Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 21 september 2015

Kerncentrales afbreken een hachelijke en uiterst kostbare zaak

Zoals hier al vaker betoogd, het afbreken van kerncentrales is een uiterst kostbare kwestie en is nog nergens ter wereld uitgevoerd. Vorige week dinsdag op de site 'Energie Actueel' het bericht over het eerder grootste nucleaire complex in Lubmin (de voormalige DDR), 'Greifswald', waar men al 20 jaar bezig is met de ontmanteling van de centrale en het eind daarvan is nog lang niet in zicht...... De kosten bedragen tot nu toe 4,2 miljard euro. In totaal zullen de kosten van ontmanteling voor alle Duitse kerncentrales oplopen tot 50 miljard en meer: de hoogste schatting nu: 70 miljard euro!!!! De duur voor het afbreken van een gemiddelde centrale wordt geschat op 15 tot 20 jaar......

Deze kosten zijn voor rekening van de elektriciteitsbedrijven, logisch toch, dat de eigenaren voor de kosten opdraaien?? Nou dat vinden die eigenaren niet, nadat voor de bouw van deze centrales al kapitalen aan overheidssubsidie (belastinggeld) werden uitgegeven*, wensen deze bedrijven ook nog eens gecompenseerd te worden voor de ontmanteling. De Duitse elektriciteitsbedrijven, die tevens eigenaar zijn van één of meerdere kerncentrales, u weet wel het tuig dat altijd beweerde dat kernenergie schoon en ongevaarlijk is, bovendien 'goed voor uw portemonnee', hebben een gezamenlijke pot voor de ontmanteling van 38 miljard euro....... Dat is dus iets meer dan de helft, van het hoogst begrote bedrag. Uiteraard wordt ontmanteling per jaar duurder en die 70 miljard zal al snel een te laag bedrag blijken te zijn......... Dit nog naast het feit, dat de, kosten voor opslag van kernafval en straks de opslag van overblijfselen van kerncentrales, niet te begroten zijn, aldus deskundigen, deze kosten zullen 'uiteraard' op de maatschappij, worden afgewenteld. Met andere woorden daar mag de bevolking voor bloeden via de belasting........ Op termijn zullen de in zee gestorte vaten met kernafval opgehaald moeten worden, daar deze vaten allemaal lekken, dit werd al geconstateerd in de 70er jaren, zelfs Greenpeace maakt hier geen woord meer aan vuil, kosten daarvan (als het al mogelijk is) zijn al helemaal niet in te schatten......

Ook in Nederland is er een hele berg belastinggeld, als subsidie in de drie kerncentrales gestoken (Dodewaard, Borssele en Petten) en ook hier weten we niet waar we met het kernafval naartoe moeten, opslag in zoutkoepels kan niet, in Duitsland is gebleken, dat deze vaten nog eerder radioactiviteit lekken, dan de in zee gestorte vaten....... Dat betekent opslag voor meer dan tienduizend jaar, uiteindelijk zullen er waarschijnlijk maar weinig kerncentrales ontmanteld worden, daar het simpelweg te duur is en je de overblijfselen, die licht tot zwaar radioactief zijn, ook zal moeten opslaan voor een halve eeuwigheid........... Neem de kerncentrale in Dodewaard, deze is al sinds 1997 buiten gebruik, sloop staat gepland voor 2045......... De centrale is eigendom van de Samenwerkende Energie Producenten (SEP). De vraag is wat er tegen 2045 nog over is van deze organisatie, de kosten zullen tegen die tijd nog veel verder zijn opgelopen en de volgende vraag is dan ook, of men deze centrale tegen die tijd, nog zal willen ontmantelen....... Overigens werd er over Dodewaard niet gerept in het bericht van Energie Actueel.

Volgens het bericht in 'Energie Actueel' is er intussen een ander probleem ontstaan: jonge mensen kiezen niet meer voor de richting kernwetenschappen, waardoor de leeftijd in Duitsland van personeel in die centrales en personeel dat de ontmanteling ter hand moet nemen, is opgelopen tot 50 plus........ Echter daar we nog lang niet van de kerncentrales zijn verlost, zullen er toch jonge mensen in die richting moeten worden opgeleid en dat voor een heel lange tijd in de toekomst, zelfs als deze centrales buiten bedrijf zijn gesteld......

Kortom kernenergie is niet alleen levensgevaarlijk, maar ook uitzonderlijk duur, zeker als je alle gegeven subsidie, plus de kosten voor opslag van radioactief afval en de ontmanteling van kerncentrales mee berekend in de prijs per kilowattuur!!!

* Dit nog buiten de subsidies die daarna werden verstrekt. De 'DDR centrale' die hierboven is beschreven, is uiteraard in het geheel met belastinggeld betaald, de huidige eigenaren hebben deze centrale voor een appel en een ei gekocht en wensen alsnog dat de overheid mee betaalt aan de ontmanteling.... Een staaltje goor lef, waar je werkelijk van achterover slaat!!

Zie ook: 'E.On ziet af van afsplitsing kerncentrales, uiteraard is dit juridisch ingegeven........

       en: 'Bam gaat meebouwen aan nieuwe Britse kerncentrale..........'

Voor meer berichten over kernenergie, 'transport en opslag atoomafval' (ook een dikke kostenpost, die niet in de prijs wordt mee berekend), Fukushima, Tsjernobyl, Borssele, stress-test kerncentrales en/of Samsom (deze PvdA oplichter is tevens kernfysicus, die eerst tegen-, daarna voor- en na Fukushima weer tegen kernenergie was/is), klik op het desbetreffende label onder dit bericht.
Zie ook het bericht over Atoomstroom, aan de rechterkant van deze pagina (even naar beneden 'scrollen').

Geen opmerkingen:

Een reactie posten