Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 31 augustus 2013

Van Rijn trekt wetsvoorstel in, waarin recht op schone luier was vastgelegd

PvdA super asociaal van Rijn, trok deze week het wetsvoorstel in, waarin o.a. het recht op verschoning van incontinente bewoners, na een 'ongelukje' in verzorgingshuizen, was vastgelegd......Kan van Rijn bij commentaar zeggen, dat je zelf maar voor je familie in die tehuizen moet zorgen.

De Raad van State onder voorzitterschap van ons nationale waterhoofd W.A. en vice-voorzitter van CDA kakzever Donner (die mede verantwoordelijk is voor de dood van 11 asielzoekers bij de Schipholbrand), oordeelde vernietigend op dit wetsvoorstel, alles zou juridisch al geregeld zijn...... Ja, helaas blijkt deze juridische garantstelling in de praktijk, in het grootste deel van de gevallen, een wassen neus te zijn......

De intrekking van het wetsvoorstel is geen bezuiniging, daar de vastlegging van dit recht amper extra kosten oplevert......

Van Rijn, had het gore lef te twitteren, dat het commentaar van de SP en de PVV, op de intrekking van dit wetsvoorstel, grote onzin is. Volgens van Rijn regelt het kabinet dit 'keurig' in een nieuwe wet 'langdurige zorg.....' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! 'Keurig' en Rutte 2, zijn 2 volkomen tegenstrijdige zaken en die wet voor langdurige zorg, wordt een wet, die u het recht geeft, excuus dat is het verkeerde woord: de plicht geeft, om 'vrijwillig' voor uw naasten en buren te zorgen, en als u geen tijd heeft, 'mag' u die zorg zelf inkopen, ondanks dat u daar uw leven lang belasting voor betaalt!!!

Het ongelofelijke schoftengedrag van PvdA en VVD, is totaal grenzeloos, dat blijkt telkens weer, zoals nu nog een keer door van Rijn is bewezen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten