Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 30 mei 2017

Dijsselbloem: Rutte 2 heeft Nederland gered......... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Hoorde dat Dijsselbloem het gore lef had, om in de Volkskrant te stellen dat de PvdA met Rutte 2 Nederland heeft gered.......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Wat een leugenaar en topidioot! Even wat prestaties van Rutte 2: -een record aantal huisuitzettingen en faillissementen, -het aantal mensen dat in armoede moet leven (levend tegen-, op, of onder de armoedegrens) is opgelopen tot boven de 4 miljoen, het echte cijfer), -de werkloosheid liep op tot boven de 1 miljoen (alweer het echte cijfer) en staat daar in feite nog steeds (dus inclusief de bijstandsgerechtigden en mensen die na hun ww geen bijstand krijgen, daar hun partner 10 cent teveel verdient), -de ontwikkelingshulp is naar de verdommenis hervormd, -Nederland krijgt een peperdure straaljager, de JSF, die de aanduiding straaljager niet kan dragen, vanwege zwaar achterblijvende prestaties....... Voorts zijn de welgestelden er met vele procenten, in totaal regelmatig meer dan 30%, op vooruitgegaan, terwijl de grote onderlaag alleen heeft ingeleverd, -Nederland heeft alweer meer soevereiniteit overgedragen aan de EU......

Dan nog de smerige verhogingen van de huur, waardoor huurders nu veelal meer voor hun onderdak betalen dan huizenbezitters, terwijl hun rechten naar een minimum zijn teruggebracht en ze veelal in slecht of niet geïsoleerde huizen wonen...... Daarmee heeft (ook) de PvdA de huizenbubbel weer op een onverantwoorde spanning gekregen, niet alleen doordat de wat beter verdienende huurders worden gedwongen een huis te kopen, maar ook door het toestaan van Airbnb en het cadeau aan welgestelden, die belastingvrij een ton aan hun kinderen mogen schenken voor de aanschaf van een huis..... Daarnaast is de nationale hypotheekgarantie verder uitgebouwd, waardoor bij het inklappen van de huizenprijs, niet de banken, maar de belastingbetaler mag opdraaien voor de kosten..... De onderlaag werd juist gepakt: 'bijstandsouders' met nog thuiswonende werkende kinderen, kregen te maken met een verlaging van hun bijstand....... Zo kunnen die kinderen niet eens sparen voor de inrichting van hun huis, laat staan voor de koop van een huis...... Met dank aan de PvdA!!

Onder het PvdA/VVD bewind werd de maximumsnelheid verhoogt, terwijl de luchtkwaliteit in Nederland tot de slechtste binnen de EU behoort...... Met die slechte luchtkwaliteit stijgen ook de zorgkosten...... Zorgkosten die al zijn gestegen door die verhoging van de maximumsnelheid..... Ondanks deze feiten, heeft Rutte 2 het toegestaan (althans het heeft niet geprobeerd te stoppen) dat gascentrales werden uitgezet en als gevolg daarvan wordt er veel meer steenkool verstookt...... Onder Rutte 2 met toestemming van de PvdA werd er nog eens 4,5 miljard aan subsidie verstrekt voor biobijstook in kolencentrales (levert amper voordeel op ten opzichte van de totale CO2 uitstoot), waarmee bossen in de VS worden gekocht, die in kolencentrales hier worden bijgestookt........ De kosten die de klimaatverandering met zich meebrengen, zijn niet te schatten, maar één ding is zeker: het gaat om vele honderden miljarden euro's.....

Onder hetzelfde beheer van de PvdA/VVD werd de zorg overgeheveld naar de gemeenten, zonder daar aanvullende gelden voor vrij te maken, in tegendeel: er werd zelfs minder geld voor vrijgemaakt, op de GGZ werd zelfs bezuinigd. Gevolg wachtlijsten voor die GGZ en de jeugdvariant van die zorg, plus een groot aantal verwarde mensen op straat, waar zelfs de politie haar taak niet meer aankan en ongelofelijk veel inzet moest plegen..... Overigens is ook het aantal suïcides daardoor gestegen...... Ouderen hebben te maken met wachttijden voor opname in verpleeg- en verzorgingshuizen, daar er veel te veel van die tehuizen zijn gesloten..... De thuiszorg is voor veel ouderen niet meer te betalen, zodat zij vereenzamen en vervuilen....... De medicijnprijs is veel te hoog gebleven onder PvdA/VVD beleid en ook is er geen begin gemaakt met het aanpakken van de veel te hoge prijzen voor medische apparatuur.......

Mensen ik kan nog wel even doorgaan, maar het beeld lijkt me duidelijk, Dijsselbloem en de rest van Rutte 2 hebben allesbehalve het land gered, ze hebben Nederland zwaar op achterstand gezet!!

Overigens 'Nederland redden', waar slaat het op? Alsof Nederland dreigde weg te zinken in de bodem, of dat Nederland vernietiging stond te wachten, wat een gek die Dijsselbloem!! Sterker nog: met de veel te slappe inzet op milieubeleid, heeft ook de PvdA in feite niets gedaan tegen de stijging van de zeespiegel en dat beste lezer is wel een gevaar voor Nederland......... Vergeet daarbij niet, dat zelfs als we vandaag serieus de klimaatverandering wereldwijd zouden aanpakken, de temperatuurstijging de 2 graden die in klimaattop in Parijs werd afgesproken, dik zal overschrijden, dit o.a. door cumulatieve effecten.... In maart dit jaar werd ook nog eens bekend gemaakt, dat de oceanen 13% sneller opwarmen dan eerder gedacht........ Nogmaals: de klimaatverandering gaat ons op redelijk korte termijn vele honderden miljarden kosten!!

Tot slot wil ik nog wijzen op de deelname van Nederland aan illegale oorlogen, oorlogen waarmee het terrorisme wordt gekweekt waar we ons hier zo druk om maken...... Dan doet Nederland ook nog eens mee aan het agressief treiteren van Rusland door de NAVO met grootscheepse militaire oefeningen aan de grens met dat land...... Dit alles gebaseerd op leugens over 'Russische agressie', leugens waarvan men in Rutte 2 op de hoogte moet zijn......... Trouwens met die oefeningen stijgen de kosten voor Defensie ook nog eens extra, waar men zich wil meten met de uitgaven die de VS op dat gebied doet, even vergetend, dat de VS alleen deze eeuw al 4 illegale oorlogen is begonnen, alsof dat geen stuiver kost.......

Nee, 'echt een doorslaand succes', dat Rutte 2.........

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels die u hieronder terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten