Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 30 juni 2016

Blok kan de taak van Plasterk erbij nemen, 'het gaat prima met de huizenmarkt........'

In het BNR nieuws van gistermiddag 16.30 u., het bericht dat Plasterk z'n functie heeft neergelegd, daar hij last van z'n hart heeft...... Niemand zal 'm missen, wat deze PvdA plork, die godbetert minister mag spelen, de afgelopen jaren heeft gepresteerd, lusten de honden geen droog brood van........

Dat Plasterk last van z'n hart heeft verbaast me niets...... Alleen al deel uitmaken van het inhumane, neoliberale kabinet Rutte 2, moet genoeg zijn om flink gewetenswroeging te krijgen. Gewetenswroeging leidt onherroepelijk tot lichamelijke klachten en zie daar............

VVD knuppellul Blok neemt de functie van Plasterk waar tot na het zomerreces....... Waarom Blok dat mag doen is me een groot raadsel: alsof Blok de woningmarkt niet alleen maar verder naar de kloten heeft geholpen en deze markt geen zootje is......... De woningnood is onder zijn beleid verder gegroeid, de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang en voor mensen met een verblijfsvergunning zijn er geen woningen, daar er geen sociale huurwoningen voorhanden zijn......

Sociale huurwoningen die door Blok op de koop toe, worden verkocht aan buitenlandse investeerders, die deze huizen aan het al te lage aantal sociale huurwoningen onttrekt.......... Moet u nagaan, dan durft deze opperploert te stellen, dat het te lage aantal sociale huurwoningen te danken is aan 'scheefwoners....'

Nee, logisch dat Blok er een functie bij krijgt, hij heeft immers tijd zat: de woningcorporaties worden jaarlijks voor een paar miljard bestolen door de overheid, de bouw van huizen blijft ver achter, sociale huurwoningen worden, zoals gezegd verkocht aan buitenlandse investeerders, voorts stimuleerde en stimuleert hij de sloop van sociale huurwoningen, kortom hij voldoet prima aan z'n hoofdtaak: de woningnood zo groot mogelijk houden, sterker: die is, zoals gezegd, verder gegroeid onder zijn beleid........ Waarmee hij tegelijk ook de huizenbubbel in stand houdt.............

De huurders zijn het hardst getroffen onder zijn beleid, zij betalen in de meeste gevallen de hoofdprijs en dat heel vaak voor huizen die niet geïsoleerd zijn, huizen die gehorig zijn en huizen in achterstandswijken....... Zelfs de armsten, die men nu zogenaamd ontziet, betalen een derde van hun inkomen aan huur.....

Rekent u maar uit, wat er overblijft van een inkomen van € 1.100,-- netto, als u alle lasten daarvan aftrekt: een derde voor de huur en alle andere vaste lasten als gas en licht, inclusief alle verhoogde belastingen, zoals die op energie, water enz.... Vergeet daarnaast niet de laatste btw verhoging en die op accijns, zoals die op tabak, m.n. de verslaving daaraan is groot in de onderlaag van de maatschappij, financiële problemen zijn geen stimulans om te stoppen met roken.......

Nog even 'voor de goede orde': er zijn in Nederland meer dan 4 miljoen mensen (waaronder 600.000 kinderen), die tegen-, op-, of onder de armoedegrens leven, dat is drie keer in armoede leven!! Dit aantal arme mensen is het resultaat van Rutte 1 en 2, bovendien worden zij het hardst gepakt met het inhumane, asociale, neoliberale beleid van Rutte 2!!

Excuseer: gggggggodverdomme!!!

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten