Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 23 december 2013

Luchtvervuiling met stikstofdioxide toegenomen en eindelijk wordt ultrafijnstof als extreem gevaarlijk gekenmerkt

Gistermorgen in Vroege Vogels twee berichten over luchtvervuiling in Nederland. In het V.V. nieuwsoverzicht werd een rapportage van het RIVM gemeld, hierin is te lezen, dat de concentratie van stikstofdioxide voor het eerst in jaren is toegenomen........ Wat betreft de 'gewone' luchtvervuiling en fijnstof, overtreedt Nederland de EU-norm. De EU milieucommissaris, wil nieuwe normen en stelt dat luchtvervuiling een sluipmoordenaar is......... Geen nieuws, maar het is goed, dat hij dit nog eens openlijk zegt, dit zal je niet uit de mond horen van Nederlandse politici, die de grote politieke partijen vertegenwoordigen.....
.
Na 9.30 u. in hetzelfde programma, aandacht voor de 'rochelroutes' van Milieudefensie, deze organisatie heeft metingen in steden gedaan, waaruit blijkt, dat ultrafijnstof, in hoge concentraties wordt uitgestoten, door scooters, auto's en vrachtauto's. Voor dat ultrafijnstof wordt al jaren gewaarschuwd, al toen de normen door de EU voor 'normaal' fijnstof, werden vastgesteld, ook toen werd al gesteld, dat dit ultrafijnstof veel gevaarlijker is, dan waar de EU norm voor gesteld werd. De concentraties ultrafijnstof kunnen oplopen tot 200.000 partikels (deeltjes) per kubieke centimeter (!!!), deze waarde werd bij een vuilniswagen gemeten, maar een scooter levert al snel 70.000 partikels per kubieke centimeter.

Dit ultrafijnstof dringt veel verder door in de longen en wordt opgenomen in het bloed, waardoor dit in het hele lichaam kan neerslaan, gevolgen: longaandoeningen, hart en vaatziekten en kanker......... De verslaggever van Vroege Vogels, wilde het op zondagmorgen niet over deze 'enge' ziektes hebben, die dit ultrafijnstof kunnen opleveren.......

Volgens de woordvoerder van Milieudefensie, kunnen milieuzones als in Duitsland, het weren van de vieste auto's en vrachtauto's, al veel winst opleveren........ Scooters vervuilen in verhouding echter veel meer, dan auto's, maar Milieudefensie wil schijnbaar de scooterlobby niet in de wielen rijden. Ook de uitlating van een Amsterdamse vrouw, die volkomen terecht stelt, dat iedereen in de stad recht heeft op schone lucht, een uitlating die op de site van V.V. staat/stond, werd niet genoemd in de uitzending. Al stelde de woordvoerder van Milieudefensie wel, dat wanneer je in Oost-Groningen woont, je veel gezondere lucht tot je beschikking hebt......

Gezien het grote gevaar van ultrafijnstof, dat stadsbewoners de hele dag binnenkrijgen, zou Milieudefensie, met grote agressie moeten pleiten voor het geheel autovrij maken van steden, met parkeerplaatsen aan de rand van de steden, voor auto's, die rijden op fossiele brandstoffen......

Zoals ik afgelopen zaterdag al meldde, was het niet waarschijnlijk, dat Vroege Vogels, onderdeel van de PvdA propagandamachine: de VARA, melding zou maken van de kwalijke rol die de PvdA speelt in deze, en dat deed het gebrekkige presentatieschaap dus ook niet. De PvdA is immers akkoord gegaan met de verhoging van de snelheid op snelwegen en 80 kilometerzones......... Met andere woorden, niet alleen de VVD, maar ook de PvdA heeft schijt aan uw gezondheid en maar hameren op het meeroken.......... Natuurlijk geldt dit ook voor de rentmeesters van god: het CDA, de ChristenUnie en de SGP, maar zelfs D666 en GroenLinks, willen niet dat in de steden auto's geheel worden geweerd..........

Vanmorgen werd bekend gemaakt, dat opnieuw op een aantal snelwegen (delen daarvan) de maximumsnelheid is verhoogd naar 130 km/u..............

Dit alles aan de vooravond van de grootste gekte die ons land rijk is: oud en nieuw, er wordt dan zoveel vuurwerk afgestoken, die een vervuiling oplevertm die groter is, dan wat de voormalige Hoogovens in IJmuiden in de jaren 90 in 2 jaar tijd uitstootten..........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten