Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 20 juni 2016

Schultz van Haegen en de totaal onnodige verbreding van de A27 voor een slordige 1,3 miljard euro aan belastinggeld........

Gisteren aandacht in Vroege Vogels (Radio1) voor de verbreding van de A27 ter hoogte van Amelisweerd. De kosten voor deze belachelijke verbreding werden een paar jaar geleden al geschat op meer dan 1 miljard aan belastinggeld en dat is intussen opgelopen tot meer dan 1,3 miljard........

Uit studies en feitelijk onderzoek is gebleken, dat die hele verbreding niets zal opleveren, sterker nog: het argument dat hare VVD kwaadaardigheid Schultz van Haegen durft te gebruiken, dat hiermee de files zullen verdwijnen, is een grove leugen: als er al files op de A27 staan, is dit te danken aan een ongeluk, of aan de 'afvoerwegen' richting Utrecht, die simpelweg vol staan......... In Vroege Vogels kreeg Samsom zowaar onder uit de zak(met benoeming van de PvdA!), zeker gezien zijn uitlatingen voor, tijdens en na de klimaattop, eerder dit jaar in Parijs. Vreemd dat hier wel werd gewezen op de verantwoordelijkheid van Samsom en bij de volgende twee zaken niet:

In Vroege Vogels waren voor dit bericht, twee lovende berichten aangaande de PvdA te horen, berichten over de proefboringen bij Schiermonnikoog en het kappen van een groot aantal bomen op het Keteleiland, middenin het broedseizoen.

Wat betreft de proefboringen op Schiermonnikoog (als ik me niet vergis, nog net in zee), kreeg o.a. PvdA oplichter Vos een veer in de vals groene reet gestoken, daar hij tegen de proefboringen op Schiermonnikoog was....... Alsof de PvdA zelf niet mede verantwoordelijk is voor die proefboringen en dan ach en wee gaan roepen als Kamp dit plan doorzet. Alsof de PvdA leden in het klote kabinet Rutte 2 zich niet kunnen verzetten, tegen proefboringen in een uiterst kwetsbaar gebied.......** Bovendien: De PvdA en m.n. Samsom klopte zich op de borst, na de mislukte klimaattop, waar men weer van alles vooruitschoof en met een waardeloos akkoord de wereldbevolking besodemieterde als was er ik weet niet wat bereikt....... (Voor meer berichten over deze proefboringen, klik op het label: proefboring en/of Schiermonnikoog).

Daarover gesproken: waarom kon Samsom z'n oplichterskop niet opentrekken, toen Schultz van Haegen, als lobbyist van de bouwmaffia, het plan had deze misdadigersbende een vette opdracht toe te bedelen en de natuurbeweging een schop na te willen geven, met de verbreding van de A27?? In de eerste 3 jaar van Rutte 2, ging er meer dan 10 miljard euro alleen naar asfalt, met toestemming van de PvdA en Samsom........

Nee, omdat Jan Vos zich nu druk maakt, krijgt deze volksverlakker een veer in z'n reet gestoken. Drukte gemaakt door Vos, na het enorme verzet tegen de verbreding door o.a. TU Delft, een hele berg deskundigen en een fiks deel van de Utrechtse bevolking (die laatsten worden al zo ongeveer vergast met auto-uitstoot van alle wegen rond en door Utrecht.....).......

Hetzelfde geldt voor het Keteleiland en de bomenkap daar in het broedseizoen: de PvdA riep Schultz van Hagen daarvoor ter verantwoording, terwijl die VVD opperhufter toch echt deel uitmaakt van het afbraakkabinet Rutte 2, een kabinet met de VVD en de PvdA...... Daarnaast is PvdA trol en lopende wanprestatie Dijksma nog altijd staatssecretaris onder Schultz van Haegen, ook zij had kunnen ingrijpen, dat deed ze niet..... Verder is er tot nu toe geen sprake van, dat de wet en regelgeving, voor wanneer er wel gekapt mag worden in het broedseizoen, zal worden aangescherpt en omgevormd, zodat een dergelijke schunnige beslissing niet weer genomen kan worden..... Overigens werd Schultz van Haegen genoemd als verantwoordelijke, terwijl (als ik me niet vergis) Dijksma over deze zaken gaat........ (Klik voor meer berichten over deze kap op het label 'Keteleiland', onder dit bericht).

* Vreemd dat in de uitzending de PvdA kabinetsleden niet werden genoemd, zij dragen minstens zoveel verantwoordelijkheid, zo niet meer dan Samsom, voor deze totaal zinloze belasting-aderlating..............

** Vergeet voorts niet, dat PvdA leeghoofd Dijksma toestemming gaf tot het winnen van zout, vanonder de Waddenzee. Zoals de PvdA ook toestemming gaf voor het winnen van gas, vanonder de Waddenzee....... Beide zaken zullen zorgen voor het zakken van de bodem, waarmee het voortbestaan van de huidige Waddenzee in gevaar komt, immers de kans wordt dan groot, dat hele delen van de Waddenzee, die nu nog wel droog vallen, in de toekomst permanent onder water zullen staan......... De proefboringen naar gas zullen plaatsvinden in het Natura 2000 gebied, een (zoals de naam al zegt) 'beschermd' natuurgebied.........

Klik voor meer berichten n.a.v het bovenstaande op één van de labels, die u onder dit bericht aantreft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten