Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 15 november 2016

Dick Schoof en 'De loon woelf avonturen in Jihadisburg' deel 82

Dick Schoof de grofgraaizevert die Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) mag spelen, kwam gisteren weer eens met een voor zijn functie broodnodige terreurwaarschuwing. Hij moet immers wel laten zien, dat hij een nuttige functie vervult en zijn inkomen meer dan waard is......... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Dit keer had Schoof, die nog eens bevestigde, dat hij nooit zomaar iets zegt (ha! ha! ha!), een breedspectrum waarschuwing, zeg maar een enorme zetpil voor de natie. De 'loon woelfs' bestaan voor de NCTV nu uit leden van: extreem links, extreem rechts en extreem gelovig ('jihadisten').

Polarisatie leidt tot het gevaar van een aanslag, aldus Schoof........ ha! ha! ha! ha! ha! Hé Schoof, wat dacht je van de terreur die o.l.v. de VS wordt uitgeoefend in het Midden-Oosten en een aantal Afrikaanse landen, zoals Libië, dacht je niet dat dat een enorme ronselaar is van jihadisten???

Zwarte piet werd meteen als oorzaak voor extreem rechts en extreem links gevaar genoemd ('polarisatie'), maar ook de komende verkiezingen kunnen tot linkse en/of rechtse terreuraanslagen leiden........

Schoof werd gevraagd, of hij aanwijzingen heeft, die e.e.a. bevestigen......... U had al begrepen dat Schoof daar niets over kan zeggen, Schoofs woord is wet!! Wel wijst Schoof naar de moord op de Britse politicus Cox, in aanloop van het Brexit-referendum...... Logisch de situatie in Groot-Brittannië is één op één te vergelijken met die in ons land, ja toch??!!!

Politici lopen gevaar, maar geen zorgen, de beveiliging is in goede handen...... Benieuwd of Schoof lijntjes heeft met de beveiligingsindustrie.

Ook het paard van sinterklaas, CDA hufter van Toorenburg vond het nodig haar 'uiterst belangrijke mening' te geven in deze zaak. Zij haalde CDA voorzitter, sufferd van Haersma Buma aan, die hééééél origineel waarschuwde voor de verharding in het (maatschappelijk) debat, er moet met respect met en over elkaar worden gesproken....... 'Het gaat om de waarden bij het CDA', aldus van Toorenburg...... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De 'waarden' van het CDA:

  • het lobbyen voor dierenmishandeling in de intensieve martelveehouderij.
  • Het lobbyen voor het militair-industrieel complex, een lobby gebaseerd op enorme leugens, neem de politieke en militaire steun voor de illegale oorlog tegen Irak, die aan meer dan 1,5 miljoen mensen het leven heeft gekost. steun van Nederland aangeboden door CDA'ers Balkenende en de Hoop Scheffer. Bovendien een oorlog die het fundament was voor IS en daarmee voor een aantal terreuraanslagen in de EU......
  • Het uitkleden van de onderlaag, eerst onder de CDA kabinetten Balkenende en daarna via het instemmen met maatregelen die hetzelfde bewerkstelligden onder Rutte 1 en 2. Neem de huurverhogingen en de stijging van het eigen risico in de zorg en de stijgingen van de zorgpolis. Daarbij speelde het CDA eerder nog 'een mooie rol', met de constructie van de huidige zorgwet, waarmee voor velen de ellende begon....... Door het CDA hebben we nu een helle dikke laag extra in de zorgkosten: die van de verzekeringsmaatschappijen, met hun peperdure design gebouwen, hun enorme marketing kosten, de enorme kosten voor de grofgraaitop van deze maatschappijen en de jaarlijkse kosten voor de polis van het volgend jaar...... Van concurrentie, die de kosten van de zorgpolis zou drukken, is amper nog sprake, nu er in feite nog maar een paar verzekeringsmaatschappijen over zijn, terwijl zoals gezegd, de kosten alleen maar zijn gestegen.......
  • De vernieling van de natuur in Nederland, deels een uitvloeisel van de steun voor de intensieve veehouderij, maar ook de lamme houding van CDA paardenbeffer Bleker, die een streep zette door de 'ecologische hoofdstructuur' (het aaneenschakelen van natuurgebieden).
  • Volgend op vorig punt, waar de intensieve veehouderij een grote aanjager is van de klimaatverandering (methaangas): het besluit tot de bouw van nieuwe kolencentrales, dit besluit werd al onder CDA kloot Balkenende genomen...... Immers dat is de taak van gods eigen CDA rentmeesters: het milieu naar de kloten helpen en de klimaatverandering aanjagen..... Eén van de geweldige 'waarden' van het CDA.........
  • Het uitkleden van de jeugd middels het totaal onrechtvaardige minimumjeugdloon, 'een waarde' waartegen het CDA zich nooit heeft verzet, sterker nog, die mede werd gerealiseerd door het CDA!!
  • Het blind achter Israël staan, wat deze fascistische apartheidsstaat ook doet, het CDA staat erachter, alsof de strijd van Israël tegen de Palestijnen, een gelijke strijd is..... Om nog maar te zwijgen over het land afnemen van de Palestijnen.... De bouw van de muur op de West Bank, heeft ervoor gezorgd dat een normaal leven voor die mensen onmogelijk is gemaakt, geen probleem voor het CDA...... Of wat dacht u van openluchtgevangenis Gazastrook, waar Israël het ene na het andere bloedbad middels massamoord aanricht, geen kritiek van het CDA...... Hetzelfde geldt voor de reli-fascistische dictatuur in Saoedi-Arabië, wat dit land ook flikt, geen commentaar van het CDA

Mensen ik kan nog wel een tijd doorgaan, maar het zal u duidelijk zijn, wat de waarde is van de CDA waarden (en normen): nul komma nada!! Opvallend trouwens dat de combinatie 'waarden en normen', niet meer wordt genoemd door politici van het CDA, terwijl dat onder het bedriegerskabinetten Balkenende het paradepaard was...... Wat betreft zwarte piet, het CDA heeft geen moeite met de grove belediging en vernedering van het gekleurde Nederlandse volksdeel........ Die gekleurde mensen moeten niet zeuren, maar met respect luisteren naar de argumenten van imbecielen die voor zwarte piet zijn, aldus de woorden van van Toorenburg 'vertalend.....'

Tot slot liet van Toorenburg weten, dat zij achter Schoof staat en dat alle teruggekeerde jihadisten moeten worden vastgezet. Nogmaals: jihadisten die de terreur steunen, die mede door het CDA is veroorzaakt!!

Voor meer berichten n.a.v. het voorstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten