Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 22 juni 2016

Asscher wast handen in onschuld: voorgangers gaven bewoners illegale nederzettingen te veel AOW.......

Ongelofelijk, de ferme lafheid van Asscher, toen hij gisteren durfde op te merken, dat de te hoge AOW uitkering aan joodse Nederlanders in illegale nederzettingen, te danken is aan zijn voorgangers!! Alsof de valse PvdA ploert pas gisteren minister van Sociale Zaken en vicepremier werd........ Wat een hondenkop! (met excuus aan deze viervoeters voor de vergelijking).

Overigens meende ik nog iets nieuws in deze zaak te horen, toen Asscher rond 16.35 u. bij BNR te horen was. Asscher stelde dat voor de bestaande gevallen een overgangsregeling wordt getroffen, maar dat de Holocaust slachtoffers 'natuurlijk' niet hoeven in te leveren......... Daarmee gaf de flapdrol aan dat ook andere joden van Nederlandse komaf, net als de Holocaust slachtoffers, een hogere AOW hebben toegewezen gekregen......

Terwijl de eerste berichtgeving in de reguliere media over deze zaak, spraken van Holocaust slachtoffers, die werden bevoordeeld. Die Holocaust slachtoffers krijgen bovendien al een extra uitkering vanwege hun vreselijke verleden (en terecht!). Waarom dan toch die uitzonderingspositie wat betreft de AOW, die bovendien ook niet-Holocaust slachtoffers kregen toegewezen?? Was en is Asscher bang dat deze dat wat betreft de overlevenden, deze uit boosheid zijn overgrootvader erbij zullen halen, de Asscher die de deportaties van joden uit Amsterdam soepel liet verlopen...???

Of is Asscher 'simpelweg' bang voor antisemieten likker uitgemaakt te worden, daar de opvolgende Israëlische regeringen en zionistische volksverlakkers de laatste decennia elke vorm van kritiek op het Israëlische apartheidsbeleid, of op de massamoorden in 'Palestijnse gebieden', begaan door het Israëlische leger, schreeuwend afdoen als antisemitisme?? Datzelfde geldt voor internationale maatregelen die joden zouden kunnen treffen, zoals de etikettering van producten uit illegale nederzettingen in 'Palestijns gebied....'

In het huidige Israël, zal een maatregel die de AOW voor joods-Nederlandse bewoners in die illegale nederzettingen negatief beïnvloedt, afgedaan worden als antisemitisch, zeker in reli-fascistisch zionistische kringen......... Bij dit alles moet nog opgemerkt worden, dat de beschuldigingen van antisemitisme de laatste paar jaar verhevigd zijn......*

Volgens Asscher is dit geen politieke kwestie, daarmee doelend op het door opvolgende ministers en premiers stilgehouden dossier, waar men niets wilde doen, om geen opschudding in de maatschappij te veroorzaken....... ha! ha! ha! ha! Nee, hoe kom je erbij, dat dit iets met politiek te maken heeft!! Bovendien, zo stelde Asscher, is het vaak niet duidelijk waar de grens van bepaalde gebieden liggen...... ha! ha! ha! ha! ha! Alsof men bij BuZa niet weet waar de illegale nederzettingen zich bevinden, ongelofelijk en totaal ongeloofwaardig!!! Onlangs heeft men in de Kamer nog de verplichte etikettering van producten uit de door Israël illegaal bezette gebieden afgewezen.........

*     Zie: 'BDS beweging steeds verder gecriminaliseerd als antisemitisch, tijd voor actie!'

Zie ook: 'NRC-Onderzoek naar Illegale Praktijken van Lodewijk Asscher'

       en: 'Asscher en Donner, een paar van de bestuurders die de wet hebben geschonden, of hoe Israëliërs in bezette gebieden te hoge uitkeringen kregen en krijgen......'

      en: 'Asscher geheel onterecht pissig op Zanzen, alsof hij niet met 2 AOW maten meet.....'

      en: 'Asscher gebood SVB mee te werken aan onwettige AOW uitkeringen..........'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten