Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 12 mei 2017

Wijffels (CDA) leest Nederland de 'groene' van Haersma Buma les..........

Oproer gistermorgen, nadat CDA topgraaier Wijffels het duurzame gehalte van CDA houten klaas van Haersma Buma volkomen terecht de grond in boorde. In het kort gezegd stelt Wijffels dat van Haersma Buma een waardeloze vent is, als het om klimaat, milieu en duurzaamheid gaat.

Tja, daar is niets teveel mee gezegd. Van Aersma Buma heeft meermaals aangegeven, dat hij bezorgd is om het klimaat, maar dat elke maatregel die wordt genomen, om de klimaatverandering beperkt te houden (en daarmee ook nog eens de milieuvervuiling tegen te gaan), niet kan rekenen op zijn steun. Luchtvervuiling is ook al geen probleem voor het CDA,....... De centen gaan bij het CDA nu eenmaal ver voor op het voortbestaan van de mensheid en dus ook op de volksgezondheid.........

Met de enorme luchtvervuiling in Nederland, overlijden jaarlijks meer dan 18.000 mensen vroegtijdig, dit na een akelig ziekbed...... Rond de 18.000 overlijdens zijn ieder jaar alleen al te betreuren door langdurige inademing van auto-uitstoot......... Auto-uitstoot die ook nog eens door CO2 de klimaatverandering verder aanjaagt....... Echter ook de intensieve martelveehouderij draagt daaraan een enorme steen bij, deze doodsindustrie zorgt voor een enorme uitstoot aan methaangas, één van de krachtigste broeikasgassen op aarde.....

Zoals u wellicht weet, staat het CDA, de partij van gods eigen rentmeesters, geheel achter deze smerige doodsindustrie. Het liefst zou het CDA nog veel meer gigastallen willen zien in ons land (gigastallen zijn nog veel groter dan megastallen....). God heeft immers de dieren geschapen om ze door de mens in een zo kort mogelijk leven, zoveel mogelijk op te laten brengen. Zo zijn koeien van 4 jaar al betrekkelijk oud, inde ogen van melkveehouders, 6 jaar halen ze niet eens, terwijl deze wonderlijke dieren 15 tot 25 jaar oud kunnen worden...... Om nog maar te zwijgen over vleeskuikens die men als kippen verkoopt, zij worden voordat ze 7 weken oud zijn doodgemarteld. In de korte tijd van hun leven stijgt hun gewicht van een gram of 15 naar 2.200 gram!! Plofkippen noemt men deze groot en doodgemartelde dieren..........

Hans de Boer, de pooier van het inhumane neoliberale grote bedrijfsleven (VNO-NCW en... CDA!), werd gistermorgen op BNR gevraagd naar de uitlating van Wijffels over van Haersma Buma. Natuurlijk wilde de Boer niets weten van de woorden die Wijffels had gebruikt. Bovendien zo stelde de Boer, kan Wijffels niets weten over de onderhandelingen, daar hij zelf van Haersma Buma de opdracht heeft gegeven niet met de pers of Wijffels te praten...... Alsof van Haersma Buma niet uit en te na heeft laten weten, wat hij vindt van milieumaatregelen........

Behoorlijk laatdunkend over Wijffels en de politiek aangaande de klimaatverandering, stelde de Boer, dat er geen symboolpolitiek gevoerd moet worden waarmee Nederland armer en de wereld warmer wordt.......... Ja ja, deze rentmeester van god durft hè?? Jezus!! Hier gebruikte de Boer een uitspraak van de inhumane grijnzende VVD schoft Zijlstra.....

Volgens de Boer moet het beleid ergens in het midden worden gezocht, ook zo'n cliché van hier tot Jericho, al is het woord dan meestal 'de waarheid' (die ergens in het midden ligt...).......

Volgens de Boer is het bedrijfsleven uitstekend instaat om zelf maatregelen te nemen, die het milieu en het klimaat ten goede komen, zo liet hij al een aantal keren eerder weten..... U had het waarschijnlijk al begrepen: uiteraard met dikke overheidssubsidies, 'maar dat spreekt voor zich...'

Het bedrijfsleven is dan ook 'al zo duurzaam bezig' dat we zelfs als we morgen alle maatregelen uit het Parijse klimaatakkoord doorvoeren, de temperatuur met dik meer dan 2 graden zal stijgen aan het eind van deze eeuw...... Overigens is dit ook alweer achterhaalt, daar er nu wetenschappers zijn, die gezien alle cumulatieve effecten die door de nu al bereikte verhoging van de temperatuur (zoals ontdooien permafrost en de poolkappen) zelfs van dik meer dan 4 graden temperatuurstijging spreken en dat al ver voor het eind van de eeuw..........*

Kockelman de neoliberale hufter die Standpunt NL (Radio1) presenteert had voor zijn programma zijn 'vriend' de Boer uitgenodigd en vol trots noemde de flapdrol e.e.a. in de aankondiging van zijn programma (na 9.30 u.). Dit keer was het onderwerp de economie, Kockelman en de redactie hadden uitlatingen van opperhufter de Boer in een stelling verwerkt: 'Nederland moet ambitieuzer zijn'

Hier de tekst op de Standpunt website die zo uit 'de pen' van de Boer zou kunnen komen:

"Het gaat weer goed met de economie. De crisis is eindelijk achter de rug. Het is tijd om slagen te maken, tenminste dat vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Als het weer goed is moeten we het dak repareren. Het wordt hoog tijd om meer ambitie te tonen in Nederland. Als we de export meer stimuleren is dat goed voor Nederland en de werkgelegenheid.

Er moet veel meer aandacht komen voor groeimarkten in Afrika en Azië. De handel moet veel meer worden gestimuleerd.  Daarnaast moet er veel meer aan vergroening gedaan worden. Schonere energie is een belangrijk uitgangspunt voor de werkgevers. Een belangrijke opdracht wat VNO-NCW betreft voor de formatietafel. Mooie plannen die goed zouden zijn voor Nederland maar zou het ook gaan lukken. Politici denken vaak aan de korte termijn".

Kortom suf geouwehoer, dat we al minstens 20 keer eerder hebben gehoord........ 'Er moet meer aandacht komen voor groeimarkten', alsof bedrijven het moeilijk hebben met het dumpen van hun goederen op de markten van ontwikkelingslanden...... Veel landbouwers en boeren in die landen zijn al failliet gegaan, daar ze niet kunnen produceren tegen de dumpprijzen van de EU markt, waar de landbouw ook nog eens dik wordt gesubsidieerd.......... Het meest lullig van al is wel het feit, dat juist bedrijven uit ontwikkelingslanden, die niet door westerlingen worden gerund, met veel moeite exportvergunning krijgen voor EU landen.........

Uiteraard zal de Boer desgevraagd zeggen, dat importbeperkingen voor ontwikkelingslanden moeten worden weggenomen, terwijl de grote werkgevers achter de schermen deze beperkingen juist bepleiten...... Al zeker 20 jaar, keert dit onderwerp telkens weer terug op de agenda, waar na een aantal 'mooie woorden' de plannen in diepe bureauladen verdwijnen.......

En dan nog durven lullen over vergroening: 'schonere energie is een belangrijk uitgangspunt voor de werkgevers.......' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, mits het rijk dikke subsidies op tafel legt, iets dat hij in feite in hetzelfde stuk toegeeft: het zou een belangrijk punt zijn voor de 'formatietafel...'
Oplichter!!

De Boer kwam met nog en bebaard cliché: het Nederlandse bedrijfsleven moet handelen als de dominee en de koopman.........

Kockelman had er werkelijk weer veel plezier in, dus de zak zat een fiks deel van de uitzending te grinniken, als hij antwoord kreeg van de Boer op zijn voorzetten......

Trouwens een belachelijke stelling, wie kan daar in feite tegen zijn...... Dan nog: 'Nederland moet ambitieuzer zijn', is dat op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering?? Of moeten we de export nog verder stimuleren??? Alsof Nederland niet al veel te ambitieus is, zeker als het gaat om handel en ontwikkelingshulp, het beleid van Ploumen t.a.v. ontwikkelingshulp is totaal mislukt, aldus Oxfam Novib. Nederlandse bedrijven die in ontwikkelingslanden een bedrijf zijn begonnen, kregen geld uit ontwikkelingshulp, geld dat nu voor een groot deel is verdwenen....... Wat een walgelijke vertoning!!

Van Aersma Buma werd nog gevraagd naar de formatiebesprekingen. Hij was zo bang, dat hij keer op keer stelde, hierover niets te willen zeggen, als de dood dat hij iets los zou laten over die besprekingen........ Daar mag 'zoals het een democratie betaamt', natuurlijk niets over gezegd worden.......

* Zie o.a.: 'Earth could hit 1.5 degrees of global warming in just nine years, scientists say'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u hieronder aantreft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten