Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 16 november 2016

Arjan Vliegenthart (SP) komt hypocriet met extra geld voor arme Amsterdamse huurders..........

Arjan Vliegenthart, SP wethouder van Amsterdam, was vanmorgen op BNR te horen (na 8.00 u.). Hier vertelde deze volksverlakker, dat hij extra geld geeft aan arme huurders, die ondanks de huurtoeslag, de huur niet meer op kunnen brengen........

Goedkoop bouwen is moeilijk in Amsterdam, aldus Vliegenthart, die even vergat, dat Amsterdam zelf een fiks aandeel heeft in de huizenprijs, dit met de enorme grondprijs die de gemeente per vierkante meter vraagt........ Alsof het normaal is, dat de overheid zich gedraagt als een grondspeculant, schande!!!

Eén en ander ligt volgens Vliegenthart aan aan de enorme huurverhogingen en de werkloosheid...... De SP landelijk staat pal voor de regel, dat je minstens één derde van je inkomen moet verwonen (daar heb ik schriftelijk bewijs van)....... Dan vreemd opkijken dat mensen met een laag inkomen, de huur, zelfs met aftrek van de huurtoeslag niet kunnen betalen, is wel uiterst hypocriet!! Bovendien geldt dit allesbehalve alleen voor Amsterdam, een heel groot deel van de Nederlanders leeft in armoede, t.w. 4 miljoen mensen (het echte cijfer)..... Dit zijn mensen, die tegen-, op- of onder de armoedegrens moeten leven, dat is 3 keer in armoede leven!! Vliegenthart stelde dat het om  een beperkt aantal Amsterdamse huurders gaat, benieuwd wat hij dan een inkomen vindt, waarvan je wel een huur van € 400,-- kan opbrengen..........

De huurtoeslag is de laatste 10 jaar een aantal keren verlaagd, het kan aan mij liggen, maar ik heb daar amper protest op gehoord van de SP........

Vliegenthart verdedigde zich nog even voor een ander akkefietje, daar hij vorig jaar geld overhield, dat bedoeld was voor armoedebestrijding....... ha! ha! ha! ha! Moet u nagaan: je loopt jaren te roepen, dat er te weinig wordt gedaan voor de arme bewoners van de stad en dan hou je zelf geld over....... Weet u wat het excuus was? Vliegenthart was toen pas voor het eerste jaar wethouder......... ha! ha! ha! ha! ha! Totaal ongeloofwaardig en dat uit de mond van een SP'er!!!

Vliegenthart had tot slot het gore lef, Amsterdam een links bolwerk te noemen! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten