangaande........

Voorhoeve trad aan als minister en kwam daarmee voor een voldongen feit te staan*, hij had echter het ministerschap kunnen weigeren, maar daar was de praalhans te trots voor.......... Wel had hij onmiddellijk na zijn aantreden, van de VN, verscherpte garanties moeten eisen voor steun aan de Nederlandse troepen, dat heeft de ijdeltuit niet gedaan, het ministertje spelen beviel deze kakhufter wel en hij wilde niet als zeikerd versleten worden bij zijn collega's in het kabinet en bij zijn buitenlandse collega's........

Bovendien had Voorhoeve (destijds VVD) tanks na kunnen sturen voor deze missie, ook al koos Nederland ervoor deze in eerste instantie niet in te zetten voor de militairen en de bevolking in Srebrenica, terwijl de Denen dat tezelfdertijd wel hebben gedaan, met een vergelijkbare missie in voormalig Joegoslavië.......

Het NIOD heeft vorige week geconcludeerd, dat voor het argument van Nederland en Voorhoeve in een boek van zijn hand (het gore lef!), men de gevraagde luchtsteun doelbewust niet kreeg, geen bewijzen heeft kunnen vinden.........

Weet u wat het antwoord van Voorhoeve daarop was? Deze oplichter stelde doodleuk, dat geen bewijs kunnen vinden, niet betekent, dat het niet waar is....... Als het niet zo triest was, zou je je daadwerkelijk doodlachen.......

Het meest schandalige is wel, dat het voltallige kabinet Rutte 2, na dit NIOD onderzoek, geen aanleiding ziet, tot verder onderzoek over te gaan......!!!!! M.a.w. de excuses door diverse politici en opvolgende regeringen aangevoerd, dat men doelbewust geen luchtsteun kreeg, is een leugen en toch concludeert het waardeloze kabinet Rutte 2, dat verder onderzoek niet nodig is..... Zaak gesloten!!! Maar niet voor de vele slachtoffers en nabestaanden........

Je moet je tegenwoordig schamen, dat je uit Nederland komt en er zijn al heel wat Nederlanders, die het wel best vinden, als men hen in het buitenland voor Duitser verslijt...........

* Een voldongen feit: de verdediging van de enclave Srebrenica, dat door diverse deskundigen al als onhaalbaar werd gekwalificeerd (met de meegezonden 'hardware'), was voor het kabinet Kok geen reden, af te zien van een Nederlandse missie...........

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten