Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 14 september 2015

Samsom wil best premier worden........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Hoorde afgelopen zaterdag in Kots Kamerbreed, dat de PvdA volksverlakker 2012, Samsom, op een vraag van een verslaggever gezegd zou hebben, dat hij eventueel best premier wil worden....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Met Samsom begint de PvdA in de peilingen al langere tijd, steeds de dichter in de buurt van 10 zetels te naderen. En ik moet eerlijk zeggen, dat ik dit een geweldige prestatie vindt van Samsom, hoe eerder de PvdA helemaal is opgedoekt, hoe beter!!

Je snapt werkelijk niet, dat deze verwaande arrogante oplichter, zich niet twee keer bedenkt, voor hij zoiets doms zegt. Denkt Samsom nu echt, dat de kiezers hem na al zijn verkiezingsleugens in 2012, ook maar voor een millimeter serieus nemen?? ha! ha! ha! ha! ha! ha! Daarnaast: welke kleine fractie (van amper 10 zetels), leverde in het verleden een premier....???

Bij Kots Kamerbreed (Radio1), zat ook VNO-NCW grofgraaier en ADHD bijter de Boer aan, die vond de sarcastische ophef over Samsoms uitlating zwaar overdreven en hij beschuldigde de media, met zulke onzin op de proppen te komen. Daar moet het volgens de Boer niet over gaan, dezelfde de Boer die in zijn ééntje een aardig deel van het VVD beleid stuurt...... Nee, het moet vooral niet gaan, over hoe smerig het volk wordt belazerd, door lamlendige politici, die in feite niet anders doen, dan de belangen behartigen van de grote ondernemingen en de financiële sector, i.p.v de belangen van het volk te behartigen, iets dat zij als volksvertegenwoordiger zouden moeten doen..........

Volgens de Boer verdient het kabinet een 8 of een 9, maar cijfers wou hij eigenlijk niet geven, dan toch een dikke pluim!!! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!
Een pluim voor het afbreken van de sociale zekerheid, de zorg en vooral niet te vergeten de rechten van werknemers. Met kunst en vliegwerk moeten de banken nu hypotheken gaan verstrekken aan zzp'ers, mensen die veelal niet kredietwaardig zijn, daar hun toekomst te onzeker is en in feite hun inkomen niet toereikend is*..... Uiteraard moeten u en ik garant staan voor die hypotheken, via de nationale hypotheekgarantie.... Gegarandeerd dat wanneer dit verder vorm wordt gegeven er straks weer dikke stront aan de knikker komt. Wat was ook alweer de oorzaak van de kredietcrisis in 2008?? Oh ja, het op grote schaal leveren van krediet, aan partijen die daarvoor niet kredietwaardig waren, iets dat de overheid voorafgaand aan die crisis (die in feite nog steeds voortduurt) door de vingers zag, maar dat diezelfde overheid (en daarmee ons allen) vele miljarden belastinggeld kostte aan herstel, o.a. met het op de been houden van de banken, die godbetert de problemen hadden veroorzaakt......... Nogmaals: vele miljarden aan belastinggeld.......

Uiteraard is de Boer blij met het inhumane, asociale beleid van Rutte 2, ook al zullen een aantal topgraaiers van bedrijven het niet met hem eens zijn, zij hebben gezien, dat het uitkleden van een groot deel van de bevolking, hen heel wat omzet heeft gekost.... Ach wellicht tellen ze hun zegeningen en denken, dat wanneer de crisis echt voorbij zal zijn (de Boer verklaarde deze al voor de 10de keer voorbij... ha! ha!), ze dan goedkope arbeidskrachten voor het oprapen hebben... Die kans is levensgroot gezien het gevoerde beleid, met grote dank aan de PvdA, die met deelname aan dit waardloze kabinet definitief het asociale, inhumane neoliberalisme heeft omarmd.... Dit terwijl Spekman weer eens uit het 'socialistische vat' tapt en loopt te blaten dat hij 'Rood tot na de dood is...." Deze PvdA oplichter heeft al minstens vier keer eerder gezegd, dat de koers van de PvdA meer naar links moet, waarna hij vervolgens doodleuk het meer dan asociale gevoerde neoliberale afbraak beleid steunt, dat zijn partijgenoten in Rutte 2 uitvoeren........

Zojuist hoorde ik dat de helft van de Nederlanders in het eerste belastingtarief valt: dat zijn mensen met een inkomen tot € 20.000,-- per jaar, die mogen onevenredig veel inkomstenbelasting betalen, namelijk 36,5%........ Ook dat is te danken aan de PvdA, die zich roemen, daar ze dit percentage met 1% hebben weten te verlagen, alsof die ene procent het verschil maakt voor die grote groep Nederlanders........ Vanaf 57.000,-- betaalt men 52%, u snapt, dat die mensen in verhouding veel minder belasting betalen op hun inkomen, daar ze onevenredig veel meer overhouden, na betaling van de inkomstenbelasting..... Dit geldt overigens ook voor de tweede schijf, al moet je dan spreken over inkomens vanaf € 30.000,-- per jaar, die na het betalen van belasting onevenredig veel meer overhouden (de tweede tariefgroep begint bij € 20.000,-- per jaar)..........

* Het grootste deel van de zzp'ers zijn simpelweg loonslaven, die amper het hoofd boven water kunnen houden.........

Voor meer berichten over/met Samsom, Spekman, de Boer, kredietcrisis, bankencrisis, verkiezingsbeloften, neoliberalisme, zzp, arbeidsvoorwaarden, de zorg, zorgkosten, ouderenzorg (ook zo'n PvdA succesnummer...), of armoede, klik op het desbetreffende label onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten