Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 21 november 2016

Martin van Rijn en zijn desastreuze beleid op de zorg verdedigd door Witteman..........

Gistermiddag te gast in Buitenhof Hugo Borst en Carin Geamers, om te spreken over het desastreuze beleid van PvdA hufter Martin ' die vrouw' van Rijn en zijn beleid op de verpleeghuiszorg* en de ouderenzorg in het bijzonder. Het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers en de reactie daarop van van Rijn, kwamen uiteraard ter tafel.

Witteman, gisteren de presentator van Buitenhof, is een trouw PvdA lid en lobbyist. Ongelofelijk maar waar: deze overjarige flapdrol presteerde het tot drie keer toe op te nemen voor het waardeloze beleid van van Rijn.

Toen van Rijn aantrad als staatssecretaris, was het al slecht gesteld met o.a. de verpleeghuiszorg, maar desondanks is deze mislukte zakjesplakker doorgegaan met bezuinigen en heeft daarmee deze zorg nog verder het slop ingewerkt.

Ik weet dat een presentator of interviewer, geacht wordt als advocaat van de duivels op te treden, maar het gedrag van Witteman ging echt een aantal stations verder. Hij nam het Borst en Gaemers kwalijk, dat zij geen geduld hebben, immers van Rijn had zich achter het manifest van Borst geschaard met één grote maar: het kost tijd om e.e.a. op de juiste rails te krijgen.......

Kijk dan slaan bij mij de stoppen bijna door: hoe durft van Rijn?? Hij is uit en te na gewaarschuwd voor de gevolgen van zijn waardeloze beleid, een beleid dat hij NB meermaals in de Kamer en de media heeft 'verdedigd', ook al spraken de negatieve feiten voor zich, keer op keer beloofde de flapdrol beterschap....... Borst en Gaemers maakten terecht gehakt van het gevoerde beleid, Witteman, duidelijk geïrriteerd, herhaalde daarom tot een paar keer toe de dooddoener, dat e.e.a. nu eenmaal tijd kost........

Borst en Gaemers maakten terecht de opmerking, dat de mensen die nu lijden onder het wanbeleid van van Rijn, geen tijd hebben, er moet nu ingegrepen worden....... Al vier jaar had van Rijn de tijd om de zaken op orde te krijgen en toch is alles ten kwade gekeerd....... Bovendien heeft het kabinet Rutte 2 laten zien, dat beloofde zaken niet nagekomen worden, dan wel worden uitgevoerd op een manier, waarmee er geen fluit veranderd........

Heb niet het antwoord van van Rijn gelezen, het antwoord dat hij gaf op het manifest van Borst en Gaemers (anders slaan de stoppen echt door!), maar als ik me niet vergis heeft deze schoft het weer aangedurfd zijn moeder te noemen....... U weet wel, dezelfde moeder, die hij in een interview 'die vrouw' durfde te noemen........

Intussen is het zo erg, dat oude mensen, die na een ziekenhuisopname naar een verzorgingshuis of verpleeghuis zouden moeten, daar niet terecht kunnen...... Het wanbeleid van van Rijn heeft wachtlijsten gecreëerd voor die tehuizen, wachtlijsten ........

Ach ja, eens een inhumane rotschoft..........

En Witteman? Deze grofgraaiende hufter heeft via de VARA intussen zoveel belastinggeld binnen geharkt, dat hij desnoods een verpleger voor 24 uur per dag kan inhuren, mocht hij binnenkort zorg nodig hebben (hij is immers 'de jongste niet meer...').......

Hoorde dat de VVD zich, op het door hen gehouden congres, achter het manifest van Borst en Gaemers heeft gesteld..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Als er één partij is die de zorg** voor een fiks deel naar de kloten heeft geholpen, is het de VVD wel!! Ach ja, de verkiezingen komen eraan en fascist Wilders scoort goed bij de ouderen en hun familie........

Zojuist Willeke Alberti, die op Radio1 durfde te zeggen, dat ze op Rutte stemt, niet vanwege de VVD, maar voor de mens........ ha! ha! ha! ha! ha! Alberti, de rijke oplichter treedt meestal op voor ouderen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen..........

Hier de link naar het manifest, lees en teken het a.u.b., geef het door aan familie, vrienden en bekenden! We betalen ons leven lang belasting voor die zorg, een fikse gespaarde pot, die door de overheid wordt ingepikt, jaarlijks een deel meer..... Over 'jaarlijks' gesproken: ook u en uw geliefden worden jaarlijks ouder........

*   'In een verpleeghuis krijgt u behandeling, verpleging, zorg en begeleiding in een beschermde woonomgeving. U heeft een beperking waarvoor u uitgebreide zorg, verpleging en/of toezicht nodig heeft. In het verpleeghuis kunt u ook zorg krijgen bij verschillende vormen van dementie, zoals alzheimer. Een verpleeghuis is bedoeld voor intensieve zorg of zware medische behandelingen.
Een verzorgingshuis biedt uitgebreide zorg, ondersteuning en een beschutte woonomgeving, als u door ouderdom of ziekte niet meer zelfstandig kunt wonen, ook niet met hulp van naasten, mantelzorg of thuiszorg'. Deze definitie heb ik overgenomen van de Zonnehuis groep.

** De zorg: de ouderenzorg (inclusief de thuiszorg), de gehandicaptenzorg, de psychische zorg, de jeugdzorg en verpleeghuiszorg. Dit nog naast het onbetaalbaar maken van de zorgpremie voor velen, het verhogen van het eigen risico en het uitkleden van het basiszorgpakket..... Alles met de hartelijke steun van de PvdA en dan m.n. van van Rijn, onthoudt u dat als u komende maart gaat stemmen!

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: Borst en Gaemers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten