Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 21 januari 2013

Dijsselbloem hoogstwaarschijnlijk voorzitter Eurogroep

Binnen de EU zijn er nu geen bezwaren meer tegen de uitverkiezing van de disfunctionerend PvdA minister van Financiën Dijsselbloem tot voorzitter van de Eurogroep. Dijsselbloem die tot nu toe voornamelijk bezig was, zichzelf te promoten binnen de EU, heeft geen opleiding genoten, die het rechtvaardigt, dat hij minister van Financiën is, hetzelfde geldt voor de functie die hij in Brussel moet gaan vervullen, dat was de reden voor Frankrijk om aanvankelijk tegen de benoeming van Dijsselbloem te zijn. Dit in tegenspraak tot wat de wanpresterende VVD minister-president Rutte eerder zie, hij noemde Dijsselbloem een deskundig minister van Financiën (zie: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2013/01/rutte-roemt-dijsselbloem.html ).

Dit geeft wel aan wat het belang is van de functie waarin Dijsselbloem benoemt zal worden. De grote EU landen zijn er blijkbaar van overtuigd, dat kwast Dijsselbloem makkelijk te manipuleren is.

En Nederland? Nederland krijgt een minister van Financiën, die 2 bazen moet gaan dienen, het is duidelijk dat de EU taak van Dijsselbloem, het zwaarst zal tellen, Nederland krijgt dus een minister van Financiën, die als een mak schaap zijn 'eigen' EU regels zal uitvoeren, gedicteerde regels van de grote landen binnen de EU.......

Ach wat maakt 't uit, met Rutte 2 wordt de Nederlandse economie nog verder vernaggeld. Rutte en het fout gestrikte CDA varken, de zwaar disfunctionerend oud-minister van Financiën de Jager, hebben er voor gezorgd, dat de EU regels zijn verscherpt en dat wij de verharde EU begrotingsregels moeten volgen. Ook al bezuinigt Rutte 2 de economie daarmee naar de kloten, zoals Rutte 1 eerder al voortvarend deed, vergeet niet, dat wij al meer dan 1,5 jaar in een economische krimp zitten, ondanks het gegoochel met rekenmethodes, ingevoerd onder Rutte 1......

Nog een paar prestaties van Rutte 1 en 2: een record aantal werklozen van meer dan 1 miljoen (zie: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2013/01/asscher-pleitte-wel-dat-hij-niet-tegen.html ), een record aantal faillissementen en een record aantal armen (meer dan 1,2 miljoen).
Goed hè!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten