Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 26 augustus 2015

Jan Vos (PvdA) prijst eenoog Kamp, die koning is in het land van de (milieu-) blinden......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Jan Vos, 't valse bijtertje van de PvdA, dacht weer eens beet te hebben. Gistermiddag op Radio1 kwam hij tekst en uitleg geven, over de uitspraak van de rechter in de zaak, die Urgenda had aangespannen tegen het zwaar tekortschietende milieubeleid van Rutte 2 (PvdA!! en VVD). De eerste uitspraak, die ik uit z'n volksverlakkers kop hoorde was: "Dit kabinet doet meer tegen de uitstoot van CO2, dan elk voorgaand kabinet..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, in het land van de blinden is eenoog koning!! Trouwens dat hij dit hardop durft te zeggen: de klimaatverandering is al zover, dat bepaalde zaken, niet meer teruggedraaid kunnen worden, terwijl de PvdA in het recente verleden toch wel deelnam aan een aantal kabinetten, dan bedoel ik ook die uit de jaren 90 tot het begin van deze eeuw, met de exorbitante PvdA zelfverrijker Kok. Ook toen wist men dondersgoed, dat verder uitstel van maatregelen desastreus zou uitpakken voor de wereld, zoals wij die kennen (en kenden). Ach ja, ook voor de PvdA gaan de centen en macht voor alles, dat is al zolang die partij bestaat, maar zeker nadat de partij onder Kok definitief werd omgevormd tot een neoliberale partij..........

Vos heeft er overigens wel begrip voor, als dit kabinet tegen de uitspraak van de rechter in zou gaan (per 2020, een vermindering van de CO2 uitstoot met 25%*), zo stelde deze drollenpoetser. Het kabinet zal wel gehoor moeten geven aan de uitspraak van de rechter en maatregelen moeten nemen, aldus Vos (alsof Vos niet weet, dat het indienen van alleen maar mooie plannen, juridisch gezien voorlopig genoeg is). Deze verplichting zou dan gelden, tot er een hoger beroep wordt behandeld (dat zal gegarandeerd gebeuren, VVD Obersturmbannführer Kamp kennende...... ).

Vos vindt de oproep van 28 hoogleraren aan het kabinet, niet in beroep te gaan, een foute oproep. Met andere woorden: Vos ontzegt hoogleraren (waaronder echte deskundigen) het recht om op te komen voor het milieu en de komende ramp nog enigszins binnen de perken te houden, door aan hun regering te vragen niet in beroep te gaan, tegen de uitspraak van de rechter..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Alsof de regering alles op alles zet, om de uitstoot van CO2 terug te dringen...... Moet u nagaan, die hoogleraren gaven ook nog eens aan, wat de regering kan doen, om te voldoen aan de eis van de rechter (zie de link hierboven)...... Maar ja, dat is wel logisch, Vos, de enorme Bossche bol, gevuld met PvdA koeienstront, vindt immers dat dit kabinet al zoveel heeft gedaan. De top-idioot zei over Kamp, dat die het niet makkelijk heeft met zijn partij, daar hij i.t.t. die partij, wel overtuigd is van het feit, dat er wat gedaan moet worden tegen de CO2 uitstoot, iets dat hij voor zijn aantreden niet zou hebben gezegd, zo stumperde Vos door...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, Kamp heeft geweldig veel gedaan....... Ongelofelijk, Vos durfde de windmolenparken te noemen, die er al meer dan 10 jaar geleden hadden moeten staan..... Voor het afgeven van de vergunning tot de bouw van de nieuwe kolencentrales (onder Rutte 2 opgeleverd), werd overigens ook al gesproken over compensatie in de vorm van windmolens...... Te zot voor woorden, daar die kolencentrales bedoeld zijn voor het exporteren van stroom, 'maar goed...'

De EU zit Nederland op de nek, daar we bijna achteraan lopen wat betreft duurzame energie. Dat is de reden dat Nederland eindelijk wat meer doet (zie de uitlating van Vos wat dit betreft, hierboven), ook al is dat zoals gezegd, totaal onvoldoende...... Dan ging het hier, wat betreft de uitstoot, alleen om de klimaatverandering, maar vergeet niet, dat in Nederland jaarlijks 18.000 mensen vroegtijdig overlijden, door blootstelling aan een door autoverkeer vervuilde lucht en dat meestal na een akelig ziekbed..... Dat is nog eens iets anders dan meeroken!!

Nog even een zijpad: zie hoe Kamp heeft gehandeld op de aardgasbevingen in Groningen, nee echt een figuur die begaan is met het milieu!! Kamp wil het liefst zoveel mogelijk gas winnen in Groningen en vanonder de Waddenzee, die in de toekomst gegarandeerd zal zakken, waarmee dit kwetsbare ecosysteem vernietigd zal worden............ Kamp gaf in eerste instantie toestemming meer gas te winnen, dan men tot nu toe had gedaan. Pas nadat er een flink aantal aardbevingen plaatsvonden en het protest gigantische vormen aannam, werd de winning verminderd en dat ook nog eens veel te weinig!!

Moet u nagaan, durfde deze PvdA kwezel nog tot een paar keer toe te zeggen, dat hij zelf ook vindt, dat het kabinet meer moet doen....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Vos is een  grote oplichter en een slechte leugenaar!!!

* Zie ook: 'Reactie Samsom op 'ganietinberoep'. Het beroep dat Kamp wil instellen tegen de beslissing van de rechter, dat Nederland meer moet doen tegen klimaatverandering....... AUW!!!'

         en: 'Urgenda won pleit bij rechter over CO2 uitstoot, Kamp is niet van plan zich daar aan te houden.......'

          en: 'Schultz van Haegen vindt het belangrijker, dat burgers vroegtijdig aan hun eind komen, dan iets te doen aan de CO2 uitstoot'

 Mensen teken a.u.b. ook de actie #GANIETINBEROEP is van Milieudefensie, en zegt het voort!

Voor meer berichten over/met CO2, klimaatverandering, milieuvervuiling, luchtvervuiling, autorijden, Waddenzee, Jan Vos, aardgasbevingen en/of Kamp, klik op het desbetreffende label, onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten