Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 21 december 2013

AIVD: Snowden brengt veiligheid in gevaar

Gisteravond in Nieuwsuur het opperhoofd van de AIVD, Rob Bertholee. B. verklaarde dat het goed is, dat met de onthullingen van Snowden er een discussie opgang is gekomen, over hoe de veiligheidsdiensten gecontroleerd moeten worden, Wat hij niet zei, maar wart meer dan duidelijk is, is dat de AIVD dat zelf zal bepalen, het is niet voor niets een geheime dienst! Daarmee kom ik op de kritiek van B., hij stelt dat met de onthullingen de namen van medewerkers en bronnen op straat liggen, naast de 'manier van werken' van de AIVD..... Over dat er namen en bronnen op straat liggen, valt nog net 'iets' meer te zeggen, dan B. hier zei, maar dat de gore manier van werken op straat ligt, was nu net de bedoeling van Snowden, daar de veiligheidsdiensten, totaal boven de wet opereren, iets dat niet mogelijk zou moeten zijn, in een zich 'democratie' noemend land. Deze openbaringen zijn niet goed voor de veiligheid en 'de objecten van onderzoek' (ha! ha! ha! ha! ha! ha!) gaan beter op hun veiligheid letten en bemoeilijken daarmee ons werk, waardoor ook 'onze' veiligheid in gevaar komt.......... ha! ha! ha! ha! Met 99 % van de 'objecten van onderzoek', blijkt achteraf geen bliksem aan de hand te zijn, maar desondanks mogen deze 'objecten' zich niet verdedigen tegen ongelimiteerde inbreuken op hun privacy, let wel, deze ongelimiteerde inbreuken op de privacy, zijn simpel misdadig! Het is duidelijk ook B. wil net als Opstelten en Teeven, nog liever vandaag dan morgen een politiestaat, zoals beschreven in het boek van George Orwell, '1984'. Waar nog aan toegevoegd kan worden, dat Opstelten een paar jaar geleden durfde te zeggen, dat het gevoel van veiligheid voor hem belangrijker is, dan echte veiligheid......... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De AIVD kan ongecontroleerd zeggen, dat ze aanslagen hebben voorkomen, maar na onderzoek van een aantal aanslagen wereldwijd, de afgelopen 15 jaar, blijkt telkens weer, dat de geheime diensten, nog niet de simpelste taken aankunnen en zelfs niet ingaan op waarschuwingen van derden, het wordt dan ook de hoogste tijd voor een openbare kosten-batenanalyse, van deze wetteloze, peperdure flut organisaties, die zich geheime diensten noemen!

Bertholee kan niet eens zijn eigen archieven onderzoeken....... ha! ha! ha! ha!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten