Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 10 juni 2016

Blok: de woningcorporaties zijn er op vooruit gegaan met de verhuurdersheffing....... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De houten onderknuppel van misdadigers partij VVD, Stef Blok, had gisteren voor de radiomicrofoon weer eens het gore lef om de boel te verdraaien en ronduit leugens te vertellen....... Eén en ander n.a.v. een onderzoek naar de verhuurdersheffing door het RIVM, de Universiteit van Groningen en de Vereniging van Gemeenten. Belangrijkste conclusies: de heffing is onrechtvaardig en de heffing zet een rem op de hoognodige nieuwbouw van sociale huurwoningen....... Tja, daar was een onderzoek eigenlijk niet voor nodig, maar het kan geen kwaad, dit nog eens bevestigd te zien......

Volgens Blok zijn de woningcorporaties erop vooruitgegaan met de verhuurdersheffing........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! Als het afpakken van geld zorgt voor verbetering van de resultaten, laten we dan alle in Nederland geregistreerde bedrijven eindelijk eens fatsoenlijk belasting opleggen, die minstens de 37% overstijgt die de laagste inkomens moeten betalen, dan spreek ik niet eens over het afpakken van geld, zoals met de verhuurdersheffing gebeurt!! Afpakken? Zeg maar diefstal van door huurders betaalde gelden!!

Over commentaar dat de laagste inkomens het slachtoffer zijn van de enorm hoge huren, durfde Blok te zeggen, 'dat wij de laagste inkomens juist ontzien' (hij bedoelt met huurverhogingen)........ ha! ha! ha! ha! ha! Desondanks 'mogen' die laagste inkomens wel één derde van hun schamele inkomen aan huur spenderen, daar de 'heren/dames' in Den Haag hebben besloten, dat iedereen dit op moet kunnen brengen, het gros van die politieke grofgraaiers heeft immers zelf jaren geleefd op twee derde van een appel en twee derde van een ei......

Natuurlijk moest Blok het woord scheefwonen, z'n valse stokpaardje, nog een keer of wat gebruiken. Deze enorme ploert durfde te zeggen, dat er 500.000 scheefwoners zijn in Nederland en dat deze scheefwoners het tekort aan sociale huurwoningen hebben veroorzaakt........ Godverdomme! De hufter lokt buitenlandse investeerders om hier hele blokken sociale huurwoningen op te kopen, woningen die na het verlaten van de huurders, voor kapitalen worden verhuurd in de vrije sector.......... Dat moet sinds de kwast Blok aan het bewind is, nu toch al snel om zo'n 100.000 huizen gaan in Nederland.

Dan dwingt Blok de woningcorporaties middels de verhuurdersheffing sociale huurwoningen te verkopen, daar ze anders niet genoeg geld achter de hand hebben voor renovaties en nieuwbouw (nadat deze corporaties voor een groot deel geld vergokten met derivaten en andere slecht afgelopen financiële avonturen ....)......

Blok stelt doodleuk dat door de verhuurdersheffing de laagstbetaalden worden ontzien, waarom vraagt u? Wel met de verhuurdersheffing betaalt Blok o.a. de huurtoeslag (en de leraren, zo stelde de schoft..)..... Terwijl er in feite veel meer geld naar de koopsector gaat, neem de aftrek van de hypotheekrente...

Blok wenst dan ook niet af te zien van de verhuurdersheffing, zelfs als zo ongeveer de hele wereld het een belachelijke diefstal vindt. Blok stelt doodleuk (zoals gezegd) dat daar de leraren en de huurtoeslag van betaald worden.......

Blok zal natuurlijk niet de gemeenten dwingen de grond die ze in bezit hebben af te waarderen naar een normale prijs. Zoals Blok al staat te glunderen, als hij hoort dat er in een stad weer een fiks aantal goede sociale huurwoningen worden gesloopt, waar te weinig en te duur voor wordt teruggebouwd (plus tegenwoordig standaard een fiks aantal koopwoningen)....

Blok heeft nu de twijfelachtige eer, dat hij verantwoordelijk is voor het grote tekort aan sociale huurwoningen en niet de zogenaamde scheefwoners. Even wat 'voordelen' als je een huis huurt:

  • Als een huurder overlijdt moeten de nabestaanden, het huis binnen een paar dagen leegtrekken... 
  • Sociale huurwoningen zijn over het algemeen uiterst gehorig.......
  • Sociale huurwoningen, zijn vaak niet geïsoleerd (zelfs geen dubbelglas)........
  • Sociale huurwoningen zijn te vinden in achterstandswijken......
  • Sociale huurwoningen zijn huizen waar je jaarlijks minstens drie keer met nieuwe bewoners te maken hebt, daar het verloop groot is, dus wekenlang de herrie van getimmer en het boren in muren......
  • En tot slot zijn het huizen, waar je na verloop van jaren een godsvermogen aan huur hebt betaald (zelfs als de hypotheek al jaren geleden moet zijn afgelost, althans normaal gesproken), waar je nul komma nada voor terugkrijgt......

Er moeten toch minstens 1,5 miljoen kopers zijn, die hun huis voor een grijpstuiver kochten en nu in feite ook makkelijk een duurdere woning kunnen betalen, wie spreekt er dan van 'scheefwonen??'

Overigens hoorde ik Blok duidelijk zeggen, dat de hypotheekrenteaftrek alleen geldt voor de hoogste inkomens..... Zal wel een verspreking zijn............. Intussen hebben de kopers na een paar jaar 1% minder aftrek op de hypotheekrente, terwijl de huurders gemiddeld zo'n 5% meer huur betalen..........

Volgens Blok is dit kabinet het eerste dat de koopmarkt heeft aangepakt (van achteruit z'n gore keel)....... ha! ha! ha! ha! ha! Na jaren gezeik, zelfs van de Wereldbank en het IMF, dat Nederland een veel te grote hypotheekschuld heeft (intussen weer bijna 700 miljard!) en bovendien de hypotheekrente als de donder moet opdoeken, kunnen de kopers (zelfs de miljonairs en miljardairs) na een paar jaar 1% minder op hun hypotheekrenteaftrek opvoeren......

Wat een tyfushond die Blok, gadver!!

Hoorde overigens PvdA oplichter Albert de Vries gisteren bij BNR na 15.00 u. zeggen, dat hij zich wel kan vinden in het onderzoek naar de verhuurdersheffing, maar dat het afschaffen van de die heffing uitermate ingewikkeld zou zijn, dus.......... ha! ha! ha! ha! Voorts stelde de volksverlakker, dat 'we nu afspraken hebben gemaakt om de huurverhogingen te beperken...' Dit durfde de hufter te zeggen, nadat de PvdA de laatste drie jaar en in het laatste kabinet Balkenende enorme huurverhogingen goedkeurde.......

De huurverhoging voor de laagste inkomens is voor dit jaar 2,1%, dat is de inflatie plus 1,5%........ Die inflatie is voor de huurders (vooral voor die met lage inkomens) m.n. te danken aan de huurverhoging van 2015!! Met andere woorden: de huurders worden wel degelijk alweer met een grote huurverhoging geconfronteerd!! Voor de mensen die echt in armoede leven wordt iets meer gedaan, desondanks moeten deze mensen, zoals eerder gesteld, één derde van hun magere inkomen uitgeven aan de huur, daarvoor is de PvdA mede verantwoordelijk!!

De Vries? Eens een oplichter.......

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden. Voor de verhuurdersheffing: klik op verhuurdersbelasting en woningcorporaties: klik op woningbouwvereniging.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten