Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 28 januari 2013

Sweder van Wijnbergen bagatelliseert rol kredietbeoordelaars

Vanmorgen was Sweder van Wijnbergen in Lijn 1 te gast (Radio1 van 10.30-11.00u.), om te spreken over de problemen bij de 'bank-verzekeraar' SNS Reaal. Hier liet hij weten, dat de rol van Fitch, die waarschuwde voor het laten meebetalen door obligatiehouders, voor de ellende bij SNS*, van nul en generlei waarde is. Dat geldt wat hem betreft voor de rol van alle kredietbeoordelaars. Alsof de rente voor landen niet als een pijl de lucht in schiet, als deze beoordelaars een negatief oordeel vellen, Volgens van Wijnbergen geven die kredietbeoordelaars alleen maar de zaken weer, zoals die ervoor staan. Nogmaals, dat de financiële markten sterk reageren bij een negatief oordeel, is dan wel bijzonder vreemd........

*Het laten bloeden van obligatiehouders, die tot nu toe altijd worden ontzien, zou z'n weerslag krijgen op alle banken, daar men ervan uit gaat, dat de overheden ten alle tijde zullen lappen in het geval van problemen bij een systeembank: lees de belastingbetaler zal ten allen tijde lappen.........
Vergeet daarbij niet, dat velen vraagtekens zetten, bij het SNS als systeembank neerzetten, twijfels die van Wijnbergen zelf ook heeft, maar kredietbeoordelaar Fitch denkt daar dus geheel anders over.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten