Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 12 december 2013

Plasterk adviseert klokkenluidershuis niet onder te brengen bij ombudsman

Het enorme leuke 'rode' baardlozehoedje van de PvdA, kwezel Plasterk, adviseert de regering, waar hij zelf deel van uitmaakt, het klokkenluidershuis niet onder te brengen bij de Nationale ombudsman. De grondwet zou veranderd moeten worden, aldus Plasterk, die natuurlijk een groot lobbyist is van het bedrijfsleven. De ombudsman gaat over bestuurlijke zaken, niet over het bedrijfsleven of andere organisaties, voorts vindt deze lamme PvdA politicus, dat advies en onderzoek niet onder één dak thuis horen. Daar zou ik aan toe willen voegen, dat een minister niet de regering waar hij deel van uitmaakt, hoort te adviseren.

We lullen nu al meer dan 10 jaar over bescherming van klokkenluiders en er komt geen bliksem van de grond, Plasterk stelt, dat er toch meer onderzoek moet komen........ Plasterk staat wel sympathiek tegenover zo'n klokkenluidershuis..... ha! ha! ha! ha! ha! Ja, dat zou er godverdomme nog bij moeten komen, dat hij zich openlijk zou uitspreken tegen zo'n huis.

De nationale ombudsman, doet altijd onderzoek, nadat een klokkenluider zich daar meldt en geeft dan vervolgens advies, dat is de taak van de ombudsman, die desgewenst uiteraard ook justitie zal inschakelen/waarschuwen. Het is een mensenrecht, dat werknemers worden beschermd tegen willekeur, als zij zaken constateren, die volkomen fout, zo niet misdadig zijn. Veel klokkenluiders, zoals Ad Bos (bouwfraude) constateren bovendien zaken, die ten koste gaan van de overheid, in zijn geval het op grote schaal bestelen van de overheid en daarmee de burgers in ons land (voor honderden miljoenen euro's aan belastinggeld, zoals je terugkijkend kan constateren, bovendien vindt bouwfraude nog steeds plaats, dus groeit dat bedrag dagelijks.......).

Klokkenluiders zijn Nederlandse burgers, die beschermd dienen te worden door de overheid, als zij misdadige praktijken aan het licht brengen, waarom zou de ombudsman zich daar dan niet mee mogen bemoeien.......... Bovendien als klokkenluiders naar buiten komen, zijn ze hun baan kwijt, een baan die ze in hun specialisatie voorgoed kunnen vergeten, deze mensen zullen dus door ons allen moeten worden onderhouden en hun ellende is daarmee wel degelijk een zaak voor de overheid en alle burgers!
Het is duidelijk, Plasterk zou zo'n geweldige wetenschapper zijn geweest, niet dat we daar ooit bewijs voor hebben gezien, maar als hij net zo goed was als wetenschapper, t.o.v. de politicus die hij nu is, kan het niet anders, dan dat hij een waardeloze wetenschapper was!!!

Plasterk? De zoveelste politicus met mooie woorden voor klokkenluiders, maar ondertussen schuift hij het liefst alles, net als andere politici van de PvdA, VVD, CDA en D666, op de lange baan, kortom Plasterk laat weer eens zien, wat een schoft hij werkelijk is........ Dat met nadruk wijzen op zijn adviseurschap, in deze en dat hij e.e.a. niet als minister zegt, is uiterst slap, maar ja, dat is een opvallende eigenschap van deze zwaar wanpresterende minister!!!

Zie ook: 'Klokkenluiders in vervolg vogelvrij, een nieuwe EU wet.......'

       en: ''Huis voor Klokkenluiders' bedoelt om klokkenluiden tegen te gaan.........'

       en: 'Sven Kockelman is overtuigd dat politici eerlijk zijn en van lobbyisten heeft hij nooit gehoord......... ha! ha! ha! ha!'

       en: 'AIVD geïnfiltreerd in Klokkenluidershuis, dat is 'gewoon' gebruik maken van vakkrachten......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Klokkenluidershuis een fiasco, zoals voorspeld.........'

       en: 'Huis voor Klokkenluiders blijkt nog groter fiasco dan eerder gedacht...... Wat wil je? Opgezet op initiatief van bedrijven lobbykabinet Rutte 2......'

       en: 'Klokkenluidershuis zoals verwacht één grote mislukking.........'

       en: 'Rutte 3 gaat 20 miljoen investeren in 'onafhankelijke' onderzoeksjournalistiek..... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

      en: 'Britse regering wil klokkenluiders tot 14 jaar gevangenisstraf geven............ Leve de vrije nieuwsgaring!!'

4 opmerkingen:

 1. Artikel 78a

  1.De Nationale ombudsman verricht op verzoek of uit eigen beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen.
  2.De Nationale ombudsman en een substituut-ombudsman worden voor een bij de wet te bepalen termijn benoemd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen. In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden geschorst of ontslagen. De wet regelt overigens hun rechtspositie.
  3.De wet regelt de bevoegdheid en werkwijze van de Nationale ombudsman.
  4.Bij of krachtens de wet kunnen aan de Nationale ombudsman ook andere taken worden opgedragen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wanneer je een NOM in wil zetten voor een klokkenluidershuis die ook misstanden onderzoekt bij bedrijven, zal de grondwet veranderd moeten worden. Een dergelijke procedure kost jaren. Er is al een instituut die nu al signalen oppakt van mogelijke misstanden binnen bedrijven en bij overheden (het idee is om deze te voegen bij de NOM in verband met de kosten is dit overwogen). De NOM heeft deze expertise niet in huis noch de netwerken die nodig zijn voor effectieve ondersteuning en dat andere instituut heeft dat wel. Handig is om de NOM te voegen bij juridische loket (kost ook minder, en klachtrecht kan dan gelijk in de eigen omgeving veel beter tot zijn recht komen) en het instituut dat er nu al is gewoon zo te laten, met daarbij de bevoegdheid om een commissie in te stellen, die zoekt naar deskundigen, die beedigd worden, overal onderzoek mogen doen etc. om de misstand te onderzoeken. Dat scheelt heel veel kosten, en je hebt gewoon een goed functionerend en effectief en goedkoop systeem, die minder kost voor de belastingbetaler. Juristen vallen trouwens wel over de zgn bescherming van de klokkenluider (geen ontslag binnen 2 jaar) maar ja, na 2 jaren wordt die ook wel gepakt, gegarandeerd! En binnen een netwerk komt die persoon niet meer aan de bak, gegarandeerd! Dus zo slim zit die regeling niet in elkaar hoor!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geachte Anoniem,
  dank voor uw reacties. Als je de reacties bekijkt, is het een Kafkiaans probleem, zoals veel andere zaken in ons land. Het is toch te gek voor woorden, dat mensen, die de maatschappij duidelijk maken, dat die maatschappij (ernstig) wordt benadeeld, door machinaties van ondernemers (vaak met medeweten en medewerking van politici en ambtenaren), zo worden benadeeld. Er zou wetgeving moeten komen, waarin het 'aangeklaagde' bedrijf, inclusief de overheid, deze personen voor het leven schadeloos stelt. Natuurlijk worden deze mensen na een paar jaar alsnog ontslagen en net als bij Bos, zullen deze mensen, 'in hun tak van sport' nooit weer aan de bak komen........
  Schandalig!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nog een toevoeging van mij (A.P.): hoe is het mogelijk, dat de bouwmaffia, in de bouwfraude (die overigens nog steeds voortduurt, zoals het nieuws vaak genoeg laat zien) voor het stelen van meer dan 100 miljard, van overheid en particulieren, taakstraffen en boetes kreeg opgelegd, die niet in verhouding stonden, met de grove misdaden de gigantisch hoge gestolen bedragen. Terwijl klokkenluider Bos, nog maar net van verdere rechtsvervolging is vrijgesproken en hij gigantisch heeft moeten boeten, voor de informatie die hij aan justitie gaf!!!!!

  BeantwoordenVerwijderen