Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 9 mei 2017

Asscher trapt ex-aanhang PvdA na en wil dat nog 8 jaar lang doen..........

De wanpresterend minister van sociale zaken, tevens vice premier en voorzitter van de PvdA, Asscher, was vanmorgen te horen op BNR (rond 8.07 u.).

Asscher liet weten dat de kiezer niet goed heeft opgelet, daar deze anders had gezien, dat de PvdA keihard heeft geknokt voor hem/haar...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Wat een leugenaar!! De PvdA (vooral Asscher en Samsom) is door deelname aan Rutte 2 verantwoordelijk voor:

 • Een armoede is opgelopen tot boven de 4 miljoen personen, die tegen-, op- of onder de armoedegrens moeten leven, waaronder 600.000 kinderen, de echte cijfers! (let wel: dat is 3 keer in armoede wonen)
 • Het aantal faillissementen is nog nooit zo hoog geweest, als tijdens de 4 jaar Rutte 2.... Door de volkomen foute reactie op de crisis, gingen onnodig veel bedrijven failliet........
 • Het aantal werklozen is de 1 miljoen al lang gepasseerd, alweer het echte cijfer, dus inclusief de mensen, die geen bijstand krijgen, daar hun partner 10 cent teveel verdient en de meer dan 400.000 bijstandsgerechtigden, die feitelijk ook werkloos zijn...... Om nog maar te zwijgen over het grote aantal mensen met een handicap, die thuis zijn komen te zitten, met dank aan PvdA rollatorslet Klijnsma........ 
 • Het aantal huisuitzettingen dat nog nooit zo hoog was, als onder Rutte 2, alweer een record!!
 • De huren die zo ver zijn gestegen, dat huurders voor een groot deel meer betalen voor hun huis, dan kopers, terwijl hun rechten verder zijn teruggebracht....... Let wel huizen, die voor een flink deel in achterstandswijken staan en die vaak niet eens zijn geïsoleerd met dubbel glas.......
 • De zorg die voor velen voor een fiks deel is wegbezuinigd, inclusief een deel van de GGZ zorg, waardoor o.a. het aantal suïcides tot een record zijn gestegen onder Rutte 2.... De politie kan het aantal verwarde mensen op straat niet meer aan, dankzij de bezuinigingen van VVD schoft Schippers op de GGZ...... Ouderen vervuilen en vereenzamen, daar ze geen hulp meer krijgen en deze onmogelijk zelf kunnen betalen, wat volgens Rutte 2 en Samsom wel moet kunnen (en zij kunnen 't weten, ze gaan tenslotte met minimaal 1,5 ton per jaar naar huis.....).
 • De jongerenzorg en de zorg voor invaliden die door Rutte 2 tot één grote rotzooi is verworden, met dank aan PvdA trut Klijnsma en PvdA hufter Martin 'die vrouw' van Rijn.......
 • De ouderenzorg en thuiszorg die deels is afgebroken, zoals gezegd: veel ouderen vervuilen en vereenzamen, waar anderen met de handen in het haar zitten, daar er geen plek is voor de demente partner in een verzorgingstehuis.... 
 • De zorgpolis en alle aanverwante zaken als eigen bijdrage die naar een niveau zijn gestegen, waar velen deze niet meer kunnen betalen, terwijl de farmaceuten en fabrikanten van medische apparatuur recordwinsten maakten......
 • Rutte 2 heeft miljarden in een diepe donkere put gedonderd voor foute en zinloze militaire missies, dan wel illegale oorlogsvoering (en de gevolgen daarvan, neem de missie in Mali...), terwijl we niet eens een ministerie van Oorlog hebben......  
 • Rutte 2 besloot de waardeloze JSF te kopen, meer dan 4 miljard door het putje, voor een straalvliegtuig, dat naar huidige normen, niet eens een straaljager genoemd kan worden en zich alleen kan meten met een VS straaljager uit de 70er jaren, de A-10 Thunderbolt....... Mede met dank aan VVD hufters en Lockheed Martin lobbyisten Kroes, Hennis-Plasschaert, Van Baalen, Kamp en Rutte!
 • Onder hare PvdA kwaadaardigheid Ploumen, werd de ontwikkelingshulp 'hervormd', Nederlandse bedrijven zouden in ontwikkelingslanden veel beter in staat zijn, met dit geld welvaart te creëren.... Iedere imbeciel kon uitrekenen, dat dit niet zou werken en zie daar, Oxfam Novib berichtte op 14 september 2016 dat het nieuwe ontwikkelingsbeleid één grote mislukking is, dit blijkt uit onderzoek van deze organisatie...... Uiteraard ontkent hare arrogante hufterigheid Ploumen eenvoudig, dat haar beleid is mislukt.......
De hierboven staande lijst is voor het grootste deel overgenomen van een eerder bericht: 'Samsom heeft het begrepen, hij zou zo weer met de VVD in zee gaan....... AUW!!' Uiteraard is deze lijst niet compleet, er zijn er wel een paar punten meer te bedenken, bijvoorbeeld het wanbeleid op het gebied van milieu, klimaat en de intensieve martelveehouderij..... (en ook deze zin is voor een groot deel overgenomen van een eerder bericht: 'Jeroen Dijsselbloem: 'van mij zult u geen sorry horen', toch belooft hij weer dat iedereen erop vooruit gaat.....').

Asscher, die één van de hoofdverantwoordelijken is, voor de hiervoor genoemde punten, had het gore lef te zeggen, dat hij trots is op wat de PvdA heeft gepresteerd en zal presteren. Niets grof genoeg voor Asscher, dus stelde hij, dat de PvdA niet zal aanschuiven bij de formatie van een nieuw kabinet (Rutte 3), als één van de partijen zal afhaken, daar dit beleid nog slechter zal zijn dan het huidige......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Nog slechter dan het smerige neoliberale beleid dat hij en zijn partij hebben gevoerd in Rutte 2........ Trouwens ook die belofte blijft vers, tot Asscher toch maar aanschuift, immers PvdA'ers zijn niet te vertrouwen!!

Asscher denkt de kiezer wel over te kunnen halen om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen weer op de PvdA te stemmen, daar hij dan met een 'herkenbaar links verhaal' komt..... ha! ha! nha! ha! Oh zoals onder Samsom in aanloop van de verkiezingen in 2012, een 'verhaal' dat één grote leugen bleek te zijn........ Dit komt overigens van de NOS site, waar ook staat te lezen dat de PvdA voor een solidair land staat, waar de mensen voor elkaar opkomen...... ha! ha! ha! ha! ha! Dus nog meer bezuinigingen in het kader van de vermaledijde 'participatiemaatschappij', zoals onder Rutte 2, waardoor veel ouderen die al in financiële ellende zitten, zelfs geen thuishulp meer krijgen..... Een beleid dat heeft gezorgd voor sluiting van verpleeg- en verzorgingstehuizen, waardoor er nu wachtlijsten zijn ontstaan, voor demente ouderen en ouderen die vanwege hun gezondheid niet meer thuis kunnen wonen!!!

De vent is echt knettergek, op diezelfde NOS site is te lezen, dat Asscher vindt dat het er bij de PvdA soms aan heeft ontbroken te strijden voor de hiervoor genoemde punten...... 'Soms?' Allemachtig wat een arrogante oplichter!!

Asscher denkt dat de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar een goede gelegenheid zijn om te laten zien dat de partij opkomt voor betaalbare woningen en voor werknemers, zo is op de NOS site te lezen........ Dit terwijl de PvdA de huren voor velen onbetaalbaar heeft gemaakt, zelfs met huurtoeslag, vanmorgen werd nog gemeld, dat de huren in Amsterdam en omgeving de laatste jaren met getallen tot zelfs 25% zijn gestegen....... Een Partij van de Arbeid, die voor de werknemers opkomt? Het zou eindelijk tijd worden, maar gezien alle leugens van de PvdA, die voor eerder gewonnen verkiezingen werden gedaan, is de kans dat dit werkelijk gebeurt nul komma nada!!

Plork Asscher werd tevens gevraagd of hij aanblijft als voorzitter van de PvdA en zoals te verwachten was van deze megalomane oplichter, dat wil hij de komende 8 jaar volhouden, 8 jaar lang liegen en bedriegen.......

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u hieronder terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten