Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 17 september 2015

Sri Lanka, oorlogsmisdaden begaan tijdens de burgeroorlog, eindelijk onderwerp van onderzoek en wellicht berechting........

Gistermiddag het bericht, dat de VN onderzoek gaat doen naar de vreselijke oorlogsmisdaden, die in Sri Lanka zijn gepleegd, tijdens de de burgeroorlog tussen de Sri Lankaanse (Singalese-) overheid en de opstandige Tamils (met hun strijders, de Tamil Tijgers). De burgeroorlog ontstond, nadat Sri Lanka onafhankelijk werd. De Indiase Tamils (die het vuile en zware werk deden), werden burgerrechten als stemmen geweigerd. In 1982 leidde de onvrede onder de Tamils tot deze burgeroorlog, die voortduurde tot 2009, er vielen naar schatting 70.000 doden en rond de 100.000 mensen raakten hun huis kwijt. Overigens vielen de grootste verliezen, zowel wat betreft (dodelijke) slachtoffers, als wat betreft de materiële schade, te betreuren aan de Tamil kant.

De Tamil Tijgers* is een gewapende groep die overigens zelf ook aardig wat misdaden op haar naam heeft staan, zo werden de leden van andere opstandige groepen, vermoord als ze zich weigerden aan te sluiten bij de Tamil Tijgers..... Er zijn daar onnoemelijke, onbeschrijfelijke oorlogsmisdaden begaan, nogmaals vooral door de zogenaamde legitieme overheid, de Singalese overheid, Singalezen vormen de meerderheid van de bevolking op Sri Lanka (met driekwart van de bevolking).

De VN is ook van plan een tribunaal op te richten, dat de begane oorlogsmisdaden moet berechten, daar berichtte Joeri Boom gisteren over op Radio1, vanuit Delhi (India). Boom liet weten niet zo blij te zijn, met het op te richten tribunaal, althans niet nu. Volgens hem is dit ongewenst, daar er net een nieuwe gematigde president zit...... Me dunkt, het is 6 jaar later (na de beëindiging van deze vreselijke burgeroorlog) en zoals de praktijk laat zien, duurt onderzoek en berechting, naar en van oorlogsmisdaden, vele jaren, soms wel meer dan 10 jaar!! De hoogste tijd dus voor een grondig onderzoek, zowel aan de Singalese kant, als aan de Tamil zijde!!! Boom voegde er nog aan toe, dat als er berecht gaat worden, ook de ex-president vervolgd zou moeten worden..... Het leek er zwaar op, dat Boom dit ook al ongewenst vond en alsof dat een onmogelijkheid zou zijn; het lijkt me juist gewenst, dat dergelijke figuren, die tot aan de liezen in het bloed staan, worden vervolgd!!!

'Heel fijn ook', dat de Tamil Tijgers, op de EU terreurlijst staan, terwijl de Sri Lankaanse (Singalese-) overheid daar ten enenmale ontbreekt, een overheid die toch echt het overgrote deel van de oorlogsmisdaden beging........ Precies als met de Turkse overheid en de Koerden, of de Israëlische overheid en Hamas!! Om over de VS maar helemaal te zwijgen, die zijn zelfs al eens door de VN veroordeeld voor terrorisme........

* Meestal geschreven als 'Tamiltijgers', ik houd echter de Engelse vorm aan, zoals deze groep die zelf gebruikt, dus los geschreven) 

Voor meer berichten over Sri Lanka, Tamils, Tamil Tijgers en/of oorlogsmisdaden, klik op het desbetreffende label, onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten