Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 23 mei 2017

Dijksma (PvdA), 'ook met Trump in het Witte Huis kunnen we het klimaatakkoord van Parijs voor elkaar krijgen.....' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

PvdA leeghoofd en enorme volksverlakker Dijksma was afgelopen donderdag in Standpunt NL (Radio1) te horen. Ze was daar te gast vanwege haar aanstaande bezoek aan de VS, waar ze o.a. in Californië een handelsdelegatie met duurzame bedrijven 'leidt'.

Volgens PvdA trol Dijksma, kunnen we ook met Trump in het Witte Huis het lamlendige klimaatakkoord van Parijs voor elkaar krijgen. Het klimaatakkoord van Parijs, u weet weel het akkoord waar politici en grote bedrijven als Shell zich voor op de borst slaan, terwijl daar niet eens een fatsoenlijke prijs op CO2 uitstoot werd besproken., sterker nog: het stond niet eens op de agenda, daar anders teveel partijen het zouden laten afweten.........

Niet alleen vanwege het niet beprijzen van CO2 uitstoot is dit klimaatakkoord een aanfluiting: een aantal wetenschappers heeft al vorig jaar uitgerekend, dat de stijging van de temperatuur op aarde tegen het eind van deze eeuw, de 2% dik zal overstijgen. Terwijl andere deskundigen intussen hebben gewezen op de cumulatieve effecten van zaken die de klimaatverandering aanjagen, effecten die zich nu al beginnen te voltrekken en de verhoging van de temperatuur nog verder zullen opjagen!!

Zo komt er op grote schaal methaangas vrij door het ontdooien van de permafrost. Methaangas is een uiterst sterk broeikasgas en met de verdere opwarming (o.a. door dit methaangas) zal de opwarming van de aarde zich nog sneller voltrekken, waardoor er meer permafrost ontdooit enz. enz....... Hetzelfde geldt voor het smelten van de poolkappen, waardoor zonlicht niet langer weerkaatst wordt en de temperatuur verder kan stijgen, waardoor de poolkappen nog verder krimpen qua oppervlak enz. enz........ Vergeet niet, dat deze cumulatieve effecten op de klimaatverandering zich bij wijze van spreken, voor onze ogen voltrekt......

Over broeikasgas gesproken: Nederland is één van de grootste producenten van methaangas, door onze immens grote intensieve martelveehouderij. Jaarlijks worden er in ons land maar liefst 500 miljoen dieren, ja u leest het goed: een half miljard (!!) dieren, groot en doodgemarteld. In haar vorige functie als staatssecretaris van Economische Zaken, ging Dijksma ook over die smerige doodsindustrie binnen onze grenzen, waar ze de intensieve veehouderij verder heeft helpen vergroten en daarmee de uitstoot van methaangas aangejaagd!!

Daarbij moet nog genoemd worden, dat voor de intensieve veehouderij o.a. oerwoud in Brazilië wordt gekapt, dan wel platgebrand, dit om de teelt van soja mogelijk te maken...... Soja t.b.v. de enorme veestapel in ons land, zo gaat 80% van de wereldsojaproductie naar veevoer, waarvan Nederland (na China) de tweede importeur is..... Ook deze zaak jaagt de klimaatverandering verder aan......

Bovendien heeft Dijksma zich destijds ingezet voor het afschaffen van de melkquota, waardoor boeren al voor het ingaan van die afschaffing, massaal meer koeien kochten en de boete voor lief namen...... Dijksma klopte zich op de borst vanwege de afschaffing van de melkquota, waar deze imbeciel even vergat, dat het mestprobleem waar Nederland al mee te maken had, alleen maar vergroot zou worden..........  En zo geschiedde, nu krijgen boeren subsidie als ze koeien afstoten, terwijl ze zelf jaren liepen te schreeuwen om afschaffing van de melkquota.........

Met andere woorden: Dijksma heeft persoonlijk een dikke steen bijgedragen aan het opjagen van de klimaatverandering........ Nu is de enorme dombo Dijksma staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. Als zodanig heeft ze zich niet verzet tegen de verhoging van de maximumsnelheid, waarmee de uitstoot van CO2 fiks is toegenomen....... Tegen het verder asfalteren van Nederland heeft ook Dijksma zich niet verzet en is daarmee mede hoofdverantwoordelijk voor de groeiende luchtvervuiling en het versnellen van de klimaatverandering..........

U begrijpt uit het voorgaande, Dijksma mede hoofdverantwoordelijk is voor de 18.000 Nederlanders die jaarlijks na een akelig ziekbed vroegtijdig overlijden aan kanker t.g.v. het jarenlang inademen van auto-uitstoot....... Daarmee is ze ook nog eens mede verantwoordelijk voor het grote aantal kinderen dat jaarlijks long- en/of luchtwegklachten oploopt door diezelfde uitstoot..... Als gevolg van dit alles is Dijksma mede verantwoordelijk voor de immer rijzende zorgkosten en voor een hele berg ellende elders op de wereld, ellende veroorzaakt door de nu al duidelijk merkbare klimaatverandering.........

Dijksma durfde afgelopen donderdag te zeggen, dat zijzelf 'vergroend' is...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Of ze dan ook een duurzame auto reed. Ja, alleen gaat het wel om de dienstauto die enigszins duurzaam is, zo antwoordde de PvdA oplichter...... Alsof ze het geld niet heeft om een fatsoenlijke elektrische auto te kopen, jezus!!

Tijdens haar oplichterspraatje noemde Dijksma keer op keer de E-Tuk, een elektrische Tuk Tuk. Het bedrijf dat deze vervoermiddelen maakt, gaat ook mee op 'klimaatmissie'. Heel leuk die E-Tuk, maar helaas is er bijzonder weinig belangstelling voor dit soort vervoer. Nederlanders vallen nu eenmaal niet graag op in een lullige vervoermiddel als de Tuk Tuk. Al moet ik zeggen dat het streven nobel is.

Dijksma gaat hypocriet Nederland aanprijzen als duurzaam land en zichzelf als groen politicus, beiden zijn de grootste kul. Nederland is bijna het vuilste jongetje in de EU klas en de emissies zijn hier de laatste jaren gestegen, i.p.v. gedaald........ Wat betreft het groene gehalte van Dijksma, daarvoor verwijs ik naar al het voorgaande. Maakt Dijksma allemaal niet uit, ze herhaalt haar leugens desnoods 100 keer, in de hoop dat men haar dan zal geloven........

Zoals gezegd: Dijksma is een smerige oplichter!!

Het klimaatakkoord van Parijs zal voor een groot deel inderdaad wel gehaald worden, ook met Trump (zo zullen er nog weinig banken zijn, die nieuwe kolencentrales in de VS willen financieren), lullig genoeg is het klimaatakkoord van Parijs volkomen ontoereikend!!

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u hieronder terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten