Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zondag 21 juni 2015

Koningshuis zit dermate in de financiële problemen, dat het echt geen cent belasting kan betalen.............

Het kabinet Rutte 2 van PvdA en VVD, constructief gedoogd door D666, 'Christen'Unie en SGP, hebben de onderlaag ongelofelijk uitgekleed. Men schroomde zelfs niet de allerzwaksten, invaliden, psychiatrisch patiënten, ouderen, chronisch zieken en minder begaafden, tot op het bot uit te nemen*. Dit zelfde kabinet heeft besloten dat het 'armlastige' koningshuis blijvend geen belasting hoeft te betalen.......
Het argument van Rutte 2: dat geeft teveel papieren rompslomp, zoals de enorme lachende luldoos Rutte, afgelopen vrijdag stelde..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Kijk als het gaat om het uitkleden van alle voornoemde groepen, kan er niet genoeg papieren rompslomp zijn, en als het om gewone uitkeringsgerechtigden gaat al helemaal niet, zie de nieuwe UWV regels per 1 juli a.s. (het UWV zegt n.b. zelf, dat niemand de regels snapt.... ha! ha! ha! ha! daarover later meer).

Maar beste lezer, 'alle goede berichten komen in twee': Rutte bood tegelijkertijd z'n excuus aan, voor 'de iets te lage kostenraming', die op de renovatie van Huis ten Bosch werd 'geplakt' vorig jaar. Huis ten Bosch, waar de belastinguitvreters met de grootste uitkering in Nederland, ons nationale waterhoofd WA en zijn pampakoningin Maxima gaan wonen...... Het bedrag dat vorig jaar werd genoemd was al zo achterlijk hoog**, dat men in het land begon te steigeren, maar vastgoedmagnaat WA vond het blijkbaar nog niet genoeg, dus die renovatie gaat veel meer kosten dan begroot....... Overigens beloofde Rutte vorig jaar nog, dat de renovatie 'niet veel meer' dan 35 miljoen euro zou kosten, dat was 'iets te stellig', aldus VVD oplichter Rutte....... ha! ha! ha! ha! ha! Dat kan je wel stellen als je ziet, dat de renovatie nu maar liefst 59 miljoen gaat kosten!!! Hoe kan een raming maar liefst bijna het verdubbeld worden???!!! Een typisch staaltje Rutte 2 disfunctioneren!!! Overigens lijkt het mij niet zo moeilijk, een volledig nieuw paleis op te trekken voor 35 miljoen euro, al zal je daar een buitenlandse aannemer voor moeten contracteren, een aannemer die niet gelieerd is aan de Nederlandse bouwmaffia, die alles bouwt voor minimaal de dubbele prijs, vergeleken met wat men in het buitenland betaalt!!

Hoe is het godverdomme mogelijk!!!

* 'Christen'Unie en SGP hoeven niet met het lamme excuus te komen, dat zij daar niets aan konden doen, ze hadden simpelweg kunnen stellen, dat de maatregelen die met name die zwakke groepen treffen, van de tafel moesten, voordat men antidemocratisch, 'constructief' (ha! ha! ha!) Rutte 2 ging gedogen. Dat is toch wel het laatste wat men van deze 'christenbroeders' had kunnen verwachten, zij weten zelfs het beste wat jezus daar over zou zeggen, als hij had bestaan, daarvoor zitten ze net iets te vaak, volkomen hypocriet boven hun grote kwaadaardige sprookjesboek de bijbel te prevelen!!!!

** Zie: 'Paleis Huis ten Bosch verwaarloosd door Beatrix.......'

Zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten