Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 27 juni 2016

Brexit zou oorzaak zijn voor volgende financiële crisis...... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Ja, ik lach wel in de kop van dit bericht, maar eigenlijk is 't godverdomme ten hemel schreiend! De voorstanders van een Brexit werden zowel in eigen land, als in de rest van de EU, door het merendeel van de politici en de 'brave' reguliere afhankelijke journalistiek (of het mooie Engelse: 'presstitutes'), uitgemaakt voor nauwgeestige nationalisten....... Diezelfde 'journalisten, opiniemakers' en politici voorspelden dat met een Brexit zo ongeveer WOIII zou uitbreken........* Nu worden dezelfde leugens na het referendum gebruikt om de rest van de EU, referendum-diarree te bezorgen, leugens tegen degenen die het moment gebruiken om terecht te suggereren, dat ook hun land uit de EU moet.........

De eerste berichten verschenen al een dag na het Brexit-referendum (of EU-referendum), over de volgende financiële crisis die de wereld te wachten staat, door die Brexit..... ha! ha! ha! ha! ha! De crisis van 2008 is nog lang niet voorbij, de cijfers staan nog steeds onder het niveau van voor de crisis. De banken zijn geholpen middels belastinggeld, terwijl de slachtoffers van die banken, de 'huiseigenaren' en een fiks aantal landen, aan wie door de banken op de pof geld werd geleend, het vel over de oren wordt getrokken, ook door de EU........

Wat betreft de banken is er zo goed als niets veranderd, wat minder bonus wordt op andere manieren gecompenseerd, zodat de perverse prikkel om gewaagd veel te verdienen, gewoon blijft voortbestaan....... Ingewikkelde financiële producten zouden taboe zijn in de toekomst, terwijl er nu alweer genoeg zijn, waar zelfs economen van zeggen, dat ze ze niet begrijpen....... De banken zouden niet meer 'too big to fail' kunnen worden door genomen maatregelen, intussen is zelfs ABN Amro al weer fiks gegroeid in het buitenland......

De buffers van banken en andere financiële instellingen als verzekeringsmaatschappijen, zouden worden verhoogd, zodat bij een volgende bankencrisis** (lees een verdieping van de sinds 2008 bestaande crisis middels een zware klap) de financiële maffia zichzelf zou moeten bedruipen, i.p.v. honderden miljarden aan belastinggeld te laten verdampen. Afgesproken werd, dat een buffer van 3% voldoende zou moeten zijn....... ha! ha! ha! ha!

De banken gingen in 2008 vaak voor meer dan 70% boven hun budget het schip in.......... Dit terwijl zoals u begrijpt, die buffer van 3% niet eens bestond........ De PvdA totaal-idioot Dijsselbloem deed het voorkomen in een achterlijke poging het publiek om de tuin te leiden, dat hij de banken wel tot een voldoende financiële buffer wilde verplichten, dus kwam hij met een buffer van.... 4%...... ha! ha! ha! ha! ha! Zo deed de oplichter Dijsselbloem het toen voorkomen, dat die ene procent extra het verschil zou uitmaken......... 'Helaas' voor Dijsselbloem, moest hij de 3% slikken....... Echte deskundigen stellen terecht, dat de banken een kapitaalbuffer van minstens 30% moeten aanhouden........ Zie ook: 'Italië wil belastingbetaler andermaal aanslaan voor schulden bankenmaffia.........'

De beurs is al een paar jaar een opgeblazen luchtbel, waar de koersen niets meer zeggen over de werkelijke waarde van bedrijven. Echte deskundigen (alweer) waarschuwden een paar jaar geleden al, dat deze 'nieuwe internetbubbel' op barsten stond.......

Nee, nu krijgen de tegenstanders van de EU de schuld in de schoenen geschoven, als het kaartenhuis morgen of overmorgen instort............

De crisis heeft juist laten zien, dat we als de donder uit de EU moeten stappen. Landen werden en worden tegen elkaar opgezet en als een land even dwarsligt, wordt het bestuur in feite overgenomen, zoals in het geval van Griekenland, waar je rustig van een inhumane, neoliberale staatsgreep kan spreken, een land dat nooit de schuld zal kunnen aflossen, maar wat intussen voor een groot deel al is ontdaan van staatsbezit als vliegvelden en havens!! Let wel: ontdaan van staatsbezit tegen een schandalig lage vergoeding, zoals dat gebruikelijk is bij verkopen na faillissement.......

Een Nexit nu!!

* Terwijl de VS al een jaar of tien met de voorbereiding van WOIII bezig is, iets waar de reguliere media organen niet over willen berichten, immers men houdt de VS daar als een lichtend voorbeeld. Zie wat betreft de VS als voorbeeld voor de EU: 'Guy Verhofstadt ontpopte zich als ADHD gesel van de activisten voor een Brexit.......'

** Een ander woord voor de voortdurende kredietcrisis, daar deze door de banken werd veroorzaakt.

Zie ook: 'Sofie in 't Veld wil als reactie op de Brexit, de EU alle macht geven........ ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Van Haersma Buma over de Brexit....... Zandzakken voor de deur en sluit de luiken!!'

       en: 'Brexit zou oorzaak zijn voor volgende financiële crisis...... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Jeremy Corbyn krijgt schuld voor Brexit......'

       en: 'Rutte, Pechtold en Samsom hebben geen trek in het ultieme democratische 'instrument': een (EU-) referendum.........'

       en: 'Vaticaan belazert pro-Brexit stemmers........ Paus hoofdverdachte???'

Zie voor analyses die er toe doen, wat betreft de Brexit: 'Why The British Said No To Europe' en: 'BREXIT – A New Dimension – New Hope for Europe'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'Nexit'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten