Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 11 mei 2017

Brekend nieuws!! Waterstofperoxide kan hersenen aantasten en 'nazi-gen' aanzetten!!!

De woorden 'dom blondje' kan je als algemeen bekend veronderstellen. Vandaar dat prof. dr. Flubbermann en zijn vakgroep haarspoeling aan de universiteit van Wella, een diepgravend onderzoek hebben ingesteld naar het veelvuldig gebruik van waterstofperoxide.

Vandaag werden in de Duitse stad Schwarzkopf de resultaten bekend gemaakt en die liegen er niet om!!

Professor Flubbermann maakte bekend, dat de resultaten wijzen op achteruitgang van de hersencapaciteit, de verklaring voor het hiervoor genoemde verschijnsel 'dom blondje'.

Heel verrassend noemde Flubbermann de ontdekking van een nazi-gen dat door veelvuldig gebruik van waterstofperoxide kan worden 'aangezet........'

Zo, weten we meteen hoe Wilders aan zijn fascistische inslag is gekomen!! Immers hij gebruikt dezelfde methoden die de nazi's al in de 20er jaren van de vorige eeuw gebruikten: -haat- en angstzaaien tegen minderheden, -het volk ophitsen tegen: (die) minderheden, -liegen dat het gedrukt staat, -de politiek en de rechterlijke macht afschilderen als nep en vooringenomen, tot slot: toehoorders aanzetten tot schunnige uitspraken (als minder Marokkanen).....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten