Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zondag 26 juni 2016

Asscher geheel onterecht pissig op Zanzen, alsof hij niet met 2 AOW maten meet.........

Asscher zal gedacht hebben, dat de aanval de beste verdediging is. Niet Stan van Houcke kreeg ervan langs, daar hij had geschreven dat Asscher en zijn voorgangers doelbewust joden in de bezette gebieden bevoordeelden op andere AOW'ers, nee de ploert gebruikt daar de Marokkanen voor, 'die hebben het immers toch al gedaan' in Nederland.......... Bovendien is een aanval op van Houcke veel te hoog gegrepen voor PvdA sufferd Asscher, dat weet deze mislukte minister dondersgoed!!

Aissa Zanzen van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft inderdaad dezelfde beschuldigingen als Stan van Houcke gebruikt. De opvolgende ministers van Sociale Zaken wisten allen, dat joodse Nederlandse AOW'ers in bezette Palestijnse gebieden meer uitkering kregen dan AOW'ers in bijvoorbeeld Marokko...... Zanzen heeft het volste recht dit te zeggen en heeft daarmee zijn gelijk gehaald!!

Voor dat soort gebieden (illegale nederzettingen) moet volgens de regels een korting op de AOW worden doorgevoerd........ Men gaf elkaar als excuus (achter gesloten deuren), dat Holocaust slachtoffers niet moeten worden lastiggevallen met dit soort regels, ondanks, dat deze slachtoffers (terecht) een aparte uitkering krijgen..... Maar het kan 'nog mooier': ook niet Holocaust slachtoffers kregen een hogere uitkering, dan waar zij recht op hadden.......

Als het hier om Marokkanen ging die in hun geboorteland* een hogere uitkering hadden gekregen, dan waar ze recht op hadden, was er onmiddellijk een korting doorgevoerd, met waarschijnlijk een afbetalingsregeling voor het teveel ontvangen geld..... Niet bij de joodse AOW'ers die in illegaal bezet gebied wonen: de Holocaust slachtoffers worden in het geheel niet gekort, hoewel ze een aparte uitkering krijgen voor hun slachtofferschap.........

De andere Nederlands-joodse bewoners in illegaal bezette gebieden gaan gekort worden, maar dat gebeurt middels een overgangsregeling........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Als dat geen cliëntelisme is, ben ik een vrouw van 25 jaar!! Bovendien zal Asscher, zoals Zanzen ook stelde, inderdaad zo behoedzaam optreden, m.n. wat betreft Holocaust slachtoffers, daar zijn grootvader als lid van de Joodse Raad, de deportatie van joden uit Amsterdam soepel heeft helpen verlopen.......... M.a.w. de familie Asscher heeft nog 'iets' goed te maken.......

Asscher waste onlangs al zijn handen in onschuld**, toen e.e.a. in de Kamer werd behandeld en als een klein kind, wees hij naar zijn voorgangers als de schuldigen...... Nu gaat deze klootzak ook nog eens tekeer tegen iemand (Zanzen) van een minderheid, die al vervolgd wordt in Nederland, al is het nu nog hoofdzakelijk woordelijk!! Godverdomme wat een tyfushond! (met excuus aan de viervoeters voor het misbruik van hun soortnaam).

*  Dat is het niet voor de Nederlandse joden in de illegaal bezette Palestijnse gebieden.........

**     Zie: 'Asscher wast handen in onschuld: voorgangers gaven bewoners illegale nederzettingen te veel AOW.....'

Zie ook: 'Asscher en Donner, een paar van de bestuurders die de wet hebben geschonden, of hoe Israëliërs in bezette gebieden te hoge uitkeringen kregen en krijgen......'

       en: 'NRC-Onderzoek naar Illegale Praktijken van Lodewijk Asscher'

       en: 'Asscher gebood SVB mee te werken aan onwettige AOW uitkeringen..........'

Voor meer berichten n.a.v het voorgaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: SMN en Zanzen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten