Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 20 juni 2016

Asscher en Donner, een paar van de bestuurders die de wet hebben geschonden, of hoe Israëliërs in bezette gebieden te hoge uitkeringen kregen en krijgen......

Het volgende bericht, komt van het blog van Stan van Houcke, e.e.a. naar aanleiding van een reactie die Sonja gaf op een eerder artikel.

De NRC heeft laten weten, dat aan joodse AOW'ers in illegaal bezette Palestijnse gebieden al jaren te hoge uitkeringen worden uitbetaald.... Te hoog volgens de Nederlandse en internationale wetgeving, daar er voor dat soort gebieden een korting op de uitkering moet plaatsvinden........ Asscher was en is hier van op de hoogte en heeft hier willens en wetens niets tegen gedaan, sterker nog: net als zijn voorgangers deed hij zijn best alles onder de pet te houden.........

Andere opvolgende ministers en staatssecretarissen, zochten willens en wetens wegen, om de wet te omzeilen in deze zaak, o.a. Donner (CDA, die nu godbetert in de gaten moet houden, dat wetten nauwgezet worden gevolgd), de Geus (CDA) en..... Rutte!!

Lodewijk Asscher Schendt het Recht

NRC: Asscher liet wet overtreden voor AOW’ers in bezet gebiedonder druk van de Israël lobby. Lijkt mij een goede reden om af te treden.

Asscher liet wet overtreden voor AOW’ers in bezet gebied

Mensen in door Israël bezet gebied ontvangen al jaren een te hoge AOW. Minister Asscher regelde dat zij een uitzonderingspositie kregen,
aldus de NRC.
En de oorzaak van Lodewijk Asscher's steun aan zionistische terreur en schendingen van het internationaal recht is omdat zijn grootvader fout was tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals ik hier beschreef:
In een democratische rechtstaat zou Lodewijk Asscher van de PVDA ogenblikkelijk moeten aftreden. En nu eens kijken of de man genoeg fatsoen en politieke verantwoordelijkheid heeft om daadwerkelijk op te stappen. 

Zie ook de reacties onder dat bericht op het blog van Stan van Houcke, hier de link.


Uiterst verhelderend is het volgende bericht van NRC, dat Stan van Houcke overnam: 'NRC-Onderzoek naar Illegale Praktijken van Lodewijk Asscher'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten