Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 14 december 2013

E-neuzen netwerk in Rotterdam tegen stankoverlast, ofwel volksverlakkerij op grote schaal......

De stank veroorzakende bedrijven in de Rotterdamse havens (Botlek, Maasvlakte, enz) gaan in de gaten gehouden worden, door een elektronische neuzen netwerk rond en in Rotterdam. De 'ontwikkelaar' van die apparaten, Simon Bootsma was afgelopen donderdag te horen op Radio1 (na 13.15 u.), evenals Mariëlle van Dijk, projectmanager van het Havenbedrijf Rotterdam, die verantwoordelijk is voor het opzetten van het netwerk. Dit netwerk moet de overlast voor bewoners tegengaan......... ha! ha! ha! ha! 

Het was tot nu toe zo, dat Milieudienst Rijnmond actie ondernam, als er een grote hoeveelheid klachten kwam van bewoners, bij stankoverlast uit de petrochemie. In de jaren 70 werd er nog veel geklaagd, er was toen zelfs een kleuren alarm systeem en ook werd er wel eens een bedrijf stilgelegd, tenminste als dat kon (bepaalde processen in de chemie, kan je niet zo maar stilzetten). Tegenwoordig reageert er nog een halve kip en een paardenkop (waaronder uw Azijnpisser), niet dat dit zin heeft, maar zodat men bij de overheid weet, dat er nog wel mensen, zijn, die zich kwaad maken over het spelen met de volksgezondheid. Dat spelen met de volksgezondheid moet worden goedgemaakt, door het verbieden van roken in het openbaar en het gelul over meeroken, terwijl je op straat vergast mag worden met veel gevaarlijker stoffen (uit auto's, die per kilometer, zo'n 4 pakjes shag uit hun uitlaat laten donderen, met zelfs zwaardere gifstoffen, dan in tabak, om over vrachtwagens en de fijnstof die met uitlaatgassen worden uitgestoten, nog maar te zwijgen.....) en zoals gezegd, het 's nachts lozen van giftige petrochemische 'uitlaatgassen' in het Rotterdamse havengebied.

Nogmaals: nog steeds, mag de petrochemie 's nachts haar rotzooi vrijelijk in de lucht stoten, zelfs als het bijna windstil is, tot in Den Haag ruik je de rotzooi, een plaats waar intussen (bijna) niemand nog weet, waar die lucht vandaan komt en denkt, dat het wel ergens goed voor zal zijn........ Doe daar eerst wat aan voordat je 77 elektroniche schaamneuzen inschakelt, dit is pure volksverlakkerij, zoals het gedram over meeroken!!!

Ben benieuwd hoe die e-neuzen zijn afgesteld, dat zal wel met een ruime, makkelijk aan te passen marge zijn, zoals de marges op het vliegtuiglawaai steeds verder worden uitgehold en opgerekt, zodat de bewoners die last hebben, geen poot hebben om op te staan als ze klagen bij de overheid........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten