Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 13 mei 2017

Elektronisch Patiënten Dossier wordt middels LSP opgedrongen door overheid en zorgverzekeraars..... Laat u uitschrijven!

Gistermiddag na 15.30 u. op Radio1 (EenVandaag), aandacht voor het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), het zogenaamde Landelijk Schakel Punt (LSP). Overheid en de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) oefenen oneigenlijke druk uit op zorgverleners en patiënten om zich aan te sluiten bij dit LSP. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Zo worden meer en meer mensen geconfronteerd met onwillige apothekers, als zij niet zijn aangesloten bij het LSP...... Te zot voor woorden natuurlijk!

Een paar mensen deden hun verhaal: mensen die in het weekeinde, 's avonds of 's nachts, dus bij nood medische hulp zochten en uiteindelijk bij de apotheek te horen kregen, dat ze de medicijnen, op het aan hen door een noodarts verstrekte recept, niet kregen, daar ze niet waren aangesloten op dit LSP..........

Het kan ook anders: een fiks aantal mensen staat in het LSP, zonder dat zij daar ooit toestemming voor verleenden...........

Keer op eer blijkt dat persoonsgegevens niet veilig zijn, toevallig gistermorgen zo'n bericht: de gegevens van een paar honderdduizend Nederlanders liggen op straat door een 'lek' in het systeem, daarbij kunnen gegevens op straat komen te liggen als het BSN (burgerservicenummer, het oude sofinummer), bankrekeningnummers, medische gegevens en adressen...... In het eerste kwartaal van dit jaar werden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 2.300 datalekken gemeld, dat waren er in dezelfde periode vorig jaar nog 1.000.....

De autocratische PvdA topgraaier en hufter Aleid Wolfsen is voorzitter van de AP en liet weten, dat 'we daar best van zijn geschrokken......' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! 'Best van geschrokken?' Allemachtig bij die 1.000 in het eerste kwartaal van 2016 hadden alle seinen op rood moeten gaan!

Deze datalekken geven aan dat de persoonsgegevens niet veilig zijn bij het LSP. Daarnaast kan je stellen, dat met de LSP gegevens, ook mensen inzage krijgen die daartoe geen bevoegdheid hebben. Voorts krijgen zorgverzekeraars inzicht in de patiëntendossiers van individuele klanten........

Vanmorgen werd bekend gemaakt dat er wereldwijd organisaties zijn gehackt, zoals de National Health Service (NHS) ziekenhuizen in Groot-Brittannië...... Ook dit voorval geeft eens te meer aan, dat opslag van persoonsgegeven, niet door instanties als het LSP bewaard en 'bewaakt' mogen worden!!

In reactie op de uitkomst van het EenVandaag onderzoek naar het LSP, stelde Gerben Klein Nulent, de topgraaier van de KNMP, de overkoepelende organisatie van apothekers, dat hij verbaasd is over de weigering van apothekers medicijnen te verstrekken aan mensen die niet zijn aangesloten bij het LSP....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Hoe is het in godsnaam mogelijk, dat een organisatie, die moet toezien op het handelen van haar leden, niet weet wat er in de praktijk gebeurd??!!!

De VZVZ stelt dat de weigering van medicijnen niet de bedoeling is van het LSP...... ha! ha! ha! ha! Dat mag je hopen!!! Eén ding is zeker: de zorgverzekeraars behoren tot de initiatiefnemers van het LSP, dus zijn zij tegelijkertijd één van de partijen, die belang hebben bij een zo groot mogelijke deelname aan dit nieuwe elektronisch patiëntendossier!

Nog een uitlating van de VZVZ op deze zaak: "Het gebruik ervan is een hulpmiddel voor medicatieveiligheid, geen doel op zich. VZVZ betwijfelt of het weigeren van medicatie de veiligheid van de patiënt dient...." ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Nee, hoe zou het mogelijk kunnen zijn, dat het weigeren van medicatie aan een patiënt met een acute aandoening, de veiligheid van deze patiënt ten goede zou kunnen komen........ Jezus in een lekkende kano!!

De hoogste tijd om de bezem eens flink door de KNMP, de VZVZ en het LSP te halen, onkundige topgraaiers als Wolfsen dienen met een ferme punter onder de reet de straat op te worden geschopt, zonder aanspraak op afkoopsommen of uitkeringen!!!

Hier wat bezwaren tegen het LSP door de actiegroep 'ikgeefgeentoestemming':

WAT ZIJN DE BEZWAREN TEGEN HET EPD-LSP?

Het EPD-LSP systeem wordt gepropageerd als manier om de zorgverlening voor patiënten te verbeteren, en om medische fouten te voorkomen. Maar aangezien er de afgelopen 5 jaar door medici en ICT experts zoveel bezwaren en gevaren zijn aangetoond die aan de invoering van een grootschalig EPD-LSP kleven, kan nu worden gesteld dat de opzet niet leidt tot een verbetering van de persoonlijke zorgverlening maar juist nieuwe risico's introduceert als zorgverleners bij hun behandeling uitgaan van informatie verkregen uit een grootschalig onbetrouwbaar EPD-LSP systeem.

WAAROM IS HET EPD-LSP ABSOLUUT ONVEILIG?

 Wij onderschrijven de noodzaak van goede communicatie in de zorg en een veilige (elektronische) uitwisseling van medische gegevens, maar moeten concluderen dat een grootschalig landelijk ICT systeem voor de uitwisseling van alle elektronische zorginformatie data onmogelijk effectief te beveiligen is. De grote zwakte van het systeem is dat bij de gegevensoverdracht nauwelijks te voorkomen is dat zorgverleners die niet betrokken zijn bij een behandeling van u, toch toegang hebben tot uw medische gegevens. En omdat er een groot risico bestaat dat persoonlijke medische gegevens in handen kunnen komen van onbevoegden. Zoals van verzekeringsinstanties, farmaceutische bedrijven, sensatiepers, van boze buren, bedrogen echtgenoten, criminelen of terroristen. Ook de kans dat de overheid gebruik kan gaan maken van medische gegevens voor justitiële toepassing of voor werk op gebied van de nationale inlichtingendiensten, wordt met een eenvoudige elektronische inlog-optie vergroot.

Gevolg is dat zowel individuele patiënten slachtoffer kunnen worden van dergelijk misbruik, maar ook risico ontstaat voor bepaalde delen van de bevolking voor bepaalde patiëntenpopulaties- en het ergste van alles - de medische zorg van de gehele bevolking erdoor in gevaar wordt gebracht.
En in deze opsomming dient eveneens vermeld te worden dat de Amerikaanse overheid, op grond van de Pariot Act en FISA Amendment Act via de software fabrikant van het EPD, Computer Sciences Corporation (CSC) integraal, buiten de Nederlandse wetgeving om, over al de medische gegevens kan beschikken als zij daar aanleiding toe zien. Ook de NOS maakte hier melding van.

WAT ZIJN DE JURIDISCHE BEZWAREN TEGEN HET EPD-LSP? 

 Het enige formele verschil met de eerdere opzet waarbij de overheid in 2008 ieders medische gegevens automatisch wilde gaan opnemen in het EPD, is dat er sinds 1 januari 2013 van iedereen vooraf 'toestemming' gevraagd dient te worden of men akkoord gaat met de uitwisseling van de gegevens via het EPD-LSP systeem wat die dag in werking trad.

Maar in werkelijkheid beschermt de opzet van het huidige opt-in systeem de privacy en keuzevrijheid van patiënten niet beter dan het oorspronkelijke opt-out dwangsysteem, waarbij mensen schriftelijk bezwaar dienden aan te tekenen als men niet akkoord ging.
Het huidige systeem pretendeert dat u vrij bent om zelf te kiezen of u uw arts, apotheek of VZVZ toestemming geeft voor het uitwisselen van uw medische gegevens via het EPD-LSP. Compleet met mogelijkheden voor het 'altijd' weer mogen intrekken van die toestemming en voor het binnen dit opt-in systeem via opt-out aanbrengen van uitzonderingen voor zorgverleners die geen gebruik van de gegevens zouden mogen maken.
Maar de manier waarop de toestemming zelf wordt gevraagd deugt eenvoudig niet.
Het bezwaar zit hem in het feit dat de gevraagde 'toestemming' enkel betrekking heeft op het gebruik van het medium (LSP), wat voor de uitwisseling wordt gebruikt en niet voor de inhoud van de uit te wisselen informatie, noch op het doelgebonden gebruik door de ontvanger van medische persoonsgegevens. Dat is strijdig met de vereisten van de van nationale Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met de bescherming van de fundamentele grondrechten zoals vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM in Engels: ECHR).
In feite wordt u gevraagd om toestemming te geven om af te zien van uw recht om zelf te kunnen bepalen welke medische informatie, voor welk doel, in het kader van een behandeling, mogen worden uitgewisseld met andere zorgverleners.
Wij raden u daarom aan om GEEN 'TOESTEMMING' te geven voor uitwisseling van uw medische gegevens via dit nieuwe absoluut onveilige EPD systeem. En om uw huisarts en apotheker te vragen om de uitwisseling van informatie, bij verwijzing of uitschrijven van recepten, voorlopig te blijven doen op de gebruikelijke wijze.

Mensen laat u niet gebruiken door de zorgverzekeraars en de overheid, weiger mee te doen en laat u uitschrijven!! Mochten uw gegevens onverhoopt, zonder uw toestemming, zich toch al in het LSP bevinden, laat u uitschrijven!! Controleer daarom of uw gegevens in dit systeem terug te vinden zijn >> daar zoals gezegd het medisch dossier van veel mensen in het LSP datasysteem zitten, zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven!

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels die u hieronder aantreft, dit geldt niet voor de labels: CSC, ECHR, EPD, LSP, NHS en WBP.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten