Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 28 november 2016

Ouderenzorg en ANBO: Den Haan lobbyt voor de VVD....... Lid van ANBO? Zeg uw lidmaatschap per direct op!!!

Gisteren was ANBO grofgraaier den Haan te zien in Buitenhof. Had niet anders verwacht, maar volgde e.e.a. toch met stijgende verbazing, toen bleek dat den Haan weer eens het zwaar asociale beleid van Rutte 2 ten aanzien van ouderen bleek te verdedigen.......

Den Haan vertelde, dat ondanks alle (volgens haar onterechte) kritiek op de Nederlandse ouderenzorg, deze de tot de beste ter wereld behoort, zo zou uit onderzoek zijn gebleken........ ha! ha! ha! ha! ha! Ja ik lach nu wel, maar toen deze aftandse tyfustrut dit durfde te zeggen, spoot de stoom uit m'n oren, waar haalt ze 't lef vandaan.

Vanwege mijn boosheid hoorde ik niet (er vielen een paar 'niet te zachte termen') of de trut nog noemde wie dit onderzoek had laten doen en wie het had uitgevoerd. Als dit bijvoorbeeld een onderzoek in opdracht van de overheid is geweest, is het duidelijk wat de uitkomst moest worden........

In het land van de blinden, is éénoog koning, ook al kan die 'éénoog' slecht zien!! Of anders gezegd: als in één ziekenhuis wekelijks 10 doden vallen door slechte zorg en in een ander ziekenhuis, door slecht zorg 'maar' 5 doden per week, kan je wel stellen, dat het tweede ziekenhuis een stuk beter is, daar er 'maar' 5 doden vallen, maar voorlopig zijn dat er nog steeds 5 teveel!!

Den Haan stelde dat er veel aandacht is voor tehuizen waar het slecht gaat, maar dat er geen aandacht is, voor tehuizen waar het wel goed gaat...... Alsof het gvd normaal is dat er een aantal tehuizen zijn, waar de zorg slecht is; alsof de bewoners nog een heel leven voor zich hebben......... Overigens een dikke vette leugen, zeker wat betreft de radioverslaggeving, praktisch bij elke gesprek over de ouderenzorg werd en wordt er op gewezen, dat er tehuizen zijn waar e.e.a. wel goed verloopt en dat daar lering uit is te trekken.....*

Den Haan is het wel eens met de constateringen van Borst (en Gaemers)**, maar ziet totaal niets in de aangedragen oplossingen, zoals meer geld naar de zorg..... Deze topgraaier van een bond, die zich voor ouderen in zou moeten zetten, durfde te zeggen, dat er eigenlijk al veel te veel geld naar de ouderenzorg gaat..........  ha! ha! ha! ha! ha!

U zal na het voorgaande, niet verbaasd zijn, dat en Haan vindt, dat ouderen een veel groter beroep moeten doen op kinderen en verdere familie, vrienden en bekenden....... Dit noemde den Haan zeker 3 keer, kortom den Haan staat geheel achter de meer dan asociale, neoliberale participatiemaatschappij en het afbraakkabinet Rutte 2...

Ons leven lang hebben we betaald voor de zorg op onze oude dag, maar de regering geeft dat geld 'gewoon weg' aan andere zaken, zoals een totaal waardeloos straalvliegtuig genaamd de JSF, dat vanwege de eigenschappen, niet eens straaljager genoemd kan worden.........

Of wat dacht u van de zinloze militaire missies in Libië, Mali, Irak, Syrië en Afghanistan: miljoenen verslindende operaties, alleen om de rotzooi die de terroristische VS (met de NAVO aan de hand) overal schopt, van een valse gouden rand te voorzien, als een kers op een drol!

Als je oud bent kan je sterven, zoveel is wel duidelijk! Bij de volgende uitspraak ontplofte ik zo ongeveer, de Haan durfde te zeggen dat eenzaamheid en andere geestelijke zaken van ouderen, niets met de overheid te maken hebben.......... Excuseer: godgloeiendegodverdomme!! Wat denkt de trut wel: de ouderenzorg naar de kloten bezuinigen, zodat ouderen bij familie, vrienden, of in de buurt moeten bedelen om hulp, daar ze geen hulp kunnen krijgen, o.a. daar ze 'teveel zouden verdienen', maar veel te weinig inkomen hebben, om hulp van te bekostigen........

Deze mensen hebben hun trots en weten dat ze anderen tot last zullen zijn, deze mensen vereenzamen en vervuilen, doordat ze geen hulp krijgen. De godvergeten participatiegedachte zorgt er bij buren en bekenden wel voor, om ouderen te mijden, voor je het weet wordt je gevraagd te helpen in de huishouding........ Niet voor niets stijgt het aantal euthanasieverzoeken door ouderen de laatste jaren..........

Uiteraard noemde den Haan wat betreft die psychische toestand van ouderen nog eens, dat e.e.a. de verantwoording is van familie, vrienden en bekenden (en de buren niet te vergeten.....)........ Hoe is 't mogelijk mensen??!!!

Den Haan is een ijskoude, inhumane, neoliberale hufter van VVD huize, die de zaak van de ouderen allesbehalve dient!!!

Wat mij nog het meest heeft verbaasd, is het feit, dat den Haan e.e.a. keihard op een landelijke tv zender durft te zeggen, waar haalt ze 't gore lef vandaan?? Ik bedoel: welke oudere kan na haar uitlatingen aangehoord te hebben, nog denken, dat den Haan en haar ANBO de zaak van de ouderen dienen??!!!! (en wat betreft den Haan tegen een veel te hoog inkomen!!)

Beste bezoeker: vergeet niet dat de ouderen, die voor een fiks deel in armoede leven, hun leven lang belasting hebben betaald, ook voor de ouderenzorg!!

* Vaak tehuizen met een groot aantal mantelzorgers/vrijwilligers, tehuizen waar de meer welgestelden hun oude dag kunnen sluiten (dus ook nog eens kapitaalkrachtiger...).....

** Zie: 'Martin van Rijn en zijn desastreuze beleid op de zorg verdedigd door Witteman..........'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten