Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 11 november 2016

NAVO gaat door met voorbereiding op oorlog tegen Rusland....... Grootste troepenopbouw sinds Koude Oorlog...... Gaat u gerust slapen!

Gisteren ontving ik het volgende artikel van Information Clearing House. Hierin de NAVO aankondiging voor de grootste troepenopbouw langs de Russische grens. Ondanks dat zijn er schoften als van Kappen, de Wijk, ten Broeke, die nog steeds durven te zeggen dat we veel meer moeten uitgeven aan defensie, terwijl de NAVO landen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië, gezamenlijk al zeven keer meer uitgeven aan defensie dan Rusland........

De roep om meer geld is geen wonder, daar de oorlogsvoering van de NAVO en de voorbereiding op een oorlog met Rusland, kapitalen kosten. Zoals al vaker hier gesteld, de ene grootscheepse NAVO oefening langs de Russische grens, wordt gevolgd door de andere.....  Niets anders dan de voorbereiding op een (nucleaire) oorlog tegen Rusland!!

De bedoeling is, dat de bestaande vaste troepenmacht in Oost-Europa, wordt uitgebreid met tienduizenden manschappen, wat er uiteindelijk honderdduizenden moeten worden*. De kosten bovenop de al geldverslindende oefeningen, plus de kosten voor de snelle reactie macht, worden voor die extra manschappen geschat op 2,7 miljard dollar per jaar!!! ('onze' miljarden, dus biljoenen in VS).
Gaat u maar gerust slapen, uw overheid waakt over u en begint tijdens uw slaap een kernoorlog tegen Rusland......... Gisteren was VVD knuppellul van Kappen**, de oud-generaal met de koperen fluit op Radio1, waar hij zonder enige kritiek zijn leugens kon ventileren over het Russische (kernwapen) gevaar......

Deze beroepsleugenaar en opperlobbyist van het militair-industrieel complex, durfde te zeggen, dat Rusland de atoomkaart weer ter tafel had gebracht.... Terwijl al meer dan een half jaar geleden bekend werd gemaakt, dat het opperbevel van de NAVO een aanvalsoorlog met kernwapens in de toekomst niet uitsloot.

Nadat May het inhumane neoliberale stokje van Cameron overnam, stelde ook zij niet uit te sluiten, dat Groot Brittannië een aanvalsoorlog met kernwapens zal beginnen..... Een paar maanden geleden, liet ook oorlogsmisdadiger Killary Clinton weten, zo'n oorlog niet uit de weg te gaan..... Als reactie heeft Rusland laten weten niet op de handen te gaan zitten en dat wordt de Russen kwalijk genomen..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Superschoft van Kappen wilde wel even extra aandacht, daar de Russen volgens hem niet alleen de atoomkaart ter tafel brachten, maar daarmee een belangrijk principe schonden, namelijk, dat het atoomwapen alleen ter afschrikking dient en dat Putin daarmee een aanvalswapen van het kernwapen heeft gemaakt...... De schoft vertelde de luisteraar uiteraard niet, dat zoals u hiervoor kon lezen, de NAVO daar zelf de eerste aanzet toe heeft gedaan. De ploert sprak over de tactische kernwapens die Rusland eventueel in zou zetten, terwijl het uiterst agressieve bondgenootschap NAVO al een paar jaar geleden liet weten, dat een tactisch kernwapen op het slagveld tot de mogelijkheden wordt gerekend......

Dan nog: wie begint de ene illegale oorlog na de andere, alleen deze eeuw al meer dan 1,5 miljoen burgerslachtoffers!! Wie vermoord er op grote schaal mensen, middels drone aanvallen, waarbij 90% van de slachtoffers niet eens verdacht is.... Wie regisseert de ene coup na de andere....???? Juist, niet Rusland, maar de VS, vaak met de NAVO aan de hand!!!!

Figuren als van Kappen zouden strafrechtelijk moeten worden vervolgd, zij hersenspoelen de bevolking met leugens, met maar één doel: oorlogvoeren, zo veel en zo groot mogelijk!! Het zou militairen bovendien verboden moeten worden de politiek in te gaan, ze hebben met hun psychopathische poten van de politiek af te blijven!! Het is 2016 en we hebben op deze planeet al veel te veel oorlog gevoerd, godverdomme!!!

Hier het bewuste artikel (onder dit artikel kan u klikken voor een 'Dutch' vertaling):


NATO Announces Largest Troop Deployments Against Russia Since Cold War

By Alex Lantier

November 09, 2016 "Information Clearing House" - "WSWS" - NATO will place hundreds of thousands of troops on alert for military action against Russia in the coming months, top NATO officials told the Times of London on Monday.

The US-led military alliance is planning to speed up the mobilization of forces numbering in the tens of thousands and, ultimately, hundreds of thousands and millions that are to be mobilized against Russia. Beyond its existing 5,000-strong emergency response force, NATO is tripling its “incumbent response force” to 40,000 and putting hundreds of thousands of troops on higher alert levels.

The Times wrote, “Sir Adam West, Britain’s outgoing permanent representative to NATO, said he thought that the goal was to speed up the response time of up to 300,000 military personnel to about two months. At present a force of this size could take up to 180 days to deploy.”

NATO Secretary-General Jens Stoltenberg said, “We are… addressing what we call the follow-on forces. There are a large number of people in the armed forces of NATO allies. We are looking into how more of them can be ready on a shorter notice.” According to the Times, Stoltenberg explained that NATO is looking broadly at methods for “improving the readiness of many of the alliance's three million soldiers, sailors, airmen and Marines.”

The target of these deployments, the largest since the dissolution of the Soviet Union by the Stalinist bureaucracy and the end of the Cold War a quarter century ago, is Russia.

We have seen a more assertive Russia implementing a substantial military build-up of many years, tripling defence spending since 2000 in real terms; developing new military capabilities; exercising their forces and using military force against neighbours,” Stoltenberg said. “We have also seen Russia using propaganda in Europe among NATO allies and that is exactly the reason why NATO is responding. We are responding with the biggest reinforcement of our collective defence since the end of the Cold War.”

These statements show how NATO planning for a horrific war against Russia has continued behind the backs of the people throughout the US presidential election campaign. Military deployments and war preparations by the Pentagon and the general staffs of the various European countries are set to go ahead, moreover, whatever the outcome of the election in the United States and those slated for 2017 in the European NATO countries.

Stoltenberg's vague attack on Russian “propaganda” in Europe is an allusion to the instinctive opposition to war that exists in the European and international working class and popular distrust of the anti-Russian propaganda promoted by NATO officials like Stoltenberg and West.

Last year, a Pew poll found broad international opposition to NATO participation in a conventional war against Russia in Eastern Europe, even in a scenario that assumes Russia started the conflict. Under these hypothetical conditions, 58 percent of Germans, 53 percent of French people, and 51 percent of Italians opposed any military action against Russia. Opposition to war in the poll would doubtless have been higher had pollsters mentioned that NATO's decision to attack Russian forces in Eastern Europe could lead to nuclear war.

This opposition is rooted in deep disaffection with the imperialist Middle East wars of the post-Soviet period and the memory of two world wars in Europe in the 20th century. The arguments Stoltenberg presented against it are politically fraudulent.

The primary threat of military aggression and war in Europe comes not from Russia, but from the NATO countries. Over the past 25 years, the imperialist powers of NATO have bombed and invaded countries in Central Asia, the Middle East and Africa. Within Europe, they bombed Serbia and Kosovo in the Balkan Wars of the 1990s, pushed NATO’s borders hundreds of miles to the East, and backed a violent, fascist-led putsch to topple a pro-Russian government in Ukraine in 2014.

The aggressive character of NATO policy emerged once again last Friday, when NBC News reported that US cyber warfare units had hacked key Russian electricity, Internet and military networks. These are now “vulnerable to attack by secret American cyber weapons should the US deem it necessary,” NBC stated.

Russian officials denounced the activities highlighted in the report and the Obama White House's silence on the matter. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said, “If no official reaction from the American administration follows, it would mean state cyber terrorism exists in the US. If the threats of the attack, which were published by the US media, are carried out, Moscow would be justified in charging Washington.”

The geo-strategically disastrous consequences of the Stalinist bureaucracy's dissolution of the Soviet Union and restoration of capitalism in Eastern Europe are ever more apparent. With NATO troops or proxy forces stationed in a geographic belt extending from the Baltic republics to Poland, Ukraine and Romania—either a short distance from or on Russia's borders—NATO is now poised for a major war against Russia that could escalate into a nuclear conflagration.

An examination of Stoltenberg’s remarks shows that NATO’s plans are not defensive preparations to counter a sudden conventional invasion of Europe by the Russian army. In such a scenario, Russian tank columns would overrun the few thousand or tens of thousands of troops in NATO’s various emergency response forces, depriving the broader ranks of NATO “follow-up” forces the 60 to 180 days they need to mobilize.

Rather, the plan for mobilizing successive layers of “follow-on forces” is intended to allow NATO to threaten Russia in a crisis situation by gradually bringing to bear more and more of its collective military strength, which, although split between 28 member states, outweighs that of Russia. Russia's population of 145 million is far smaller than that of the NATO countries, at 906 million.

The aggressive character of NATO’s agenda is illustrated by a report issued last month by the CIA-linked Rand Corporation think tank on the military situation in the Baltic republics of Lithuania, Latvia and Estonia. The small military forces NATO has posted in the Baltic republics, Rand wrote, are “inviting a devastating war, rather than deterring it.” They calculated that Russian forces, if they actually invaded, could overrun these countries in approximately 60 hours.

On this basis, the think tank called for launching a vast NATO military build-up in the Baltic republics, virtually at the gates of St. Petersburg. It wrote that it would take “a force of about seven brigades, including three heavy armored brigades—adequately supported by air power, land-based fires, and other enablers on the ground and ready to fight at the onset of hostilities… to prevent the rapid overrun of the Baltic states.” This would cost the NATO countries $2.7 billion each year.

As the NATO countries intensify their threats against Russia, there are increasingly bitter conflicts among the NATO imperialist powers themselves. Italian Prime Minister Matteo Renzi bluntly opposed new sanctions on Russia as called for by Washington at last month's European Union summit in Brussels, and there are deepening tensions between Germany and the United States as officials in Berlin and Paris call for an independent EU military.

Prospects of increased US-led military provocations against Russia are sharpening tensions within Europe. In an article titled “Whether Clinton or Trump wins, for Germany things will get uncomfortable,” German news magazine Der Spiegel warned of the long-term implications of an aggressive US-led policy against Russia, which it assumed would continue regardless which of the two candidates secured the White House.

The magazine wrote, “The motto will be: If you want (nuclear) US protection from Putin, you must either pay us more money or re-arm yourself.”

Copyright © 1998-2016 World Socialist Web Site - All rights reserved


Click for SpanishGermanDutchDanishFrench, translation- Note- Translation may take a moment to load.

* Reken maar gerust dat binnen afzienbare tijd, de dienstplicht weer wordt ingevoerd, kunnen de psychopaten van het beroepsleger, weer lekker tekeergaan tegen kinderen, want je wilt geen leger van mensen boven de 23 jaar, dat loopt mis, daar deze volwassenen zich niet meer alles laten zeggen......

** Van Kappen, de oorlogshitser is tevens senator voor de VVD in de Eerste Kamer..... Hoe bedoelt u 'corruptie', daar hij grootlobbyist is voor het militair-industrieel complex?? Normaal toch, dat zo'n lobbyist voor het bedrijfsleven als volksvertegenwoordiger in de Eerste Kamer zit??!!!

Zie ook: 'Ruslandfobie: anti-Russische propaganda, waarvoor Goebbels zich niet zou hebben geschaamd!'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: NBC, Pew, Rand Corp en Zakharova.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten